ࡱ> 7y@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ u'\p Ba== ?'8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Times New Roman1Times New Roman1Calibri1Calibri General0 0.00 #,##0 #,##0.00"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) 0% 0.00E+00 #?/? #??/?? M/D/YY D-MMM-YY D-MMM MMM-YY h:mm AM/PM h:mm:ss AM/PM h:mm h:mm:ss M/D/YYYY h:mm%(#,##0_);(#,##0)&(#,##0_);[Red](#,##0)'(#,##0.00_);(#,##0.00) ((#,##0.00_);[Red](#,##0.00).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_) -mm:ss. [h]:mm:ss /mm:ss.0 0##0.0E+01@[$-010419]### ###[$-010419]### ### ##0.00[$-010419]dd.mm.yyyy        + ) , *  @@ @@ @@ @ @ @` 8AB 1 *A:; ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 BKA. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K), H?@8F5<->4=>@07>2K<, 83;>9 D8;LB@>20;L=>9, 83;>9 42CE:>=F52>9, 83;>9-101>G:>9 8 A0;D5B:0<8 4578=D8F8@CNI8<8 - 2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 8=DC789 250 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K), H?@8F5<->4=>@07>2K<, 83;>9 D8;LB@>20;L=>9, 83;>9 42CE:>=F52>9, 83;>9-101>G:>9 8 A0;D5B:0<8 4578=D8F8@CNI8<8 - 2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K), H?@8F5<->4=>@07>2K<, 83;>9 D8;LB@>20;L=>9, 83;>9 42CE:>=F52>9, 83;>9-101>G:>9 8 A0;D5B:0<8 4578=D8F8@CNI8<8 - 2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 BKA. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< - 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <; 8 :><?;5:B>< 4;O @0AB2>@5=8O 8 22545=8O - 83;0-D8;LB@ 4;O ?5@5=>A0, H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0-"101>G:0" 4;O B@0=ADC788, 83;0 4;O 8=J5:F89,;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 90 <3/<; - D;0:>=K (60) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 2 <;, H?@8F >4=>@07>2K9 3 <; (60 HB.) 2 :0@B>==>9 ?0G:5, H?@8F >4=>@07>2K9 1 <; (60 HB.) 2 :0@B>==>9 ?0G:5, ?@>?8B0==K5 A?8@B>< A0;D5B:8 180 HB. 2 ?0:5B8:0E@;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 250 - D;0:>=K (1) / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 2.5 <; (1), CAB@>9AB2>< A D8;LB@>< (1) 8 :><?;5:B>< 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O [H?@8F >4=>@07>2K9 (1), 83;0-101>G:0 (1), A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2), ;59:>?;0ABK@L (1)] (1) />;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 - D;0:>=K (1) / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <; (1), CAB@>9AB2>< A D8;LB@>< (1) 8 :><?;5:B>< 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O [H?@8F >4=>@07>2K9 (1), 83;0-101>G:0 (1), A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2), ;59:>?;0ABK@L (1)] (1) /@;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1000 - D;0:>=K (1) / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <; (1), CAB@>9AB2>< A D8;LB@>< (1) 8 :><?;5:B>< 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O [H?@8F >4=>@07>2K9 (1), 83;0-101>G:0 (1), A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2), ;59:>?;0ABK@L (1)] (1) /B8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1000 - D;0:>=K - (1) / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <; (1), CAB@>9AB2>< A D8;LB@>< (1) 8 :><?;5:B>< 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O [H?@8F >4=>@07>2K9 (1), 83;0-101>G:0 (1), A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2), ;59:>?;0ABK@L (1)] (1) /;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, =01>@: ((D;0:>=K 9 <;) 44.1 <3 ;8>D8;870B0 N1/2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K 2 <;) N1, A A0;D5B:>9, H?@8F5< 8 42C<O 83;0<8 4;O 8=J5:F89/);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, =01>@: ((D;0:>=K 9 <;) 44.1 <3 ;8>D8;870B0 N1 /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K 2 <;) N 1, A A0;D5B:>9, H?@8F5< 8 42C<O 83;0<8 4;O 8=J5:F89/)8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, =01>@: ((H?@8FK 42CE:0<5@=K5) 44.1 <3 ;8>D8;870B0 8 1 <; @0AB2>@8B5;O /2 :><?;5:B5 A ?;0AB8:>2K< ?>@H=5<, >4=>9 83;>9 4;O 8=J5:F89 8 >4=>9 8;8 42C<O A0;D5B:0<8//) N1;.- 0CG=>-?@>872>4AB25==>5 ?@54?@8OB85 ""%" >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=74@02A>F@0728B8O >AA88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 >AA8O.G:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 6 <3/<;, 16.7 <; - D;0:>=K - ?;5=:0 ?>;8MB8;5=>20O - ?0G:8 :0@B>==K5 (1) + M;5<5=BK CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0 - :>@>1:8 :0@B>==K5E:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 6< <3/<;, 50 <; - D;0:>=K - ?;5=:0 ?>;8MB8;5=>20O - ?0G:8 :0@B>==K5 (1) + M;5<5=BK CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0 - :>@>1:8 :0@B>==K5 :>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 <3/<; 10 <; , 0<?C;K (5) - :>=BC@=K5 OG59:>2K5 C?0:>2:8 (2) -/2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><,5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ 2<5AB5 A 8=AB@C:F859 ?> <548F8=A:><C ?@8<5=5=8N- ?0G:8 :0@B>==K5.?:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 20 <3/<;, 1 HB., 5 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5 + M;5<5=BK CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0 - :>@>1:8 :0@B>==K5+;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1,0 <3, D;0:>= 1 <3 - ?0G:8 :0@B>==K5; ?> 1 <3 ;8>D8;870B0 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2> D;0:>=5, ?> 1,1 <; @0AB2>@8B5;O 2> D;0:>=5, ?> 1 D;0:>=C A ;8>D8;870B>< 8 1 D;0:>=C A @0AB2>@8B5;5< - ?0G:8 :0@B>==K58>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O; 220-450 ; 5@28G=0O C?0:>2:0: D;0:>= AB5:;O==K9. >;8G5AB2> 548=8F ?@5?0@0B0 2 ?5@28G=>9 C?0:>2:5: 220-450. B>@8G=0O C?0:>2:0: :>@>1:0 :0@B>==0O. >;8G5AB2> ?5@28G=KE C?0:>2>: 2> 2B>@8G=>9 C?0:>2:5: 1D;0:>= 30<;. ><?;5:B=>ABL: ?> 220-450 D0:B>@0 VIII 2 AB5:;O==>< D;0:>=5 2<5AB8<>ABLN 30 <;, @0AB2>@8B5;L (2>40 4;O 8=J5:F89) ?> 10 <; 2> D;0:>=5, 1 :><?;5:B- 1 D;0:>= ?@5?0@0B0 8 1 D;0:>= @0AB2>@8B5;O, >4=>@07>2K9 H?@8F, 83;0 A D8;LB8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O;451-849 ; 5@28G=0O C?0:>2:0: D;0:>= AB5:;O==K9. >;8G5AB2> 548=8F ?@5?0@0B0 2 ?5@28G=>9 C?0:>2:5: 451-849. B>@8G=0O C?0:>2:0: :>@>1:0 :0@B>==0O. >;8G5AB2> ?5@28G=KE C?0:>2>: 2> 2B>@8G=>9 C?0:>2:5: 1D;0:>= 30<;. ><?;5:B=>ABL: ?> 451-849 D0:B>@0 VIII 2 AB5:;O==>< D;0:>=5 2<5AB8<>ABLN 30 <;, @0AB2>@8B5;L (2>40 4;O 8=J5:F89) ?> 10 <; 2> D;0:>=5, 1 :><?;5:B- 1 D;0:>= ?@5?0@0B0 8 1 D;0:>= @0AB2>@8B5;O, >4=>@07>2K9 H?@8F, 83;0 A D8;LB@*;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2,0 <3, D;0:>= 2 <3 - ?0G:8 :0@B>==K5; ?> 2 <3 ;8>D8;870B0 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2> D;0:>=5, ?> 2,1 <; @0AB2>@8B5;O 2> D;0:>=5, ?> 1 D;0:>=C A ;8>D8;870B>< 8 1 D;0:>=C A @0AB2>@8B5;5< - ?0G:8 :0@B>==K5p:><?;5:B: :>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 25 <3/<;, 1 HB., 50 <3/2,0<; - D;0:>=K - ?;5=:0 %/?>;8MB8;5=>20O - ?0G:0 :0@B>==0O (1) + M;5<5=BK CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0 - :>@>1:8 :0@B>==K5@0AB2>@8B5;L 4;O ?@83>B>2;5=8O ;5:0@AB25==KE D>@< 4;O 8=J5:F89 (2 # - @0AB2>@ 4;O 8=J5:F89) 0.9%, 5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 9,6 <;= , 1 HB. - D;0:>=K (5) :>=BC@=0O OG59:>20O C?0:>2:0/ 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0,54% 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 1,2 <; (5) :>=BC@=0O OG59:>20O C?0:>2:0/ 2 :><?;5:B5 A 5 H?@8F0<8; 10 83;0<8 (4;8==K<8) 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0; 5 83;0<8 (:>@>B:8<8) 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O; 10 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8 / ?0G:0 :0@B>==0O.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 9,6 <;= , 1 HB. - D;0:>=K (5) :>=BC@=0O OG59:>20O C?0:>2:0/ 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0,54% 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 1,2 <; (15) :>=BC@=0O OG59:>20O C?0:>2:0 (3)/ 2 :><?;5:B5 A 15 H?@8F0<8; 30 83;0<8 (4;8==K<8) 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0; 15 83;0<8 (:>@>B:8<8) 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O; 30 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8 / ?0G:0 :0@B>==0O. M<C;LA8O 4;O 8=DC789 12,5% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B, 31,25% (@0AB2>@ 45:AB@>7K), 15% (;8?84=0O M<C;LA8O), 87>;8@>20==K5 >1J548=5==K5 <564C A>1>9 :0<5@K (:>=B59=5@) , 2000 < <;, ?> 400 <; 15% ;8?84=>9 M<C;LA88, 800 <; 12,5% @0AB2>@0 0<8=>:8A;>B, 800 <; 31,25% @0AB2>@0 45:AB@>7K (>1I8< >1J5<>< 2000 <;) 2 B@5E 87>;8@>20==KE >1J548=5==KE <564C A>1>9 :0<5@0E (:>=B59=5@5), ?> 1 :>=B59=5@C 2 ?;0AB8:>2>9 C?0:>2:5, :>B>@0O <>65B A>45@60BL 04A>@15=B, C?0:>20==K9 2 1C<06=K9 ?0:5B, ;0<8=8@>20==K9 ?>;8MB8;5=><, 4 :>=B59=5@0 7;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 20,0 <3 - D;0:>= B5<=>3> AB5:;0 (1)/ 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0==8B @0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 0,8%) 0<?. 2 <; !1 + H?@8F !1 + 83;K 4;O 8=J5:F89 ! 1 + 83;0 4;O @0AB2>@8B5;O !1 + A?8@B>2K5 B0<?>=K !2/- ?0G:8 :0@B>==K57;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 30,0 <3 - D;0:>= B5<=>3> AB5:;0 (1)/ 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0==8B @0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 0,8%) 0<?. 2 <; !1 + H?@8F !1 + 83;K 4;O 8=J5:F89 ! 1 + 83;0 4;O @0AB2>@8B5;O !1 + A?8@B>2K5 B0<?>=K !2/- ?0G:8 :0@B>==K57;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 10,0 <3 - D;0:>= B5<=>3> AB5:;0 (1)/ 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0==8B @0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 0,8%) 0<?. 2 <; !1 + H?@8F !1 + 83;K 4;O 8=J5:F89 ! 1 + 83;0 4;O @0AB2>@8B5;O !1 + A?8@B>2K5 B0<?>=K !2/- ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1,2 <3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 1 D;0:>=>< 2>4K 4;O 8=J5:F89 ?> 5 <;, H?@8F =0 2 <; -1 HB., 83;K - 2 HB, :0B5B5@ -1 HB., D8;LB@ 8=J5:F8>==K9 - 1 HB. 8 A0;D5B:8 A?8@B>2K5-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789; 500 - D;0:>=K / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 20 <; 8 =01>@>< 4;O @0AB2>@5=8O 8 22545=8O (83;0-?5@5E>4=8:, 2>74CE>2>4=0O 83;0, 83;0-D8;LB@, H?@8F, 83;0-101>G:0, 83;0 4;O 8=J5:F89)/;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789; 4>78@>2:0 1000 , D;0:>=K / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 20 <; 8 =01>@>< 4;O @0AB2>@5=8O 8 22545=8O (83;0-?5@5E>4=8:, 2>74CE>2>4=0O 83;0, 83;0-D8;LB@, H?@8F, 83;0-101>G:0, 83;0 4;O 8=J5:F89)/ "$ " - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 >AC40@AB25==K9 =0CG=>-8AA;54>20B5;LA:89 8=AB8BCB >A>1> G8ABKE 18>?@5?0@0B>2 $545@0;L=>3> <548:>-18>;>38G5A:>3> 035=BAB20 ($# ">A. '" $ >AA88) - >AA8O. "$ " - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O 8 A>F80;L=>3> @0728B8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 - >AA8O.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8?C7K@=>3> 22545=8O 25 <; - D;0:>=K /A @0AB2>@8B5;5< NaCl @0AB2>@ 0.9% - :>=B59=5@K ?>;8<5@=K5 50 <;, ?5@5E>4=8: 4;O :0B5B5@0 8 ?0:5B ?>;8MB8;5=>2K9 4;O CB8;870F88 8A?>;L7>20==KE <0B5@80;>2/ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1.2 <3, 1 HB. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 5 <;-1 HB., H?@8F5< >4=>@07>2K< =0 3 <;, 83;>9, :0B5B5@><,D8;LB@>< 8=J5:F8>==K< 8 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1.2 <3, 1 HB. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 2 <;-1 HB., H?@8F5< >4=>@07>2K< =0 2 <;, 83;0<8(2), :0B5B5@><,D8;LB@>< 8=J5:F8>==K< 8 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1.2 <3, 1 HB. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<:2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 2 <;-1 HB., H?@8F5< >4=>@07>2K< =0 3 <;, 83;0<8(2), :0B5B5@><,D8;LB@>< 8=J5:F8>==K< 8 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 4.8 <3, 1 HB. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<:2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 8 <;-1 HB., H?@8F5< >4=>@07>2K< =0 10 <;, 83;0<8(2), :0B5B5@><,D8;LB@>< 8=J5:F8>==K< 8 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2.4 <3, 1 HB. - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>< @8B5;5<:2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 4 <;-1 HB., H?@8F5< >4=>@07>2K< =0 5 <;, 83;0<8(2), :0B5B5@><,D8;LB@>< 8=J5:F8>==K< 8 A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 11.25 <3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: <0==8B>;0 @0AB2>@ (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K< 8 83;0<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 2,4 <3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 1 D;0:>=>< 2>4K 4;O 8=J5:F89 ?> 5 <;, H?@8F =0 5 <; -1 HB., 83;K - 2 HB, :0B5B5@ -1 HB., D8;LB@ 8=J5:F8>==K9 - 1 HB. 8 A0;D5B:8 A?8@B>2K5-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 4,8 <3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 1 D;0:>=>< 2>4K 4;O 8=J5:F89 ?> 10 <;, H?@8F =0 10 <; -1 HB., 83;K - 2 HB, :0B5B5@ -1 HB., D8;LB@ 8=J5:F8>==K9 - 1 HB. 8 A0;D5B:8 A?8@B>2K5-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5 0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, AB>;1=O:0, :>:;NH0 (15A:;5B>G=0O), ?>;8><85;8B0 (8=0:B828@>20==0O), 35?0B8B0 :><18=8@>20==0O, 04A>@18@>20==0O 2 :><?;5:B5 A 20:F8=>9 4;O ?@>D8;0:B8:8 8=D5:F88, 2K7K205<>9 Haemophilus influenzae B8? b :>=JN38@>20==>9, 04A>@18@>20==>9I?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 50 <3 - D;0:>=K (1) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (H?@8FK) 2 <;, 83;>9 A 70I8B=K< :>6CE>< 4;O 2=CB@8<KH5G=>9 8=J5:F88 -1 HB. 8 A8AB5<>9 A 157K3>;L=K< CAB@>9AB2>< Alaris"! Smart Site -1 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 13,49 3., 14,14 3. ?@5?0@0B0 2> D;0:>=5 2<5AB8<>ABLN 500 <; (1) /2 :><?;5:B5 A B@0=AD;> (CAB@>9AB2>< 4;O @0AB2>@5=8O ;8>D8;870B0 2> D;0:>=5 G5@57 ?@>1:C), A?8@0;LN 4;O ?>425H820=8O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5J?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 25 <3 - D;0:>=K (1) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (H?@8FK) 2 <;, 83;>9 A 70I8B=K< :>6CE>< 4;O 2=CB@8<KH5G=>9 8=J5:F88 -1 HB. 8 A8AB5<>9 A 157K3>;L=K< CAB@>9AB2>< Alaris"! Smart Site -1 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5L?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 37,5 <3 - D;0:>=K (1) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (H?@8FK) 2 <;, 83;>9 A 70I8B=K< :>6CE>< 4;O 2=CB@8<KH5G=>9 8=J5:F88 -1 HB. 8 A8AB5<>9 A 157K3>;L=K< CAB@>9AB2>< Alaris"! Smart Site -1 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 - D;0:>=K (1) /A @0AB2>@8B5;5< - 2>40 4;O 8=J5:F89 10 <; - D;0:>=K(1) 8 =01>@>< 4;O 22545=8O (H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0-"01>G:0" A :0B5B5@><, 83;0- ?5@5E>4=8:, 83;0-D8;LB@, ;59:>?;0ABK@L)/ - ?0G:8 :0@B>==K5 ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 BKA. - D;0:>=K (1) /A @0AB2>@8B5;5< - 2>40 4;O 8=J5:F89 10 <; - D;0:>=K(1) 8 =01>@>< 4;O 22545=8O (H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0-"01>G:0" A :0B5B5@><, 83;0- ?5@5E>4=8:, 83;0-D8;LB@, ;59:>?;0ABK@L)/ - ?0G:8 :0@B>==K5@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 16,8 <:3/<; (1000 /0,5 <;), 0,5 <; - H?@8F A HB>:-?>@H=5< 8 8=J5:F8>==>9 83;>9 A 70I8B=K< :>;?0G:>< 8 2=5H=8< :>;?0G:><, 0 B0:65 A :>;?0G:>< 157>?0A=>AB8 8;8 157 B0:>2>3>(1) - :>@@5:A (1) - ?0G:8 :0@B>==K5 @0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 336 <:3/<; (30000 /0,75<;), 0,75 <; - H?@8F A HB>:-?>@H=5< 8 8=J5:F8>==>9 83;>9 A 70I8B=K< :>;?0G:>< 8 2=5H=8< :>;?0G:><, 0 B0:65 A :>;?0G:>< 157>?0A=>AB8 8;8 157 B0:>2>3>(1) - :>@@5:A (1) - ?0G:8 :0@B>==K5@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 336 <:3/<; (30000 /0,75<;), 0,75 <; - H?@8F A HB>:-?>@H=5< 8 8=J5:F8>==>9 83;>9 A 70I8B=K< :>;?0G:>< 8 2=5H=8< :>;?0G:><, 0 B0:65 A :>;?0G:>< 157>?0A=>AB8 8;8 157 B0:>2>3>(3) - :>@@5:A (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 "86D0@<" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O 8 A>F80;L=>3> @0728B8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 - >AA8O.%;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2< =CB@825==>3> 22545=8O 500 , D;0:>= (1) + @0AB2>@8B5;L-D;0:>= (1) + AB5@8;L=>5, 0?8@>35==>5 >1>@C4>20=85 4;O ?@83>B>2;5=8O 8 22545=8O 2>AAB0=>2;5==>3> @0AB2>@0 ?@5?0@0B0 (157K3>;L=>5 ?5@540B>G=>5 CAB@>9AB2>+ 83;0-101>G:0 + H?@8F) - ?0G:8 :0@B>==K5';8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1000 , D;0:>= (1) + @0AB2>@8B5;L - D;0:>= (1)+ AB5@8;L=>5, 0?8@>35==>5 >1>@C4>20=85 4;O ?@83>B>2;5=8O 8 22545=8O 2>AAB0=>2;5==>3> @0AB2>@0 ?@5?0@0B0 (157K3>;L=>5 ?5@540B>G=>5 CAB@>9AB2>+ 83;0-101>G:0 + H?@8F) - ?0G:8 :0@B>==K5*"0@E><8=A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" :F8>=5@=>5 1I5AB2> - >;LH0;@.-"0@E><8=A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" :F8>=5@=>5 1I5AB2> - >;LH0;5@2.#?.-!" !  ,( 1I. A >.>. - >;LH0;B>@.#?.,K?.:.-"0@E><8=A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" :F8>=5@=>5 1I5AB2> - >;LH0.6:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 20 <3/<;, 5 <; - D;0:>=K (1) - ?0G:8 :0@B>==K5 (1) / A M;5<5=B0<8 CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0/ - :>@>1:8 :0@B>==K57:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 6 <3/<;, 16,7 <; - D;0:>=K (1) - ?0G:8 :0@B>==K5 (1) /A M;5<5=B0<8 CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0/ - :>@>1:8 :0@B>==K55:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 6 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K (1) - ?0G:8 :0@B>==K5 (1) /A M;5<5=B0<8 CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@": 040?B5@ : D;0:>=C, 040?B5@ : H?@8FC, 040?B5@ 4;O 22545=8O H?@8F0/ - :>@>1:8 :0@B>==K5 :>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 25 <3/<;, 2 <; - D;0:>=K (1) - ?0G:8 :0@B>==K5 (1) /:><?;5:B A M;5<5=B0<8 CAB@>9AB20 : 8=DC78>==K< A8AB5<0< 8 H?@8F0< 4;O @072545=8O 8 22545=8O ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 ""52040?B>@"/ - :>@>1:0 :0@B>==0O?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>= - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@84 @0AB2>@ 4;O ?@83>B>2;5=8O ;5:0@AB25==KE D>@< 0,9 % (0<?C;K) 5 <; - 2 HB. / - ?0G:8 :0@B>==K5"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4., 7@08;L (Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Israel) 5 Basel St., PO Box 3190, Petah Tikva 49131, Israel;@.,5@2.#?.-"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4., 7@08;L (Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Israel) 5 Basel St., PO Box 3190, Petah Tikva 49131, Israel;B>@.#?.,K?.:.- "$ ""-" >AA8O, 127253, 3. >A:20, C;. A:>2A:0O, 4. 12, :>@?. 4. "-:>D0@<8=25AB" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O 8 A>F80;L=>3> @0728B8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 - >AA8O.=D0=@8:A 5:A0 (0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, AB>;1=O:0, :>:;NH0 (15A:;5B>G=0O), ?>;8><85;8B0 (8=0:B828@>20==0O),35?0B8B0 :><18=8@>20==0O, 04A>@18@>20==0O 2 :><?;5:B5 A 20:F8=>9 4;O ?@>D8;0:B8:8 8=D5:F88, 2K7K205<>9 Haemophilus influenzae B8? b :>=JN38@>20==>9, 04A>@18@>20==>9)=D0=@8:A 5:A0 (0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, AB>;1=O:0, :>:;NH0 (15A:;5B>G=0O), ?>;8><85;8B0 (8=0:B828@>20==0O), 35?0B8B0 :><18=8@>20==0O, 04A>@18@>20==0O 2 :><?;5:B5 A 20:F8=>9 4;O ?@>D8;0:B8:8 8=D5:F88, 2K7K205<>9 Haemophilus influenzae B8? b :>=JN38@>20==>9, 04A>@18@>20==>9) 0CG=>-?@>872>4AB25==>5 ?@54?@8OB85 ""5E=>35=" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2, >AA8O.\$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $5< 45@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 - >AA8O.(;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1500 - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O>20@B8A $0@<0 - (259F0@8O;@.->20@B8A $0@<0 (B59= - (259F0@8O (D>@<>B5@>;); $0@<0E5<8 . - 845@;0=4K (1C45A>=84);5@2.#?.-$0@<0E5<8 . - 845@;0=4K (1C45A>=84); >20@B8A $0@<0ALNB8:0 !.. - A?0=8O (D>@<>B5@>;);B>@.#?.,K?.:.-">20@B8A $0@<0ALNB8:0 !.." - A?0=8O..;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 850-1240 - D;0:>=K 30 <; (1) /2 :><?;5:B5: 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>=K (1) + >4=>@07>2K9 H?@8F (1) + 83;0 A D8;LB@>< (1) + 83;0-"101>G:0" (1) + 42CAB>@>==OO 83;0 (1) + A?8@B>2K5 A0;D5B:8 (2) + ?;0ABK@8 (2)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5+"0@E><8=A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" :F8>=5@=>5 1I5AB2> - >;LH0;@.-"0@E><8=A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" :F8>=5@=>5 1I5AB2> - >;LH0;5@2.#?.-"!" !  ,( 1I. A >.>.", >;LH0;B>@.#?.,K?.:.-"0@E><8=A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" :F8>=5@=>5 1I5AB2> - >;LH0.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 250 +600 (250 D0:B>@0 A2Q@BK20=8O :@>28 VIII+600 D0:B>@0 8;;51@040) - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 1 D;0:>= A @0AB2>@8B5;5< 8 1 CAB@>9AB2> 4;O 4>102;5=8O @0AB2>@8B5;O A> 2AB@>5==K< D8;LB@></ -?0G:0 :0@B>==0O + :><?;5:B 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O ?@5?0@0B0: H?@8F, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8 2 8=48284C0;L=KE 35@<5B8G=KE C?0:>2:0E 8 =5AB5@8;L=K9 ;59:>?;0ABK@L/ - ?0G:0 :0@B>==0O8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O-1000 +2400 (1000 D0:B>@0 A2Q@BK20=8O :@>28 VIII+2400 D0:B>@0 8;;51@040) - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 1 D;0:>= A @0AB2>@8B5;5< 8 1 CAB@>9AB2> 4;O 4>102;5=8O @0AB2>@8B5;O A> 2AB@>5==K< D8;LB@></ -?0G:0 :0@B>==0O + :><?;5:B 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O ?@5?0@0B0: H?@8F, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8 2 8=48284C0;L=KE 35@<5B8G=KE C?0:>2:0E 8 =5AB5@8;L=K9 ;59:>?;0ABK@L/ - ?0G:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 900 D0:B>@0 A25@BK20=8O :@>28 VIII + 800 D0:B>@0 8;;51@0=40 - D;0:>=K (1)/2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: ?>;8A>@10B0 80 @0AB2>@ 0.1% 2 2>45 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=) 10 <; 8 :><?;5:B 4;O @0AB2>@5=8O 8 2=CB@825==>3> 22545=8O (?0:5B): H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0 42CE:>=F520O, 83;0 D8;LB@>20;L=0O, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8/ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 450 D0:B>@0 A25@BK20=8O :@>28 VIII + 400 D0:B>@0 8;;51@0=40 - D;0:>=K (1)/2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: ?>;8A>@10B0 80 @0AB2>@ 0.1% 2 2>45 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=) 5 <; 8 :><?;5:B 4;O @0AB2>@5=8O 8 2=CB@825==>3> 22545=8O (?0:5B): H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0 42CE:>=F520O, 83;0 D8;LB@>20;L=0O, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8/ - ?0G:8 :0@B>==K5@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 336 <:3/<; (30000 /0,75<;), 0,75 <; - H?@8F A HB>:-?>@H=5< 8 8=J5:F8>==>9 83;>9 A 70I8B=K< :>;?0G:>< 8 2=5H=8< :>;?0G:><, 0 B0:65 A :>;?0G:>< 157>?0A=>AB8 8;8 157 B0:>2>3> (1) - :>@@5:A (1) - ?0G:8 :0@B>==K5@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 336 <:3/<; (30000 /0,75<;), 0,75 <; - H?@8F A HB>:-?>@H=5< 8 8=J5:F8>==>9 83;>9 A 70I8B=K< :>;?0G:>< 8 2=5H=8< :>;?0G:><, 0 B0:65 A :>;?0G:>< 157>?0A=>AB8 8;8 157 B0:>2>3> (3) - :>@@5:A (2) - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O-500 +1200 (500 D0:B>@0 A2Q@BK20=8O :@>28 VIII+1200 D0:B>@0 8;;51@040) - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 1 D;0:>= A @0AB2>@8B5;5< 8 1 CAB@>9AB2> 4;O 4>102;5=8O @0AB2>@8B5;O A> 2AB@>5==K< D8;LB@></ -?0G:0 :0@B>==0O + :><?;5:B 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O ?@5?0@0B0: H?@8F, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8 2 8=48284C0;L=KE 35@<5B8G=KE C?0:>2:0E 8 =5AB5@8;L=K9 ;59:>?;0ABK@L/ - ?0G:0 :0@B>==0O,;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 9.6 <;= , 0.3 <3 - D;0:>=K (< 5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@84 0.54 % 4;O 8=J5:F89, 1.2 <; - D;0:>=K (5) + H?@8F 1 <; (5) + H?@8F 2 <; (5) + 83;0 4;8==0O (10) + 83;0 :>@>B:0O (5) + A0;D5B:0 A?8@B>20O (10)/ - ?0G:8 :0@B>==K50;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 9.6 <;= , 0.3 <3 - D;0:>=K (15) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@84 0.54 % 4;O 8=J5:F89, 1.2 <; - D;0:>=K (15) + H?@8F 1 <; (15) + H?@8F 2 <; (15) + 83;0 4;8==0O (30) + 83;0 :>@>B:0O (15) + A0;D5B:0 A?8@B>20O (30)/ - ?0G:8 :0@B>==K5+;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 250 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 5 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/,;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O//;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 BKA. - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/,;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNIOO (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 BKA. - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/+;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/-;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 BKA.- D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 250 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 5 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 5 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1000 - D;0:>= (1) - ?0G:0 :0@B>==0O /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNI0O (2) - ?0G:0 :0@B>==0O/;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 800-1400 - D;0:>= (1) /2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L - 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>= (1) + 83;0 AB5@8;L=0O A D8;LB@>< (1) + 83;0 42CAB>@>==OO (1) + =01>@ 4;O 2;820=8O (1)/ - ?0G:0 :0@B>==0O';8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 250 - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O';8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 < - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O(;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1000 - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 250 - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89, 5 <; - D;0:>=K (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNIOO (2)/ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>=K (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNIOO (2)/ - ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 BKA. - D;0:>=K (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89, 10 <; - D;0:>=K (1) + H?@8F (1) + 83;0 42CE:>=F520O (1) + 83;0 D8;LB@>20;L=0O (1) + 83;0-101>G:0 (1) + A0;D5B:0 4578=D8F8@CNIOO (2)/- ?0G:8 :0@B>==K5:;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 3 <3, (1) - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5-?0G:8 :0@B>==K5<;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 2.5 <3, (1) - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5-?0G:8 :0@B>==K5~A8@>? [A> A;82>2K< 2:CA><], 667 <3/<;, 1 <; (1) - $;0:>= 87 ?>;8MB8;5=0 2KA>:>9 ?;>B=>AB8, 500 HB. > 500 <; 2> D;0:>= 87 ?>;8MB8;5=0 2KA>:>9 ?;>B=>AB8 15;>3> F25B0 A =028=G820NI59AO :@KH:>9 87 ?>;8?@>?8;5=0 A :>=B@>;5< ?5@2>3> 2A:@KB8O. >25@E :@KH:8 =045205BAO :>;?0G>: (87 ?>;8?@>?8;5=0), A;C60I89 <5@=K< AB0:0=G8:><. 0 D;0:>= =0:;5820NB MB8:5B:C c 8=AB@C:F859 ?> ?@8<5=5=8N. / {A8@>? [A> A;82>2K< 2:CA><], 667 <3/<;, (1) - $;0:>= 87 ?>;8MB8;5=0 2KA>:>9 ?;>B=>AB8, 1000 HB. > 1000 <; 2> D;0:>= 87 ?>;8MB8;5=0 2KA>:>9 ?;>B=>AB8 15;>3> F25B0 A =028=G820NI59AO :@KH:>9 87 ?>;8?@>?8;5=0 A :>=B@>;5< ?5@2>3> 2A:@KB8O. >25@E :@KH:8 =045205BAO :>;?0G>: (87 ?>;8?@>?8;5=0), A;C60I89 <5@=K< AB0:0=G8:><. 0 D;0:>= =0:;5820NB MB8:5B:C c 8=AB@C:F859 ?> ?@8<5=5=8N. / M;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, 320.930 <3 (1) - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, B0<?>=0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5-?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 600 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 20 <;, 83;>9 >4=>@07>2>9, 83;>9 D8;LB@>20;L=>9, 83;>9-101>G:>9, 83;>9 2>74CE>2>4=>9 8 83;>9 4;O ?5@5=>A0 / ?0G:8 :0@B>==K5$ "=AB8BCB AB2>;>2KE :;5B>: G5;>25:0";@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 "5<0B>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O 8 A>F80;L=>3> @0728B8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# "5<0B>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@" 8=74@02A>F@0728B8O >AA88).y=01>@, 1 HB. / 2 =01>@5: 5@L5B0 (?5@BC7C<01), :>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 420 <3/14 <; (D;0:>=K)-1HB; 5@F5?B8= (B@0ABC7C<01), ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O :>=F5=B@0B0 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 440 <3 (D;0:>=K)-1 HB.; 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< - 10:B5@8>AB0B8G5A:0O 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K)-1 HB. / - ?>44>=K :0@B>==K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_0:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> " -$0@<" ( " -$< 0@<"), >AA8O;@.,5@2.#?.- >H 803=>AB8:A <1%, 5@<0=8O (5@L5B0 (?5@BC7C<01));@.,5@2.#?.-65=5=B5: =:., !( (5@F5?B8= (B@0ABC7C<01));@.,5@2.#?.- $.%>DD<0==-O >H B4, (259F0@8O (10:B5@8>AB0B8G5A:0O 2>40 4;O 8=J5:F89);B>@.#?.,K?.:.-0:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> " """ ( " """), >AA8O.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@5<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.7500 <3, 3.750<3, - D;0:>=K 10 <; (1) / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@>< (5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0), A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) - ?0G:8 :0@B>==K5& "$0@<0 ";@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " " 8=74@020 >AA88), >AA8O 121552, 3. >A:20, C;. 3-O '5@5?:>2A:0O, 4,1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN 0CG=>-?@>872>4AB25==>5 ?@54?@8OB85 ""5E=>35=";@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2.n;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 500 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;-1 HB., H?@8F5< 157 83;K, 83;>9 4;O @072545=8O (2 HB.), :0B5B5@>< 4;O ?5@8D5@8G5A:8E 25=, D8;LB@>< 8=J5:F8>==K<, ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) - ?0G:8 :0@B>==K5p;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1000 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <;-1 HB., H?@8F5< 157 83;K, 83;>9 4;O @072545=8O (2 HB.), :0B5B5@>< 4;O ?5@8D5@8G5A:8E 25=, D8;LB@>< 8=J5:F8>==K<, ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) - ?0G:8 :0@B>==K5n;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 250 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;-1 HB., H?@8F5< 157 83;K, 83;>9 4;O @072545=8O (2 HB.), :0B5B5@>< 4;O ?5@8D5@8G5A:8E 25=, D8;LB@>< 8=J5:F8>==K<, ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) - ?0G:8 :0@B>==K5 0:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> "<<C=>-5<" ( "<<C=>-5<") - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.->AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" (# ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28") - >AA8O.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 9,6 <;=. , 15 HB. D;0:>=K, 15 HB. ~ / /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0,54% (H?@8FK) 1,2 <;, A 040?B5@>< A 83;>9 4;O D;0:>=0, A A0;D5B:>9 A?8@B>2>9 2 HB./ (15) - ?0G:8 :0@B>==K5 >CB5: 8<8B54, 5;8:>1@8B0=8O Rowtech Limited, 3rd floor, 207 Regent Street, London W1B 3, United Kingdom -;@.,5@2.#?.-!:0= 8>B5: 8<8B54 - =48O;B>@.#?.,K?.:.-1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN " ! $ " ( " ! $ ") - >AA8O.@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 10000 , 10000 (1) - 0<?C;K, 5 HB. 2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 >G8I5==>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K56;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 450 +400 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: ?>;8A>@10B0 80 @0AB2>@ 0.1% (D;0:>=K) 5 <; 8 =01>@>< 4;O 22545=8O (H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0 42CE:>=F520O, 83;0 D8;LB@>20;L=0O, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8) / ?0G:8 :0@B>==K58;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 900 +800 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: ?>;8A>@10B0 80 @0AB2>@ 0.1% (D;0:>=K) 5 <; 8 =01>@>< 4;O 22545=8O (H?@8F >4=>@07>2K9, 83;0 42CE:>=F520O, 83;0 D8;LB@>20;L=0O, 83;0-101>G:0, 2 4578=D8F8@CNI85 A0;D5B:8) / :>@>1:8 :0@B>==K5)$# " " 8=74@020 < >AA88 - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88--:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 ($# " " 8=74@02 >AA88 - -) - >AA8O.~;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 20 <3, (1) - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: <0==8B>; 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@>< (5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0), B0<?>=0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5~;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 30 <3, (1) - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: <0==8B>; 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@>< (5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0), B0<?>=0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5~;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 10 <3, (1) - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: <0==8B>; 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@>< (5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0), B0<?>=0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, 3.75 <3 - D;0:>= (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;0) 2 <; (1) + H?@8F (1) + 83;0 4;O 8=J5:F88 (1) + 83;0 4;O @0AB2>@8B5;O (1) + A0;D5B:0 A?8@B>20O (2)/ (2) - ?0G:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, 3.75 <3 - D;0:>= (1) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;0) 2 <; (1) + H?@8F (1) + 83;0 4;O 8=J5:F88 (1) + 83;0 4;O @0AB2>@8B5;O (1) + A0;D5B:0 A?8@B>20O (2)/ (1) - ?0G:0 :0@B>==0O:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@80@B5@80;L=>3> 22545=8O, 20 <3/<;, 5 <; 0<?C;K, 5 HB. 2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (2), ?0G:0 :0@B>==0O*;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 30 <:3/<; (6 <;=. /<;), D;0:>=K, 1 HB. ~ / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 1 <; (1), H?@8F5< >4=>@07>2K< (1), 83;0<8 (2)/ - 70?0O==K9 ?;0AB8:>2K9 ;>B>: (4), 0=B8A5?B8G5A:85 A0;D5B:8 (8) - ?0G:8 :0@B>==K5);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 30 <:3/<; (6 <;=. /<;), D;0:>=K, 1 HB. ~ / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 1 <; (1), H?@8F5< >4=>@07>2K< (1), 83;0<8 (2)/ - 70?0O==K9 ?;0AB8:>2K9 ;>B>: (4), 0=B8A5?B8G5A:85 A0;D5B:8 (8) - ?0G:8 :0@B>==K53;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 500 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. ~ / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O4;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1000 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. ~ / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O3;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 250 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. ~ / 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O !" II, 2 4>?>;=8B5;L=>9 :>@>1:5 :0@B>==>9: 83;0-101>G:0, >4=>@07>2K9 H?@8F, 425 A?8@B>2K5 A0;D5B:8, 420 ?;0ABK@O/ - :>@>1:0 :0@B>==0O@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 12 <3/<;, 50 <; D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 10 HB. 0AB2>@ 4;O 8=DC789 12 <3/<;. > 50 <; 2> D;0:>=, 873>B>2;5==K9 87 :>@8G=52>3> AB5:;0 B8? II, :>B>@K9 70:@K205BAO @578=>2>9 ?@>1:>9. @>1:0 D8:A8@C5BAO A ?><>ILN 0;N<8=852>3> :>;?0G:0, =0 25@E=59 G0AB8 :>B>@>3> 8<55BAO ?>;8?@>?8;5=>20O ?@>:;04:0. > > 10 D;0:>=>2< A ?>425A=K<8 A25B>70I8B=K<8 DCB;O@0<8 ?> :>;8G5AB2C D;0:>=>2, 873>B>2;5==K<8 87 ?>;8MB8;5=0 G5@=>3> F25B0, ?5@53>@>4:0<8 87 :0@B>=0 8 8=AB@C:F859 ?> ?@8<5=5=8N 2 :0@B>==CN ?0G:C. / ?0G:8 :0@B>==K51I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "<<C=>-5<" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.->AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" (# ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28") - >AA8O. 1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "<<C=>-5<" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.->AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" (# "'!"), >AA8O 454076, 3. '5;O18=A: C;. >@>2A:>3>, 4. 68 -.m;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 250 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O 4259B !" II /A D8;LB@></ 8 =01>@>< (2 >B45;L=>9 :>@>1:5) - H?@8F >4=>@07>2K9 (10 <;), 83;0-101>G:0, A?8@B>2K5 A0;D5B:8-2 HB.,?;0ABK@8-2 HB.) / :>@>1:0 :0@B>==0On;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1000 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O 4259B !" II /A D8;LB@></ 8 =01>@>< (2 >B45;L=>9 :>@>1:5) - H?@8F >4=>@07>2K9 (10 <;), 83;0-101>G:0, A?8@B>2K5 A0;D5B:8-2 HB.,?;0ABK@8-2 HB.) / :>@>1:0 :0@B>==0On;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1500 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O 4259B !" II /A D8;LB@></ 8 =01>@>< (2 >B45;L=>9 :>@>1:5) - H?@8F >4=>@07>2K9 (10 <;), 83;0-101>G:0, A?8@B>2K5 A0;D5B:8-2 HB.,?;0ABK@8-2 HB.) / :>@>1:0 :0@B>==0Om;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 500 , (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;, CAB@>9AB2>< 4;O 157K3>;L=>3> @072545=8O 4259B !" II /A D8;LB@></ 8 =01>@>< (2 >B45;L=>9 :>@>1:5) - H?@8F >4=>@07>2K9 (10 <;), 83;0-101>G:0, A?8@B>2K5 A0;D5B:8-2 HB.,?;0ABK@8-2 HB.) / :>@>1:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 22.5 <3, , 0 HB. ~ / H?@8F (@0AB2>@8B5;L) 2 :><?;5:B5 A ?>@H=5< 4;O H?@8F0 , C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1), H?@8F (;8>D8;870B) 2 :><?;5:B5 A 83;>9 8=J5:F8>==>9,C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1), ?0G:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 45 <3, , 0 HB. ~ / H?@8F (@0AB2>@8B5;L) 2 :><?;5:B5 A ?>@H=5< 4;O H?@8F0 , C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1), H?@8F (;8>D8;870B) 2 :><?;5:B5 A 83;>9 8=J5:F8>==>9,C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1), ?0G:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 7.5 <3, , 0 HB. ~ / H?@8F (@0AB2>@8B5;L) 2 :><?;5:B5 A ?>@H=5< 4;O H?@8F0 , C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1), H?@8F (;8>D8;870B) 2 :><?;5:B5 A 83;>9 8=J5:F8>==>9,C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1), ?0G:0 :0@B>==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O c ?@>;>=38@>20==K< 2KA2>1>645=85<, 3.75 <3, D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: <0==8B>; 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, 83;>9 4;O ACA?5=788, =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@>< (5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0), A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5<8:@>AD5@K 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 20 <3, 20 <3 D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A: @0AB2>@8B5;5< - <0==8B0 @0AB2>@ 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, 83;>9 4;O ACA?5=788, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5<8:@>AD5@K 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 30 <3, 30 <3 D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A: @0AB2>@8B5;5< - <0==8B0 @0AB2>@ 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O< , 83;>9 4;O ACA?5=788, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5<8:@>AD5@K 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 10 <3, 10 <3 D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A: @0AB2>@8B5;5< - <0==8B0 @0AB2>@ 0.8% (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, 83;>9 4;O ACA?5=788, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4. - 7@08;L;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.->@B>= (>B5@D>@4) 8<8B54, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< -! $0@<0ALNB8:0;A, @;0=48O, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< "520 $0@<0ALNB8:0;A, @;0=48O - @;0=48O.- 5:8BB 5=:875@ %5;A:M@ (5;8:>1@8B0=8O) 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O;@.-0B5>= !>DB465;A .. - 845@;0=4K;5@2.#?.- 5:8BB 5=:875@ %5;A:M@ =B5@=5H=; B4 - 5;8:>1@8B0=8O;B>@.#?.- 5:8BB 5=:875@ %5;A:M@ =B5@=5H=; B4 - 5;8:>1@8B0=8O;K?.:.- 5:8BB 5=:875@ %5;A:M@ =B5@=5H=; B4 - 5;8:>1@8B0=8O.&$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.- "$ "" - >AA8O.G;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 3.75 <3, 320.930 <3 D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K) 2 <;, H?@8F5< >4=>@07>2K<, 83;>9 4;O 8=J5:F89, 83;>9 4;O @0AB2>@8B5;O, B0<?>=0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5-?0G:8 :0@B>==K5( CA0= $0@<0 B4. - =48O;@.,5@2.#?.- CA0= $0@<0 B4. - =48O;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. .. ;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O.4$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# !1! $ >AA88 - >AA8O.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 3.5 <3, D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 3 <3, D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 2.5 <3, D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, , 1 4>70 (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A ACA?5=7859 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O (H?@8FK) 0.5 <;-1 HB. [A 70:@5?;5==>9 83;>9 8;8 2 :><?;5:B5 A 2 83;0<8] / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5-?0G:8 :0@B>==K5g1;0AB=>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.-1;0AB=>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O;K?.:.-1;0AB=>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" (# "!") - >AA8O.?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 1 3, D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 5 <;-2 HB. 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K55;8>D8;870B 4;O ?@8< 3>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 220-450 , D;0:>=K 30 <;, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <;-1 D;., H?@8F5<, 83;>9 42CE:>=F52>9, 83;>9 D8;LB@>20;L=>9, 83;>9-101>G:>9, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8 - 2HB. 8 ;59:>?;0ABK@5< - 2 HB. / :>@>1:8 :0@B>==K56;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 850-1240 , D;0:>=K 30 <;, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <;-1 D;., H?@8F5<, 83;>9 42CE:>=F52>9, 83;>9 D8;LB@>20;L=>9, 83;>9-101>G:>9, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8 - 2HB. 8 ;59:>?;0ABK@5< - 2 HB. / :>@>1:8 :0@B>==K5 ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 11.25 <3, 11.250 <3 (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K) 2 <;-1 HB., H?@8FK-1 HB. 8 83;K A/157 70I8B=>3> CAB@>9AB20-3 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5@0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O;@.,5@2.#?.-0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. .. ;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O.f;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1 BKA.+2.4 BKA., D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 15 <;, CAB@>9AB2>< 4;O 4>102;5=8O @0AB2>@8B5;O A> 2AB@>5==K< D8;LB@><, :><?;5:B>< 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O (H?@8F >4=>@07>2K9,83;0-101>G:0,A0;D5B:8 4578=D8F8@CNI85-2 HB.,?;0ABK@L) / ?0G:8 :0@B>==K5a;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 500 +1200 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <;, CAB@>9AB2>< 4;O 4>102;5=8O @0AB2>@8B5;O A> 2AB@>5==K< D8;LB@><, :><?;5:B>< 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O (H?@8F >4=>@07>2K9,83;0-101>G:0,A0;D5B:8 4578=D8F8@CNI85-2 HB.,?;0ABK@L) / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 25 <3, (1) - D;0:>=, 4 HB. 2 :><?;5:B5: D;0:>=K A ?@5?0@0B>< -1 HB., @0AB2>@8B5;L (H?@8F) 1<; -1 HB., 83;K 8=J5:F8>==K5 -1 HB., 040?B5@K 4;O D;0:>=>2 -1 HB., A0;D5B:8 A?8@B>2K5 -2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789, 1 BKA., D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <; 8 A8AB5<>9 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O: H?@8F, 83;0 "101>G:0" A :0B5B5@><, 157K3>;L=>5 CAB@>9AB2> 4;O 2>AAB0=>2;5=8O / :>@>1:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789, 500 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <; 8 A8AB5<>9 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O: H?@8F, 83;0 "101>G:0" A :0B5B5@><, 157K3>;L=>5 CAB@>9AB2> 4;O 2>AAB0=>2;5=8O / :>@>1:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789, 500 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5: @0AB2>@8B5;L 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K), AB5@8;L=>5 0?8@>35==>5 >1>@C4>20=85 (H?@8F, 83;0-"101>G:0" A :0B5B5@><, 157K3>;L=>5 CAB@>9AB2> 4;O 2>AAB0=>2;5=8O) / ?0G:8 :0@B>==K5$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;5@2.#?.,B>@.#?.,$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< 8:@>35= 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - $545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A< :8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O.';8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=B@0=070;L=>3> 22545=8O, 1 4>70, 0.500 <; (1) - 0<?C;K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 1 <;-1 HB. 8 @0A?K;8B5;5<-4>70B>@>< >4=>@07>2>3> 8A?>;L7>20=8O [A>AB>OI5< 87 H?@8F0, 83;K 8 =0A04:8 AJ5<=>9] - 1 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 (=01>@ B01;5B>:: 5 <3, 10 <3, 15 <3, 20 <3): B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 7 HB.,- C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1); B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 7 HB.,- C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1); B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 15 <3, 7 HB., - C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1); B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 7 HB., - C?0:>2:0 OG59:>20O :>=BC@=0O (1) - ?0G:8 :0@B>==K5n;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 250 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;-1 HB., H?@8F5< 157 83;K, 83;>9 4;O @072545=8O (2 HB.), :0B5B5@>< 4;O ?5@8D5@8G5A:8E 25=, D8;LB@>< 8=J5:F8>==K<, ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) / ?0G:8 :0@B>==K5o;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 500 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 5 <;-1 HB., H?@8F5< 157 83;K, 83;>9 4;O @072545=8O (2 HB.), :0B5B5@>< 4;O ?5@8D5@8G5A:8E 25=, D8;LB@>< 8=J5:F8>==K<, ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) / ?0G:8 :0@B>==K5p;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1000 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <;-1 HB., H?@8F5< 157 83;K, 83;>9 4;O @072545=8O (2 HB.), :0B5B5@>< 4;O ?5@8D5@8G5A:8E 25=, D8;LB@>< 8=J5:F8>==K<, ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1) / ?0G:8 :0@B>==K5M;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 500 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (D;0:>=K) 5 <;/10 <;, H?@8F0<8/H?@8F0<8 @57L1>2K<8-1 HB., :0=N;O<8-2 HB/040?B5@>< 4;O D;0:>=>2-1 HB., :0B5B5@>< 4;O ?5@5D5@8G5A:8E 25=-1 HB., ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<-1 HB., A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5N;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 1000 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (D;0:>=K) 5 <;/10 <;, H?@8F0<8/H?@8F0<8 @57L1>2K<8-1 HB., :0=N;O<8-2 HB/040?B5@>< 4;O D;0:>=>2-1 HB., :0B5B5@>< 4;O ?5@5D5@8G5A:8E 25=-1 HB., ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<-1 HB., A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5M;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, 250 , D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (D;0:>=K) 5 <;/10 <;, H?@8F0<8/H?@8F0<8 @57L1>2K<8-1 HB., :0=N;O<8-2 HB/040?B5@>< 4;O D;0:>=>2-1 HB., :0B5B5@>< 4;O ?5@5D5@8G5A:8E 25=-1 HB., ?;0ABK@5< D8:A8@CNI8<-1 HB., A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8-2 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O, 11.25 <3, (1) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< (0<?C;K) 2 <;-1 HB., H?@8FK-1 HB. 8 83;K A/157 70I8B=>3> CAB@>9AB20-3 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5!;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789, 1 BKA., 1000 (1000) - D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 10 <; 8 A8AB5<>9 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O: H?@8F, 83;0 "101>G:0" A :0B5B5@><, 157K3>;L=>5 CAB@>9AB2> 4;O 2>AAB0=>2;5=8O / ?0G:8 :0@B>==K5%;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789, 4 <3, D;0:>=K, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;O<8: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 5 <; - 1 HB., =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (:>=B59=5@K) 100 <; - 1 HB., 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0 / ?0G:8 :0@B>==K5 "$0@<-!8=B57" - >AA8O;@.,< 5@2.#?.- $0@<-!8=B57 (;8>D8;870B)/ / (@0AB2>@8B5;L (2>40 4;O 8=J5:F89)/ 02>4 54A8=B57 (@0AB2>@8B5;L (=0B@8O E;>@84) - >AA8O;B>@.#?.- "$0@<-!8=B57" - >AA8O;K?.:.- "$0@<-!8=B57" - >AA8O.G "$0@<0$8@<0"!>B5:A" - >AA8O;@.,5@2.#?.->=:><54 <M=LNDM:GC@8=3 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. ..;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O.$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " " 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 - >AA8O.$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. .. ;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. ..;>E8=0" 8=74@020 >AA88, D8;80; "0C:>?@>D8" $# " & 8<. ..;>E8=0" $545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. .. ;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. ..;>E8=0" 8=74@020 >AA88, D8;80; "0C:>?@>D8" $# " & 8<. ..;>E8=0" * "!830@48A CA" - >AA8O;@.,5@2.#?.-48D0@< - >;30@8O;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@0AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. .. ;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O.g1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN 0CG=>-?@>872>4AB25==>5 ?@54?@8OB85 ""5E=>35=" - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 ($# " " 8=74@020 >AA88 - -) - >AA8O. "$0@<-!8=B57" - >AA8O;@.,5@2.#?.- / (;8>D8;870B)/ / (@0AB2>@8B5;L (2>40 4;O 8=J5:F89)/ 02>4 54A8=B57 (@0AB2>@8B5;L (=0B@8O E;>@84) - >AA8O;B>@.#?.- "$0@<-!8=B57" - >AA8O;K?.:.- "$0@<-!8=B57" - >AA8O.$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. ..;>E8=0" 8=74@020 >AA88, D8;80; "0C:>?@>D8" $# " & 8<. ..;>E8=0" 1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "<<C=>-5<" ( "<<C=>-5<") - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.->AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" (# ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28") - >AA8O.=01>@, ~, (1) - , 0 HB. 2 =01>@5: 5@L5B0 (?5@BC7C<01), :>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 420 <3/14 <; (D;0:>=K)-1HB; 5@F5?B8= (B@0ABC7C<01), ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O :>=F5=B@0B0 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 440 <3 (D;0:>=K)-1 HB.; 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< - 10:B5@8>AB0B8G5A:0O 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K)-1 HB. / ?>44>=K :0@B>==K5 - ?0G:8 :0@B>==K5:F8>=5@=>5 >1I5AB2> " -$0@<" - >AA8O;@.,5@2.#?.- >H 803=>AB8:A <1%, 5@<0=8O (5@L5B0 (?5@BC7C<01)); 65=5=B5: =:., !( (5@F5?B8= (B@0ABC7C<01)); $.%>DD<0==-O >H B4, (259F0@8O (10:B5@8>AB0B8G5A:0O 2>40 4;O 8=J5:F89) - 5@<0=8O/!(/(259F0@8O;B>@.#?.-:F8>=5@=>5 >1I<q5AB2> " """ ( " """) - >AA8O;K?.:.-:F8>=5@=>5 >1I5AB2> " """ ( " """) - >AA8O.g;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 9.6 <;=., 0.300 <3 D;0:>=K, 15 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.54% (D;0:>=K) 1,2 <; - 15HB, H?@8F>< 1 <;-15HB, H?@8F>< 2 <;-15HB, 83;>9 4;O ?@83>B>2;5=8O ?@5?0@0B0- 30 HB, 83;>9 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@5?0@0B0 - 15HB, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8 - 30 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5f;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 9.6 <;=., 0.300 <3 D;0:>=K, 5 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.54% (D;0:>=K) 1,2 <; - 5HB, H?@8F>< 1 <; - 5HB, H?@8F>< 2 <; - 5HB, 83;>9 4;O ?@83>B>2;5=8O ?@5?0@0B0- 10 HB, 83;>9 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O ?@5?0@0B0 - 5HB, A0;D5B:0<8 A?8@B>2K<8 - 10 HB. / ?0G:8 :0@B>==K5 "$ " - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$# " >AA89A:89 :0@48>;>38G5A:89 =0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :><?;5:A" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 - -:A?5@8<5=B0;L=>5 ?@>872>4AB2> <548:>-18>;>38G5A:8E ?@5?0@0B>2 ($# " " 8=74@020 >AA88 - -) - >AA8O.G1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "$ "" ( "$ "") - >AA8O;@.,5@2.#?.-1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "$ "" ( "$ "") - >AA8O;B>@.#?.,K?.:.-1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "720@8=> $0@<0" (OOO "720@8=> $0@<0") - >AA8O.1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "$ "" ( "$ "") - >AA8O;@.,5@2.#?.-1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "$ "" ( "$ "") - >AA8O;B>@.#?.-1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "720@8=> $0@<0" (OOO "720@8=> $0@<0") - >AA8O;K?.:.-1I5AB2> A >3@0=8G5==>9 >B25BAB25==>ABLN "$ "" ( "$ "") - >AA8O.;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O, ~, D;0:>=, 1 HB. 2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=) 20 <;-1HB., 83;0 4;O 8=J5:F89-1 HB., 83;0 4;O ?5@5=>A0-1 HB., 83;0-D8;LB@-1 HB., 83;0 2>74CE>2>4=0O-1 HB., 83;0-"101>G:0"-1 HB. / ?0G:0 :0@B>==0O$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "0CG=>-?@>872>4AB25==>5 >1J548=5=85 ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " "8:@>35=" 8=74@020 >AA88) - >AA8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 C=8B0@=>5 ?@54?@8OB85 "!0=:B-5B5@1C@3A:89 =0CG=>-8AA;54>20B5;LA:89 8=AB8BCB 20:F8= 8 AK2>@>B>: 8 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2" $545@0;L=>3> <548:>-18>;>38G5A:>3> 035=BAB20 ($# !1! b0:@KB>5 0:F8>=5@=>5 >1I5AB2> "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O;@.,5@2.#?.->=:><54 <M=LNDM:GC@8=3 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. .. ;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O. "$0@<$8@<0"!>B5:A" - >AA8O;@.,5@2.#?.->=:><54 <M=LNDM:GC@8=3 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 =0CG=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" ($# " & 8<. ..;>E8=0") - >AA8O.F "$0@<$8@<0"!>B5:A" - >AA8O;@.,5@2.#?.->=:><54 <M=LNDM:GC@8=3 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0;B>@.#?.,K?.:.-$545@0;L=>5 3>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 " >AA89A:89 >=:>;>38G5A:89 =0CG=K9 F5=B@ 8<5=8 .. ;>E8=0" 8=8AB5@AB20 74@02>>E@0=5=8O >AA89A:>9 $545@0F88 ($# " & 8<. ..;>E8=0" 8=74@020 >AA88) - >AA8O.8ccJ  X;z@Cn-M9u!0Y,<sλ"s4zp]aC 5 y kd R U ר ! ώ { j R'xO]4y{#?}H^]Ϩr5 #NkX@,yGmP<4I(v@d I!jLCV &m ,J f !&c!(!!\""ak""A"_;#!#d#R%$n$$%K%%%&h&\&_'B'''(h((([)()*BP***0+~|+S+S,b,,I,8-Ƀ-}-.d.Ү..|?/G//;C0у00M1]1{11.2Uw229 3O_3ը33A4#44 5Z555F6ٔ66yN77788;{8878>9ۊ9U9:]Z:o:::;Q;;M%<t<;<{=Z===1>x>>+?H???F@@@AfAA+AiIBBB)C|CC$D vDDE`EEEEFF)F4GۃGGH6^HƫHH DIIIDJhJJK&OKKKFLtcLLLzFMMrMN^Nzjz2{fw{ʸ{|?|ۄ|t|YY}}}s6~}~~7~C2 iU!SŖ .{Ă`aKvބ-uÅ0i†V̦A0EΈZã,yl/tŋ]p?ŌYcK[2{яWm<ʇ:Ցid,A͓_JKە5fʖkhU1?qĘ^\84zyҚ%i(6Ӝ#fKߧ&n]qEө'i|Ȫ`_Ħ8F")tLƭ7bC*JC}-!w` \Yݢ<d4퇲Nֲ&!h谳.N4<XnܵOFe϶plA<9׸>#~BK씺Itӻb;Lٽ`'K{kɾB!hoPǙQP*rkN+sCMo,uCmUa'_Eݙ>8!l[AމD$CqQ9Ea5}3 N 1}l-#aϮcFHZ"K>4TT|X+u7 TۛJyPrJZ ^LaQϢb6?M(~<J_(6SKHh*Sb|O/C(FvJefF)qvx]JJIjWca =_$V?l8N G)KNJ?ڋ/R3H#f\#Imgh}hN Ti/Q EnIƒ 0*9n[?IdۯLwm/@5 Z:ALE!O )y-Fp ] >QXI~#:!z7"E  K 1 o" Gr U# x  v #)s(63C[D%?!&;$r :N:;e/~"H|{w[){Yum»~|SMC7 >$!nƽ? YG  F!ב!!H5"""g#;n#D#H$d$$ dMbP?_*+%U"dM&d2?M&d2?(M&d2?)Ӑ?&M&d2?'M&d2?&L&C&R&"Calibri"&11&P } } } } } } m } } } } } } m} } ;z N@ d@ v / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / .>AC40@AB25==K9 @55AB@ ?@545;L=KE >B?CA:=KE F5= ?@>872>48B5;59 =0 ;5:0@AB25==K5 ?@5?0@0BK, 2:;NG5==K5 2 ?5@5G5=L 687=5==> =5>1E>48<KE 8 206=59H8E ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 (?> A>AB>O=8N =0 10.08.2017)e.">@3>2>5 =08<5=>20=85 ;5:0@AB25==>3> ?@5?0@0B0k15:0@AB25==0O D>@<0, 4>78@>2:0, C?0:>2:0 (?>;=0O)y8;045;5F #/?@>872>48B5;L/C?0:>2I8:/K?CA:0NI89 :>=B@>;LK!>;8- G5AB2> 2 ?>B@51. C?0:>2- :5A@545;L=0O F5=0 @C1. 157 !K!&5=0 C:070=0 4;O ?5@28G. C?0:>2:8! #K!0B0 @538AB@0F88 F5=K (! @5H5=8O)+ (B@8E-:>4 (EAN13) "% ~03>F5;GB01;5B:8 12 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5C " .!" - >AA8O$@@!  N002027/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605340000312  ~%8@D>B5E 99m"ch;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O - D;0:>=K 10 <; (5) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "80<54" - >AA8O@aA!  N000494/01703.03.2010 (1620-@/10) 4606223000061  ~%"5E=5D8B 99mTcf;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O - D;0:>=K 10 <; (5) - ?0G:8 :0@B>==K53 "80<54" - >AA8O@A !-002365703.03.2010 (1620-@/10) 4606223000016  ~%"5E=5D>@ 99mTch;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O - D;0:>=K 10 <; (5) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "80<54" - >AA8O@!JA !-002366703.03.2010 (1620-@/10) 4606223000023  45<5B8>=8=5?B>@;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 400 <3, 1 HB. - D;0:>=K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: L-;878=0 @0AB2>@ (0<?C;K) 5 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K5 A 3=5740<8K;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [3.5;3>@>4] - >AA8O@_@# ! -006254/10719.08.2010 (8385-@/10) 4605095008410  45<5B8>=8=5?B>@;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 400 <3, 1 HB. - D;0:>=K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: L-;878=0 @0AB2>@ (0<?C;K) 5 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K5 A ?5@53>@>4:0<8K;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [3.5;3>@>4] - >AA8O@_@# ! -006254/10719.08.2010 (8385-@/10) 4605095008403   45<5B8>=8= 5?B>@ rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O 4@q{@  !-0018207 03.03.2010 (1620-@/10) 4607083722988  45<5B8>=8= 5?B@0;w ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 400 <3 - D;0:>=K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: L-;878=0 @0AB2>@ (0<?C;K) 5 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K57 %>A?8@0 !.?.. - B0;8O @$A !  N011968/027 17.03.2010 (2173-@/10) 8023813092507  45<5B8>=8= 5?B@0;w ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 400 <3 - D;0:>=K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: L-;878=0 @0AB2>@ (0<?C;K) 5 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K57 %>A?8@0 !.?.. - B0;8O @$A !  N011968/027 31.08.2010 (8957-@/10) 8002660000187  45<5B8>=8= 5?B@0; rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 %>A?8@0 !.?.. - B0;8O 4@@ !  N011968/017 17.03.2010 (2173-@/10) 8023813092804  45<5B8>=8= 5?B@0; rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 %>A?8@0 !.?.. - B0;8O 4@@ !  N011968/017 31.08.2010 (8957-@/10) 8002660000194  70B8>?@8= 70B8>?@8=KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8OI@N@!  N001426/01715.03.2010 (1953-@/10) 4600828001027  78B@><8F8=782>:F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/>:E0@4 B4 - =48O@@! N014850/01705.05.2010 (3872-@/10) 8901067035450  78B@><8F8=78<8F8=dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=8:@> 01A 8<8B54 - =48O@@# ! -000393/09723.03.2010 (2347-@/10) 8901302060605  78B@><8F8=78<8F8=dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=8:@> 01A 8<8B54 - =48O@@# ! -000393/09723.03.2010 (2347-@/10) 8901302060612  78B@><8F8=78B@0;F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K!(@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O@A@! N014163/01711.03.2010 (1872-@/10) 8906000573051  78B@><8F8=78B@0;F:0?AC;K 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K!(@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O@A@ !-001242711.03.2010 (1872-@/10) 8906000573280  78B@><8F8=78B@>:AF:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5W' "$0@<AB0=40@B-5:A@54AB20" - >AA8O@@!  N001157/01704.03.2010 (1729-@/10) 4601669003775  78B@><8F8=78B@>:AF:0?AC;K 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5W' "$0@<AB0=40@B-5:A@54AB20" - >AA8O@@# ! -004203/08704.03.2010 (1729-@/10) 4601669005427  78B@><8F8= 78B@><8F8=G:0?AC;K 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8O$@@# ! -004914/08715.03.2010 (1907-@/10) 4600828003830  78B@><8F8= 78B@><8F8=F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8O@@# ! -003652/07703.03.2010 (1620-@/10) 4607027761455  78B@><8F8= 78B@><8F8=F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O@@!  N002599/01717.03.2010 (2173-@/10) 4607003242596  78B@><8F8= 78B@><8F8=F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8O@P@# ! -004914/08730.07.2010 (7464-@/10) 4600828003946  78B@><8F8= 78B@><8F8=dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5h;., @. - 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O; #?. - "5@57>2A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O@@# ! -002099/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607146760131  78B@><8F8=78B CAF:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O@@!  N001561/01722.03.2010 (2287-@/10) 4602565014551  78B@><8F8=78B CAp?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 100 <3, 4.2 3 - ?0:5B8:8 >4=>@07>2K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O@@# ! -003268/07722.03.2010 (2287-@/10) 4602565013660  78B@><8F8=78B CAp?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3, 4.2 3 - ?0:5B8:8 >4=>@07>2K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O@@# ! -003268/07722.03.2010 (2287-@/10) 4602565013707  78B@><8F8=78B CAo?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 50 <3, 4.2 3 - ?0:5B8:8 >4=>@07>2K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O@@# ! -003268/07722.03.2010 (2287-@/10) 4602565013622  78B@><8F8=# 78B CA D>@B5dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O~ @fffffS@# ! -005758/08722.03.2010 (2287-@/10) 4602565014780  F@Cl(2   .! /" .# /$ .% .& /' .( /) .* .+ /, .- /. ./ .0 /1 .2 /3 .4 .5 /6 .7 /8 .9 .: /; .< /= .> .? / 78B@><8F8= 78F84 hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5K !5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0 @@  !-0024917 04.03.2010 (1729-@/10) 8594739012783 ! 78B@><8F8=!78F84![B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5 K!!5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0!@@!! !-0024917!04.03.2010 (1729-@/10)! 8594739012769 ! " 78B@><8F8="8B@>;84"L:0?AC;K 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5O"# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O"Y@QA"!"  N000756/017"17.03.2010 (2173-@/10)" 4602193007772 " # 78B@><8F8=#8B@>;84#F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O## "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O#@@@#!#  N000756/017#17.03.2010 (2173-@/10)# 4602193002845 # $ 78B@><8F8=%$8B@>;84 D>@B5$F:0?AC;K 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O$# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O$@AT@$!$  N003955/017$17.03.2010 (2173-@/10)$ 4602193007840 $ % 78B@><8F8=%8B@>F8=%dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 125 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5%].=8: $0@<0ALNB8:0; 01>@0B>@87 (B45;5=85 D8@<K 6..5<8:0;A M=4 $0@<0ALNB8:0;A B4) - =48O~ %@%q= ףPT@%!% N015354/017%22.03.2010 (2287-@/10)% 8901086260017 % & 78B@><8F8=&8B@>F8=&dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5&].=8: $0@<0ALNB8:0; 01>@0B>@87 (B45;5=85 D8@<K 6..5<8:0;A M=4 $0@<0ALNB8:0;A B4) - =48O&@@&!& N015354/017&22.03.2010 (2288-@/10)& 8901086260024 & ' 78B@><8F8='8B@>F8='dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5'].=8: $0@<0ALNB8:0; 01>@0B>@87 (B45;5=85 D8@<K 6..5<8:0;A M=4 $0@<0ALNB8:0;A B4) - =48O'@@'!' N015354/017'22.03.2010 (2288-@/10)' 8901086260031 ' ( 78B@><8F8=( 8-D0:B>@(F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57( "5@>D0@<" - >AA8O(@m@(!(  N002353/017(03.03.2010 (1620-@/10)( 4602930007423 ( ) 78B@><8F8=) 8-D0:B>@)ZB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57) "5@>D0@<" - >AA8O)@_@)) !-0005257)30.07.2010 (7464-@/10)) 4602930008154 ) * 78B@><8F8=* 8-D0:B>@*ZB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57* "5@>D0@<" - >AA8O*@_@** !-0005257*03.03.2010 (1620-@/10)* 4602930008154 * + 78B@><8F8=+!C<0784+G:0?AC;K 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=+ "@K=F0;>2-" - >AA8O~ +$@+fffffR@+++ N000884/01-20017+26.03.2010 (2461-@/10)+ 4603779006547 + , 78B@><8F8=,!C<0<54,F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_,+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O,@@,!, N015662/027,17.03.2010 (2173-@/10), 3850114202497 , - 78B@><8F8=-!C<0<54-_;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5_-+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O-@AA-!- N015662/017-04.03.2010 (1729-@/10)- 3850114212199 - . 78B@><8F8=.!C<0<54.?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 100 <3|5 <;, 17 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 50 <; /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 4>78@>2>G=>9 2-AB>@>==59 8 H?@8F5< 4>78@>2>G=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5_.+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O.?@.!. N015662/037.17.03.2010 (2173-@/10). 3850114203562 . / 78B@><8F8=/!C<0<54/eB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 125 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5 _/+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O~ /@/fffffp@/!/ N015662/047/04.03.2010 (1729-@/10)/ 3850114202473 / 0 78B@><8F8=0!C<0<540eB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5 _0+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O0@w@0!0 N015662/047004.03.2010 (1729-@/10)0 3850114202480 0 1 78B@><8F8=#1 !C<0<54 D>@B51?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3|5 <;, 16.74 3 - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 4>78@>2>G=>9 2-AB>@>==59 8/8;8 H?@8F5< 4>78@>2>G=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5_1+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O1?Aj@1!1 N011923/017117.03.2010 (2173-@/10)1 3850114216432 1 2 78B@><8F8=2 !C<0<5F8=2F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5w27 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O~ 2@2`@2!2  N001542/017210.03.2010 (1808-@/10)2 4605077001750 2 3 78B@><8F8=3!C<0<>:A3F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O3#:AD>@4 01>@0B>@87 2B.B4 - =48O3@@3+3 N014489/01-20027310.03.2010 (1808-@/10)3 8902034101079 3 4 78B@><8F8=4!C<0<>:A4ZB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O4#:AD>@4 01>@0B>@87 2B.B4 - =48O4@@4+4 N014489/02-20027410.03.2010 (1808-@/10)4 8902034102359 4 5 78B@><8F8=5 %5<><8F8=5F:0?AC;K 250 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K555%5<>D0@< .. - !5@18O5@@5!5 N013856/017522.03.2010 (2287-@/10)5 8600097301572 5 6 78B@><8F8=6 %5<><8F8=/6?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 100 <3|5 <;, 11.43 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5+6%5<>D0@< .., !5@18O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.-%5<>D0@< .. @H0F, >B45;5=85 @>872>4AB25==0O ?;>I04:0 (010F, !5@18O;K?.:.-%5<>D0@< .. - !5@18O6?@6#6 ! -002215/07C619.04.2016 (20-4-4009555-87<)6 8600097306072 6 7 78B@><8F8=7 %5<><8F8=/7?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 100 <3|5 <;, 11.43 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K557%5<>D0@< .. - !5@18O7?@7#7 ! -002215/077722.03.2010 (2287-@/10)7 8600097306072 7 8 78B@><8F8=8 %5<><8F8=)8?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3|5 <;, 10 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5+8%5<>D0@< .., !5@18O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.-%5<>D0@< .. @H0F, >B45;5=85 @>872>4AB25==0O ?;>I04:0 (010F, !5@18O;K?.:.-%5<>D0@< .. - !5@18O8?g@8!8 N013856/02C819.04.2016 (20-4-4009554-87<)8 8600097303262 8 9 78B@><8F8=9 %5<><8F8=)9?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3|5 <;, 10 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K559%5<>D0@< .. - !5@18O9?g@9!9 N013856/027922.03.2010 (2287-@/10)9 8600097303262 9 : 78B@><8F8=: %5<><8F8=:dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K55:%5<>D0@< .. - !5@18O:@l@:#: ! -001834/077:22.03.2010 (2287-@/10): 8600097306065 : +;7>:A8<5@0 1@><84#; >;8>:A84>=89;m;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 3 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5K;! " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O;@i@;!;  N002935/027;22.03.2010 (2287-@/10); 4607035390142 ; +<7>:A8<5@0 1@><84#< >;8>:A84>=89<;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 6 <3 - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K<! " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O<@@<!<  N002935/027<22.03.2010 (2287-@/10)< 4607035390258 < +=7>:A8<5@0 1@><84#= >;8>:A84>=89=m;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 6 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5K=! " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O=@q@=!=  N002935/027=22.03.2010 (2287-@/10)= 4607035390180 = +>7>:A8<5@0 1@><84#> >;8>:A84>=89>gAC??>78B>@88 2038=0;L=K5 8 @5:B0;L=K5 12 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5K>! " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O>$@au@>!>  N002935/037>22.03.2010 (2287-@/10)> 4607035390081 > +?7>:A8<5@0 1@><84#? >;8>:A84>=89?fAC??>78B>@88 2038=0;L=K5 8 @5:B0;L=K5 6 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5K?! " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O~ ?$@?q= ףԂ@?!?  N002935/037?22.03.2010 (2287-@/10)? 4607035390074 ? DI* ZXRP4p4(0@ .A /B .C .D /E .F /G .H .I /J .K /L .M .N /O .P /Q .R .S /T .U /V .W .X /Y .Z /[ .\ .] /^ ._ /+@7>:A8<5@0 1@><84#@ >;8>:A84>=89@GB01;5B:8 12 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K@! " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O~ @$@@Gz@@!@  N002935/047@22.03.2010 (2287-@/10)@ 4607035390289 @ 1A;5=4@>=>20O :8A;>B0A ;5=4@>=0BAKB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5MA" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8OA>@ay@A#A ! -009874/097A29.06.2010 (6118-@/10)A 4606486006206 A 1B;5=4@>=>20O :8A;>B0B ;5=4@>=0BBGB01;5B:8 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5MB" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8OB>@ay@B#B ! -009874/097B29.06.2010 (6118-@/10)B 4606486006251 B 1C;5=4@>=>20O :8A;>B0C ;5=4@>=0BCJB01;5B:8 70 <3, 2 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5MC" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8OC@Q@C#C ! -009874/097C29.06.2010 (6118-@/10)C 4606486006275 C 1D;5=4@>=>20O :8A;>B0D ;5=4@>=0BDFB01;5B:8 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5MD" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8OD@Q@D#D ! -009874/097D29.06.2010 (6118-@/10)D 4606486006343 D 1E;5=4@>=>20O :8A;>B0EAB0;>=EYB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Ee;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - @>478A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0" >.>.>. - >;LH0E@1Z@E#E ! -002154/077E22.03.2010 (2288-@/10)E 5997001301630 E 1F;5=4@>=>20O :8A;>B0F AB5@5?0@FFB01;5B:8 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5eF.$0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0~ F@Fq= ף@F#F ! -007042/097F11.03.2010 (1872-@/10)F 5903060008922 F 1G;5=4@>=>20O :8A;>B0G"520=0BGJB01;5B:8 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5gG/"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;LG(@@GG !-0022677G30.07.2010 (7464-@/10)G 7290102064588 G 1H;5=4@>=>20O :8A;>B0H"520=0BHFB01;5B:8 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5gH/"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;LH@!U@HH !-0022677H04.03.2010 (1729-@/10)H 7290102060740 H 1I;5=4@>=>20O :8A;>B0I$>@>70IgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 70 <3, 2 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5/I5: 4.4. - !;>25=8OI @:@I#I ! -007906/087I03.03.2010 (1620-@/10)I 3838957016181 I 1J;5=4@>=>20O :8A;>B0J$>@>70JcB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/J5: 4.4. - !;>25=8OJ@A/@J#J ! -007906/087J03.03.2010 (1620-@/10)J 3838957016174 J 1K;5=4@>=>20O :8A;>B0K$>A0<0:AKZB01;5B:8 70 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - >1;>6:8 :0@B>==K5 - ?0G:8 :0@B>==K5MK"5@: (0@? 8 >C< .. - 845@;0=4KK@9AKK N0089777K11.03.2010 (1872-@/10)K 8711141638633 K iL0;;5@35= 10:B5@89 ["C15@:C;57=K9 @5:><18=0=B=K9]L 80A:8=B5ABLw@0AB2>@ 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 0.1 <;/4>70, 30 4>7, 3 <; - D;0:>=K - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5aL, "$0@<0F52B8G5A:0O D8@<0 "" - >AA8OL?@@L#L ! -006435/087L04.03.2010 (1729-@/10)L 4603671002531 L iM0;;5@35= 10:B5@89 ["C15@:C;57=K9 @5:><18=0=B=K9]M 80A:8=B5ABM{@0AB2>@ 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 0.1 <;/4>70, 30 4>7, 3 <; - D;0:>=K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5aM, "$0@<0F52B8G5A:0O D8@<0 "" - >AA8OM@1"AM#M ! -006435/087M04.03.2010 (1729-@/10)M 4603671002548 M N ;;>?C@8=>;N ;;>?C@8=>;NLB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K57N "@30=8:0" - >AA8ONI@ȷ@N#N ! -001485/087N27.02.2010 (1488-@/10)N 4602424000053 N O ;;>?C@8=>;O ;;>?C@8=>;O@B01;5B:8 100 <3, 50 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K57O "@30=8:0" - >AA8OOI@ȷ@O#O ! -001485/087O27.02.2010 (1488-@/10)O 4602424003061 O P ;;>?C@8=>;)P;;>?C@8=>;--38APBB01;5B:8 100 <3, 50 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5_P+ "$0@<0F52B8G5A:89 702>4 -38A" - 5=3@8OPI@@P!P N012684/017P04.03.2010 (1729-@/10)P 5995327233024 P Q ;;>?C@8=>;)Q;;>?C@8=>;--38AQBB01;5B:8 300 <3, 30 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5_Q+ "$0@<0F52B8G5A:89 702>4 -38A" - 5=3@8OQ>@(@Q!Q N012684/017Q04.03.2010 (1729-@/10)Q 5995327111865 Q R ;?@>AB048;R ;?@>AB0=Rw:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 0.5 <3/<;, 0.2 <; - 0<?C;K (5) - :>=B59=5@K % (2) - ?0G:8 :0@B>==K5KR!5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0~ R$@RG @R!R N012232/017R04.03.2010 (1729-@/10)R 8594739010970 R S ;?@>AB048;S 070?@>AB0=SX;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 20 <:3 - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Sv;. - .! $0@<0 <1% - 5@<0=8O; @. - 095@ (5@8=3 $0@<0 - 5@<0=8O; #?. - (20@F $0@<0 @>4C:F8>=A <1% - 5@<0=8OS$@ym'AS!S N013651/017S01.07.2010 (6232-@/10)S 4030729001626 S T ;?@>AB048;T 070?@>AB0=TX;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 60 <:3 - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Tq;. - (20@F $0@<0 - 5@<0=8O; @. - 095@ %5;A:M@ - 5@<0=8O; #?. - (20@F $0@<0 @>4C:F8>=A <1% - 5@<0=8OT$@?n]T#T ! -001051/087T17.03.2010 (2173-@/10)T 4030729000957 T U ;?@>AB048;U 070?@>AB0=UX;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 20 <:3 - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Uq;. - (20@F $0@<0 - 5@<0=8O; @. - 095@ %5;A:M@ - 5@<0=8O; #?. - (20@F $0@<0 @>4C:F8>=A <1% - 5@<0=8OU$@ym'AU!U N013651/017U17.03.2010 (2173-@/10)U 4030729087514 U V ;?@>AB048;V 20Vw:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 20 <:3/<;, 1 HB., 1 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5VL;. - !- $0@<0ALNB8:0;A 8<8B54 - 8?@; @. - - %50;D M@ <1% - 5@<0=8OV$@- AV#V ! -005103/107V19.08.2010 (8385-@/10)V 4260205870020 V W ;?@>AB048;W 20Wv:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 20 <:3/<;, 1 HB., 1 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5WL;. - !- $0@<0ALNB8:0;A 8<8B54 - 8?@; @. - - %50;D M@ <1% - 5@<0=8OW@ىAW#W ! -005103/107W19.08.2010 (8385-@/10)W 4260205870013 W X ;?@>AB048;X 500Xw:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 0.5 <3/<;, 1 HB., 1 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5XL;. - !- $0@<0ALNB8:0;A 8<8B54 - 8?@; @. - - %50;D M@ <1% - 5@<0=8OX$@wяX#X ! -004848/107X19.08.2010 (8385-@/10)X 4260205870044 X Y ;?@>AB048;Y 500Yv:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 0.5 <3/<;, 1 HB., 1 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5YL;. - !- $0@<0ALNB8:0;A 8<8B54 - 8?@; @. - - %50;D M@ <1% - 5@<0=8OY@GY#Y ! -004848/107Y19.08.2010 (8385-@/10)Y 4260205870037 Y Z ;B5?;070Z:B8;8751Z;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 50 <3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (D;0:>=K) 50 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K5Zm;. - 5@8=35@ =35;LE09< =B5@=5H=; <1% - 5@<0=8O; @. - 5@8=35@ =35;LE09< $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8OZ?{Z!Z N014214/017Z11.03.2010 (1872-@/10)Z 9006968003269 Z +[;L1C<8= G5;>25:0[;L1C<8=[r@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 1 HB., 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5[H# "!0<0@A:0O >1;0AB=0O :;8=8G5A:0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O[?N@[[ !-0001187[04.03.2010 (1729-@/10)[ 4605801000172 [ +\;L1C<8= G5;>25:0\;L1C<8=\r@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 1 HB., 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5\H# "!0<0@A:0O >1;0AB=0O :;8=8G5A:0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O\?N A\\ !-0001187\04.03.2010 (1729-@/10)\ 4605801000028 \ +];L1C<8= G5;>25:0];L1C<8=]q@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 1 HB., 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5]H# "!0<0@A:0O >1;0AB=0O :;8=8G5A:0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O]?N@]] !-0001187]04.03.2010 (1729-@/10)] 4605801000226 ] +^;L1C<8= G5;>25:0^;L1C<8=^N@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 100 <; - 1CBK;:8 - ?0G:8 :0@B>==K5^B$# "8@>2A:89 35<0B>;>388 8 ?5@5;820=8O :@>28" $ - >AA8O^?@^^ !-0023627^31.03.2010 (2715-@/10)^ 4605983000144 ^ +_;L1C<8= G5;>25:0_;L1C<8=_k@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5_;# "@O=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O_?@_#_ ! -005894/087_04.03.2010 (1729-@/10)_ 4607040670055 _ DJ >||z(\` .a .b /c .d /e .f .g /h .i /j .k .l /m .n /o .p .q /r .s /t .u .v /w .x /y .z .{ /| .} /~ . .+`;L1C<8= G5;>25:0`;L1C<8=`k@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5`;# "8?5F:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O`?@`!`  N003840/017`27.02.2010 (1488-@/10)` 4607011500022 ` +a;L1C<8= G5;>25:0a;L1C<8=ak@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5a;# "8?5F:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O~ a?aQ@a!a  N003840/017a27.02.2010 (1488-@/10)a 4607011500039 a +b;L1C<8= G5;>25:0b;L1C<8=bj@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<; (2 # - 10%), 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5b;# "8?5F:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Ob?A@b!b  N003840/017b27.02.2010 (1488-@/10)b 4607011500015 b +c;L1C<8= G5;>25:0c;L1C<8=cD@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5c?# "!25@4;>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Oc$@Ȗ@c!c  N001819/017c11.03.2010 (1872-@/10)c 4603904000105 c +d;L1C<8= G5;>25:0d;L1C<8=dD@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5dH1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O~ d$@dfffff@dd !-0012697d15.03.2010 (1907-@/10)d 4605699000025 d +e;L1C<8= G5;>25:0e;L1C<8=e@@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 10 %, 10 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5eo>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O~ e$@efffff@ee !-001269Ce31.12.2015 (20-4-4000177-87<)e 4605699000025 e +f;L1C<8= G5;>25:0f;L1C<8=fw@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5fJ# !25@4;>2A:>9 >1;0AB8 "!B0=F8O ?5@5;820=8O :@>28 ! 2 "!0=328A" - >AA8Of$@Ȗ@f!f  N002780/017f02.04.2010 (2756-@/10)f 4603732000087 f +g;L1C<8= G5;>25:0g;L1C<8=gL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59g;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [%010@>2A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8Og?1@ g+g !-0023337g22.03.2010 (2287-@/10)g 4606653000730 g +h;L1C<8= G5;>25:0h;L1C<8=hL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59h;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8Oh?1@ h+h !-0023337h22.03.2010 (2287-@/10)h 4606625000171 h +i;L1C<8= G5;>25:0i;L1C<8=iL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59Qi;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8Oi?1@ i+i !-0023337i22.03.2010 (2287-@/10)i 4605260002724 i +j;L1C<8= G5;>25:0j;L1C<8=jL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59j;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [8653>@>4A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2 "<8>"] - >AA8Oj?1@ j+j !-0023337j22.03.2010 (2287-@/10)j 4605021001607 j +k;L1C<8= G5;>25:0k;L1C<8=kL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59k;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [:0B5@8=1C@3A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8Ok?1@ k+k !-0023337k22.03.2010 (2287-@/10)k 4603958000076 k +l;L1C<8= G5;>25:0l;L1C<8=lL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59Sl;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8Ol?1@ l+l !-0023337l22.03.2010 (2287-@/10)l 4602784000038 l +m;L1C<8= G5;>25:0m;L1C<8=mL@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59Sm;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8Om?1@ m+m !-0023337m22.03.2010 (2287-@/10)m 4600488000378 m +n;L1C<8= G5;>25:0n;L1C<8=n^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5n;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [%010@>2A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8On?1@nn !-0023337n21.06.2010 (5610-@/10)n 4606653000143 n +o;L1C<8= G5;>25:0o;L1C<8=o^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5Qo;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8Oo?1@oo !-0023337o21.06.2010 (5610-@/10)o 4605260000263 o +p;L1C<8= G5;>25:0p;L1C<8=p^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5p;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [8653>@>4A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2 "<8>"] - >AA8Op?1@pp !-0023337p21.06.2010 (5610-@/10)p 4605021000099 p +q;L1C<8= G5;>25:0q;L1C<8=q^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5qJ# !25@4;>2A:>9 >1;0AB8 "!B0=F8O ?5@5;820=8O :@>28 ! 2 "!0=328A" - >AA8Oq?@@q!q  N002780/017q02.04.2010 (2756-@/10)q 4603732000056 q +r;L1C<8= G5;>25:0r;L1C<8=r^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5r?# "!25@4;>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Or?$@r!r  N001819/017r11.03.2010 (1872-@/10)r 4603904000075 r +s;L1C<8= G5;>25:0s;L1C<8=s^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5s=# "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Os?@s!s  N003367/017s27.02.2010 (1488-@/10)s 4606520000023 s +t;L1C<8= G5;>25:0t;L1C<8=t^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5t=# ""0<1>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Ot?ڏ@t!t  N003077/017t29.03.2010 (2529-@/10)t 4607017170014 t +u;L1C<8= G5;>25:0u;L1C<8=u^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5uH1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Ou?@uu !-0012697u15.03.2010 (1907-@/10)u 4605699000056 u +v;L1C<8= G5;>25:0v;L1C<8=vp@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 10 %, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5vo>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Ov?@vv !-001269Cv31.12.2015 (20-4-4000177-87<)v 4605699000056 v +w;L1C<8= G5;>25:0w;L1C<8=wD@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 20 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5w=# "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Ow$@A}Aw!w  N003367/017w27.02.2010 (1488-@/10)w 4606520000047 w +x;L1C<8= G5;>25:0x;L1C<8=xD@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 20 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5xH1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Ox$@@xx !-0012697x15.03.2010 (1907-@/10)x 4605699000032 x +y;L1C<8= G5;>25:0y;L1C<8=y@@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 10 %, 20 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5yo>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Oy$@@yy !-001269Cy31.12.2015 (20-4-4000177-87<)y 4605699000032 y +z;L1C<8= G5;>25:0z;L1C<8=z^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5z=# "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8Oz?ATAz!z  N003367/017z27.02.2010 (1488-@/10)z 4606520000016 z +{;L1C<8= G5;>25:0{;L1C<8={^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5{H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O{?l A{{ !-0012697{15.03.2010 (1907-@/10){ 4605699000063 { +|;L1C<8= G5;>25:0|;L1C<8=|p@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 10 %, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5|o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O|?l A|| !-001269C|31.12.2015 (20-4-4000177-87<)| 4605699000063 | +};L1C<8= G5;>25:0};L1C<8=}^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5}?# "!25@4;>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O}?q A}!}  N001819/017}11.03.2010 (1872-@/10)} 4603904000082 } +~;L1C<8= G5;>25:0~;L1C<8=~^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5~J# !25@4;>2A:>9 >1;0AB8 "!B0=F8O ?5@5;820=8O :@>28 ! 2 "!0=328A" - >AA8O~?@@~!~  N002780/017~02.04.2010 (2756-@/10)~ 4603732000049 ~ +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 400 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000438  DU"dX*|@6TJ` t^HDDT rDTH^T / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / .+;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=p@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 10 %, 400 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000438 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=]@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O~ ?9@ !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000049 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=o@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 10 %, 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O~ ?9@ !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000049 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=]@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5J# !25@4;>2A:>9 >1;0AB8 "!B0=F8O ?5@5;820=8O :@>28 ! 2 "!0=328A" - >AA8O?@@!  N002780/01711.03.2010 (1872-@/10) 4603732000063 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=e@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 1 HB., 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5-;. - # "!0<0@A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O; @. - # "!0<0@A:0O >1;0AB=0O :;8=8G5A:0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?1 A# ! -005651/09704.03.2010 (1729-@/10) 4605801000035 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=d@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 1 HB., 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5-;. - # "!0<0@A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O; @. - # "!0<0@A:0O >1;0AB=0O :;8=8G5A:0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?1@# ! -005651/09704.03.2010 (1729-@/10) 4605801000219 +;L1C<8= G5;>25:0# #<0= 0;L1C<8=A@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5754@8>= !.?.. - B0;8O?x@ !-000150722.07.2010 (6997-@/10) 4607003390679 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=`@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - :>@>1:8 :0@B>==K5=# "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?UA# ! -001951/09727.02.2010 (1488-@/10) 4606520000290 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [%010@>2A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O?@ !-002333722.03.2010 (2287-@/10) 4606653000747 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8O?@ !-002333722.03.2010 (2287-@/10) 4605260003165 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [8653>@>4A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2 "<8>"] - >AA8O?@ !-002333722.03.2010 (2287-@/10) 4605021001881 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O?@ !-002333722.03.2010 (2287-@/10) 4600488002709 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5?# "!25@4;>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?)vA!  N001819/01711.03.2010 (1872-@/10) 4603904000129 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=_@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - :>@>1:8 :0@B>==K5=# "20=>2A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@# ! -001951/09727.02.2010 (1488-@/10) 4606520000313 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=C@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O$@@ !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000407 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=?@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 5 %, 10 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O$@@ !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000407 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=]@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000384 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=n@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 5 %, 100 <; -1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000384 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=C@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 20 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O$@A !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000414 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=?@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 5 %, 20 <; - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O$@A !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000414 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=]@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?A !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000377 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=o@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 5 %, 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?A !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000377 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=]@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 400 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?.A !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000018 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=n@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 5 %, 400 <; -1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?.A !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000018 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=\@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5H1;0AB=>5 # "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ !-001269715.03.2010 (1907-@/10) 4605699000391 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=n@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 5 %, 50 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28, B@0=ADC78>==KE 8 8=DC78>==KE ?@5?0@0B>2 - ?0G:8 :0@B>==K5o>AC40@AB25==>5 1N465B=>5 CG@5645=85 74@02>>E@0=5=8O "'5;O18=A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ !-001269C31.12.2015 (20-4-4000177-87<) 4605699000391 +;L1C<8= G5;>25:0;;L1C<8= G5;>25:0 8>B5ABN@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<; (2 # - 20%), 100 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5C8>B5AB $0@<0 <1% - 5@<0=8O?A# ! -007947/08726.03.2010 (2460-@-10) 4036124000844 +;L1C<8= G5;>25:0;;L1C<8= G5;>25:0 8>B5ABM@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<; (2 # - 20%), 50 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5C8>B5AB $0@<0 <1% - 5@<0=8O?A# ! -007947/08722.03.2010 (2288-@/10) 4036124000790 +;L1C<8= G5;>25:03;L1C<8= G5;>25G5A:89u@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K A 45@60B5;5< /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5s5:B0D0@<0 $0@<0F52B8:0 @>4C:B8>=A35A <.1.% - 2AB@8O?UA# ! -000878/09707.04.2010 (2894-@/10) 4605992000234 +;L1C<8= G5;>25:03;L1C<8= G5;>25G5A:89t@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K A 45@60B5;5< /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5s5:B0D0@<0 $0@<0F52B8:0 @>4C:B8>=A35A <.1.% - 2AB@8O?A# ! -000878/09707.04.2010 (2894-@/10) 4605992000227 +;L1C<8= G5;>25:03;L1C<8= G5;>25G5A:89t@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K A 45@60B5;5< /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5s5:B0D0@<0 $0@<0F52B8:0 @>4C:B8>=A35A <.1.% - 2AB@8O?@# ! -000878/09707.04.2010 (2894-@/10) 4605992000197 +;L1C<8= G5;>25:03;L1C<8= G5;>25G5A:89t@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 250 <; - D;0:>=K A 45@60B5;5< /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5s5:B0D0@<0 $0@<0F52B8:0 @>4C:B8>=A35A <.1.% - 2AB@8O?1A# ! -000878/09707.04.2010 (2894-@/10) 4605992000203 DT\\J` tHHpRpRRP~||| / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / .+;L1C<8= G5;>25:03;L1C<8= G5;>25G5A:89t@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 500 <; - D;0:>=K A 45@60B5;5< /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5s5:B0D0@<0 $0@<0F52B8:0 @>4C:B8>=A35A <.1.% - 2AB@8O~ ?q= c$@# ! -000878/09707.04.2010 (2894-@/10) 4605992000210 +;L1C<8= G5;>25:0;;L1C<8= G5;>25G5A:89 20%z@0AB2>@ 4;O 8=DC789 (2 # - @0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O) 200 <3/<; (2 # - 20%), 100 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K510:AB5@ - 2AB@8O?mA+ N015003/01-2003729.03.2010 (2529-@/10) 4603212000392 +;L1C<8= G5;>25:0;;L1C<8= G5;>25G5A:89 20%y@0AB2>@ 4;O 8=DC789 (2 # - @0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O) 200 <3/<; (2 # - 20%), 50 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K510:AB5@ - 2AB@8O?A+ N015003/01-2003729.03.2010 (2529-@/10) 4603212000385 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=e@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 1 HB., 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5># "1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" [3."N<5=L] - >AA8O?@!  N002860/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603220000148 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=k@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 1 HB., 20 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5># "1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" [3."N<5=L] - >AA8O$@@!  N002860/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603220000032 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=e@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 1 HB., 200 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5># "1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" [3."N<5=L] - >AA8O?@!  N002860/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603220000025 +;L1C<8= G5;>25:0;L1C<8=^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5Q# "8653>@>4A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28 8<. ./.;8<>2>9" - >AA8O?@# ! -003721/07727.02.2010 (1488-@/10) 4607001910022 +;L1C<8= G5;>25:0+;L1C<8=0 @0AB2>@^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5E1;0AB=>5 # "@0BA:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?@ 74/331/46731.03.2010 (2715-@/10) 4607003490027 +;L1C<8= G5;>25:0+;L1C<8=0 @0AB2>@^@0AB2>@ 4;O 8=DC789 100 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5B# "0;8=8=3@04A:0O >1;0AB=0O AB0=F8O ?5@5;820=8O :@>28" - >AA8O?a@ 74/331/46729.03.2010 (2529-@/10) 4640005990027 +;L1C<8= G5;>25:0 5=0;L1-20N@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<; (2 # - 20%), 100 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Y(8> @>40:BA 01>@0B>@8 - 5;8:>1@8B0=8O?!+A N009282718.05.2010 (4368-@/10) 4607003390532 +;L1C<8= G5;>25:0 5=0;L1-20M@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<; (2 # - 20%), 50 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Y(8> @>40:BA 01>@0B>@8 - 5;8:>1@8B0=8O?FA N009282718.05.2010 (4368-@/10) 4607003390525 +;L1C<8= G5;>25:0! ;071C<8= 20N@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<; (2 # - 20%), 100 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5K!"0;5:@8A 8>B5@0?LNB8:A =: - !(~ ?GB@! N014887/01719.08.2010 (8385-@/10) 4607003390433 +;L1C<8= G5;>25:0# #<0= 0;L1C<8=@@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5754@8>= !.?.. - B0;8O?x@ !-000150722.07.2010 (6997-@/10) 4607003390662 +;L1C<8= G5;>25:0# #<0= 0;L1C<8=@@0AB2>@ 4;O 8=DC789 250 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5754@8>= !.?.. - B0;8O? @ !-000150722.07.2010 (6997-@/10) 4607003390686 +;L1C<8= G5;>25:0# #<0= 0;L1C<8=A@0AB2>@ 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5754@8>= !.?.. - B0;8O?x@ !-000150708.04.2010 (2960-@/10) 4607003390679 +;L1C<8= G5;>25:0# #<0= 0;L1C<8=@@0AB2>@ 4;O 8=DC789 250 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5754@8>= !.?.. - B0;8O? @ !-000150708.04.2010 (2960-@/10) 4607003390686  <0=B048=-5@FiB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q$5@F $0@<0 <1% 8 >.0 - 5@<0=8O>@@! N015091/02717.03.2010 (2173-@/10) 4008491313568  <0=B048=-5@FR@0AB2>@ 4;O 8=DC789 0.4 <3/<;, 500 <; - D;0:>=K ?>;8<5@=K5 (2) - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$5@F $0@<0 <1% 8 >.0 - 5@<0=8O@ @! N015091/01717.03.2010 (2173-@/10) 4008491201285 <8:0F8=<8:0F8=c?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K 10 <;3 "!8=B57" - >AA8O?K@ +# ! -006572/09708.04.2010 (2960-@/10) 4602565018313 <8:0F8=<8:0F8=u?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K 10 <; - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O?&@# ! -006572/09711.03.2010 (1872-@/10) 4602565017125 <8:0F8=<8:0F8=z?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K 10 <; (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O~ $@(\@# ! -006572/09705.05.2010 (3872-@/10) 4602565018535 <8:0F8=<8:0F8=|?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@@# ! -006572/09711.03.2010 (1872-@/10) 4602565017170 <8:0F8=<8:0F8=f?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3 - D;0:>=K 10 <;3 "!8=B57" - >AA8O?Ȗ@ +!  N001175/01708.04.2010 (2960-@/10) 4602565017811 <8:0F8=<8:0F8=}?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3 - D;0:>=K 10 <; (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O~ $@fffffb@!  N001175/01705.05.2010 (3872-@/10) 4602565018511 <8:0F8=<8:0F8=?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3 - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@Ȇ@!  N001175/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602565017828 <8:0F8=<8:0F8=`?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K9 "@0AD0@<0" - >AA8O?¤@ + !-000772715.03.2010 (1907-@/10) 4602521001052 <8:0F8=<8:0F8=y?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K59 "@0AD0@<0" - >AA8OI@A7A !-000772715.03.2010 (1907-@/10) 4602521006569 <8:0F8=<8:0F8=f?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K 10 <;3 "!8=B57" - >AA8O?@ +!  N001175/01708.04.2010 (2960-@/10) 4602565017835 <8:0F8=<8:0F8=x?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K 10 <; - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O?@!  N001175/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602565018276 <8:0F8=<8:0F8=}?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K 10 <; (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@@!  N001175/01705.05.2010 (3872-@/10) 4602565018528 <8:0F8=<8:0F8=?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@@!  N001175/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602565017842 <8:0F8=<8:0F8=P?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K9 "@0AD0@<0" - >AA8O?@ +!  N003221/01715.03.2010 (1907-@/10) 4602521003452 DjENVTT`TnWQ& *$ $ . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . /<8:0F8=<8:0F8=i?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K59 "@0AD0@<0" - >AA8OI@@!  N003221/01715.03.2010 (1907-@/10) 4602521003483 <8:0F8=<8:0F8=@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A> A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@AP@# ! -002156/09722.03.2010 (2287-@/10) 4602565016401 <8:0F8=<8:0F8=@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3/<;, 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A> A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@@# ! -002156/09711.03.2010 (1872-@/10) 4602565016432 <8:0F8=+<8:0F8=0 AC;LD0Br?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5u;. - 0?8G5< - (259F0@8O; @. - &7O=AC #G6C= $0@<0ALNB8:0; @C? >.B4 !CG6>C $0@<0F52B8G5A:0O $01@8:0 !6 - 8B09?t@# ! -008632/08704.03.2010 (1729-@/10) 6944598620018 <8:0F8=+<8:0F8=0 AC;LD0By?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5u;. - 0?8G5< - (259F0@8O; @. - &7O=AC #G6C= $0@<0ALNB8:0; @C? >.B4 !CG6>C $0@<0F52B8G5A:0O $01@8:0 !6 - 8B09I@@# ! -008632/08722.03.2010 (2288-@/10) 6944598620032 <8:0F8=+<8:0F8=0 AC;LD0Bf;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K 10 <;3 "!8=B57" - >AA8O~ ?GzT4@ ++ N001175/01-2002708.04.2010 (2960-@/10) 4602565018306 <8:0F8=+<8:0F8=0 AC;LD0B;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@@+ N001175/01-2002708.04.2010 (2960-@/10) 4602565005429 <8:0F8=+<8:0F8=0 AC;LD0Bh;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K 10 <;3 "!8=B57" - >AA8O?ԝ@ ++ N001175/01-2002708.04.2010 (2960-@/10) 4602565018290 <8:0F8=+<8:0F8=0 AC;LD0B ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@N@+ N001175/01-2002708.04.2010 (2960-@/10) 4602565005320 <8:0F8=# <8:0F8=-80;r?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5[;. - "80;" - >AA8O; @. - !525@=0O 8B09A:0O $0@<0F52B8G5A:0O >@?>@0F8O B4 - 8B09?@# ! -001439/07717.03.2010 (2173-@/10) 6938588800689 <8:0F8='<8:0F8=-$5@59=j;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K= "@K=F0;>2-" - >AA8O?@ +# ! -003532/09708.04.2010 (2960-@/10) 4603779008756 <8:0F8='<8:0F8=-$5@59=U;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5= "@K=F0;>2-" - >AA8OI@a~@# ! -003532/09705.05.2010 (3872-@/10) 4603779012012 <8:0F8= !5;5<8F8=h@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3/<;, 2 <; - D;0:>=K (100) - :>@>1:8 :0@B>==K5/54>:5<8 B4 - 8?@Y@א1! N011383/01731.08.2010 (8957-@/10) 5290931000414 <8:0F8= !5;5<8F8=h@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3/<;, 2 <; - D;0:>=K (100) - :>@>1:8 :0@B>==K5/54>:5<8 B4 - 8?@Y@א1! N011383/01726.03.2010 (2460-@-10) 5290931000414 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0e.@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:87 "8>E8<8:" - >AA8O?@ + !-002292731.03.2010 (2716-@/10) 4602509011646 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0e.@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:89 "@0AD0@<0" - >AA8O?@ +!  N002281/01715.03.2010 (1907-@/10) 4602521000550 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0E@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 (48) - OI8:8 :0@B>==K59 "@0AD0@<0" - >AA8OH@i A!  N002281/01715.03.2010 (1907-@/10) 4602521004510 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0E@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 (56) - OI8:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8OL@AA !-002292703.03.2010 (1620-@/10) 4602509011653 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0K@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59s5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O?@ + !-000583722.03.2010 (2288-@/10) 4605453000322 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0K@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59= "0;LE8<D0@<" - >AA8O?@ +!  N003799/01717.03.2010 (2173-@/10) 4602824006549 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0K@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;595 ">AD0@<" - >AA8O~ ?fffffB@ +# ! -003763/08727.04.2010 (3516-@/10) 4607116940419 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 (35) - OI8:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8OA@@!  N003799/01714.07.2010 (6671-@/10) 4602824016449 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 (36) - OI8:8 :0@B>==K55 ">AD0@<" - >AA8OB@A# ! -003763/08723.03.2010 (2347-@/10) 4607116940426 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0=@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8O?@!  N002586/01715.03.2010 (1907-@/10) 4600828000013 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0e.@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:87 "8>E8<8:" - >AA8O? @ + !-002292731.03.2010 (2716-@/10) 4602509011660 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0E@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 200 <; - 1CBK;:8 (28) - OI8:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O~ <@(\@ !-002292703.03.2010 (1620-@/10) 4602509011677 7<8=>:0?@>=>20O :8A;>B07<8=>:0?@>=>20O :8A;>B0d@0AB2>@ 4;O 8=DC789 50 <3/<;, 100 <; - 1CBK;:8 4;O :@>28 8 :@>2570<5=8B5;59 (28) - :>@>1:8 :0@B>==K5s5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O~ <@fffff@ !-000583726.08.2010 (8733-@/10) 24605453000326 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O<8=>25=B@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 500 <; - D;0:>=K (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5Z;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@MA !-002152722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480466 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O<8=>25=B@0AB2>@ 4;O 8=DC789 15%, 500 <; - D;0:>=K (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5Z;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@YA !-002152722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480473 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O'<8=>25= =D0=B@@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 100 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Z;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@]A! N013844/01722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480206 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O-<8=>?;07<0;L 5?0i0@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O?h@ +! N015440/01727.04.2010 (3516-@/10) 4030539003308 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O-<8=>?;07<0;L 5?0I@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O$@A! N015440/01731.03.2010 (2716-@/10) 4030539002585 D[I@D6 0*onn~" . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . /Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O! <8=>A>;-5>b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K55%5<>D0@< .. - !5@18O~ ?Q3r@ !-001691722.03.2010 (2287-@/10) 8600097304740 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O! <8=>A>;-5>b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 15%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K55%5<>D0@< .. - !5@18O?%@ !-001691722.03.2010 (2287-@/10) 8600097306294 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O! <8=>A>;-5>b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5h%5<>D0@< .. - !5@18O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.-%5<><>=B ... - '5@=>3>@8O;K?.:.-%5<>D0@< .. - !5@18O~ ?Q3r@ !-001691C19.04.2016 (20-4-4009556-87<) 8600097304740 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O! <8=>A>;-5>b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 15%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5h%5<>D0@< .. - !5@18O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.-%5<><>=B ... - '5@=>3>@8O;K?.:.-%5<>D0@< .. - !5@18O?%@ !-001691C19.04.2016 (20-4-4009556-87<) 8600097306294 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O-<8=>AB5@8; -5?0c@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 500 <; - D;0:>=K (10) /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Z;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@A! N012941/01722.03.2010 (2288-@/10) 4605163000568 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 5?0A>;-5>a@0AB2>@ 4;O 8=DC789 8%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K55%5<>D0@< .. - !5@18O?@ !-001527722.03.2010 (2287-@/10) 8600097304757 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 5?0A>;-5>a@0AB2>@ 4;O 8=DC789 8%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5h%5<>D0@< .. - !5@18O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.-%5<><>=B ... - '5@=>3>@8O;K?.:.-%5<>D0@< .. - !5@18O?@ !-001527C19.04.2016 (20-4-4009559-87<) 8600097304757 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 5?0A>;-5>a@0AB2>@ 4;O 8=DC789 8%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5_+%5<>D0@< :>=F5@= .. - !5@18O 8 '5@=>3>@8O?@ !-001527713.05.2010 (4198-@/10) 8600097304757 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 8?5?B825=d:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5S%$@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@on! N012542/01722.07.2010 (6997-@/10) 4607085480046 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 8?5?B825=d:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5S%$@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@on! N012542/01722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480046 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 8?5?B825=c:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5S%$@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O~ $@Q@! N012542/01722.07.2010 (6997-@/10) 4607085480022 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 8?5?B825=c:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 200 <3/<;, 50 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5S%$@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O~ $@Q@! N012542/01722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480022 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 5D@>B5:Bg@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 250 <; - D;0:>=K (10) /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;O<8 ?;0AB8:>2K<8/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Z;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O$@@# ! -002526/07722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480572 Y(<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O 5D@>B5:Bg@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 500 <; - D;0:>=K (10) /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;O<8 ?;0AB8:>2K<8/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Z;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 2AB@8O <1% - 2AB@8O~ $@q= ף"@# ! -002526/07722.03.2010 (2288-@/10) 4607085480589  <8=>D8;;8=-CD8;;8=LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "$0@<0A8=B57" - >AA8O>@@+ N002315/01-2003720.05.2010 (4431-@/10) 4605310000410 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K])CB@8D;5:A 40/80;@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O~ ?= ףp@ + !-000219729.04.2010 (3572-@/10) 4030539101745 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K])CB@8D;5:A 40/80;@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O?@ + !-000219729.04.2010 (3572-@/10) 4030539101738 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K])CB@8D;5:A 40/80@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (1200 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (800 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@t" !-000219729.04.2010 (3572-@/10) 4030539055499 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K])CB@8D;5:A 40/80@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (600 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (400 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Q;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @., #?. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@hA !-000219731.03.2010 (2716-@/10) 4030539055482 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K])CB@8D;5:A 40/80@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (1200 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (800 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Q;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @., #?. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@t" !-000219704.03.2010 (1729-@/10) 4030539055499 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150;@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O?{@ + !-000169729.04.2010 (3572-@/10) 4030539101707 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (600 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (400 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Q;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @., #?. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@A !-000169731.03.2010 (2716-@/10) 4030539055505 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (600 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (400 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @.,5@2.#?.,B>@.#?. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O; K?.:. - .@0C= 5;L7C=35= , 5@<0=8O@A !-000169C17.05.2016 (20-4-4010663-87<) 4030539055505 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150;@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O~ ?_@ + !-000169729.04.2010 (3572-@/10) 4030539101691 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (1200 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (800 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@_% !-000169729.04.2010 (3572-@/10) 4030539055512 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (1200 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (800 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Q;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @., #?. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@_% !-000169717.03.2010 (2173-@/10) 4030539055512 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 48/150@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K A M;5:B@>;8B0<8 (1200 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (800 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @.,5@2.#?.,B>@.#?. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O; K?.:. - .@0C= 5;L7C=35= , 5@<0=8O@_% !-000169C17.05.2016 (20-4-4010663-87<) 4030539055512  <8=>D8;;8=-CD8;;8=LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59 "8>A8=B57" - >AA8O>@8@ !-001569719.02.2010 (1230-@/10) 4602884004561 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 70/240=@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1.5 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O?@ + !-000329729.04.2010 (3572-@/10) 4030539055536 N<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [5:AB@>70+8=5@0;K]+CB@8D;5:A 70/240@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1.5 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 A42>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) /1 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (750 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 45:AB@>7K (750 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K5L;. - .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O; @. - .@0C= 548:0; - (259F0@8O@A !-000329731.03.2010 (2716-@/10) 4030539055536 {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]501825= ?5@8D5@8G5A:89M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1920 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "8>D8=" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?>;8MB8;5=>2K5 (2) /1 :0<5@0: 11% @0AB2>@ 45:AB@>7K (1180 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (400 <;); 3 :0<5@0: 20% 68@>20O M<C;LA8O (340 <;)/ - :>@>1:8 O;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 - (25F8O~ @fffffʣ@ !-000418727.02.2010 (1488-@/10) 4607085480060 {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]501825= ?5@8D5@8G5A:89M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1920 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "8>D8=" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?>;8MB8;5=>2K5 (4) /1 :0<5@0: 11% @0AB2>@ 45:AB@>7K (1180 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (400 <;); 3 :0<5@0: 20% 68@>20O M<C;LA8O (340 <;)/ - :>@>1:8 O;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 - (25F8O~ @fffffʳ@ !-000418727.02.2010 (1488-@/10) 4607085481036 Dc.*TRRZZ`b . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . .{<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]501825= ?5@8D5@8G5A:89yM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1920 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "-:A5;L" B@5E:0<5@=K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (2) - :>@>1:8 :0@B>==K5=$@575=8CA 018 - (25F8O~ @fffffʣ@ !-000418727.04.2010 (3516-@/10) 4607085480060  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1026 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "8>D8=" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?>;8MB8;5=>2K5 (4) /1 :0<5@0: 19% @0AB2>@ 45:AB@>7K (526 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (300 <;); 3 :0<5@0: 20% 68@>20O M<C;LA8O (200 <;)/ - :>@>1:8 :O;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 - (25F8O@7A !-000417727.02.2010 (1488-@/10) 4607085480084  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1540 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "8>D8=" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?>;8MB8;5=>2K5 (4) /1 :0<5@0: 19% @0AB2>@ 45:AB@>7K (790 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (450 <;); 3 :0<5@0: 20% 68@>20O M<C;LA8O (300 <;)/ - :>@>1:8 :O;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 - (25F8O@A !-000417727.02.2010 (1488-@/10) 4607085480091  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 2053 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "8>D8=" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?>;8MB8;5=>2K5 (2) /1 :0<5@0: 19% @0AB2>@ 45:AB@>7K (1053 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (600 <;); 3 :0<5@0: 20% 68@>20O M<C;LA8O (400 <;)/ - :>@>1:8 O;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 - (25F8O@IA !-000417727.02.2010 (1488-@/10) 4607085480107  <8=>D8;;8=-CD8;;8=LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5W' "$0@<AB0=40@B-5:A@54AB20" - >AA8O>@@ !-001105704.03.2010 (1729-@/10) 4601669000699  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 2053 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "8>D8=" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?>;8MB8;5=>2K5 (4) /1 :0<5@0: 19% @0AB2>@ 45:AB@>7K (1053 <;); 2 :0<5@0: @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (600 <;); 3 :0<5@0: 20% 68@>20O M<C;LA8O (400 <;)/ - :>@>1:8 O;. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 - (25F8O@IA !-000417727.02.2010 (1488-@/10) 4607085481005  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9xM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1026 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "-:A5;L" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?;0AB8:>2K5 (4) - :>@>1:8 :0@B>==K5=$@575=8CA 018 - (25F8O@7A !-000417727.04.2010 (3516-@/10) 4607085480084  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9xM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1540 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "-:A5;L" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?;0AB8:>2K5 (4) - :>@>1:8 :0@B>==K5=$@575=8CA 018 - (25F8O@A !-000417727.04.2010 (3516-@/10) 4607085480091  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]/01825= F5=B@0;L=K9xM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 2053 <; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 "-:A5;L" B@5E:0<5@=K5 - <5H:8 ?;0AB8:>2K5 (2) - :>@>1:8 :0@B>==K5=$@575=8CA 018 - (25F8O@IA !-000417727.04.2010 (3516-@/10) 4607085480107  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5 CB@8D;5:A 40/80 ;8?84 ?M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.25 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O ?@ + !-0022787 27.04.2010 (3516-@/10)  4030539064958  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5 CB@8D;5:A 40/80 ;8?84 lM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.25 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O @B!A  !-0022787 31.03.2010 (2716-@/10)  4030539064453  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5 CB@8D;5:A 40/80 ;8?84 @M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.875 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O ?A + !-0022787 27.04.2010 (3516-@/10)  4030539064965  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5 CB@8D;5:A 40/80 ;8?84 mM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.875 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O @ϐ/  !-0022787 04.03.2010 (1729-@/10)  4030539064460  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7 CB@8D;5:A 48/150 ;8?84 ?M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.25 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O ?1A + !-0022997 27.04.2010 (3516-@/10)  4030539064897  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 48/150 ;8?84lM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.25 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O@$A !-002299704.03.2010 (1729-@/10) 4030539064422  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 48/150 ;8?84@M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.875 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O?SA + !-002299727.04.2010 (3516-@/10) 4030539064910  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 48/150 ;8?84mM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.875 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O@'(A !-002299704.03.2010 (1729-@/10) 4030539064439  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 70/180 ;8?84?M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.25 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O?@ + !-002298727.04.2010 (3516-@/10) 4030539064927  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 70/180 ;8?84lM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.25 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O@Y% !-002298731.03.2010 (2716-@/10) 4030539064484  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 70/180 ;8?84@M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.875 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O?iA + !-002298727.04.2010 (3516-@/10) 4030539064934  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]7CB@8D;5:A 70/180 ;8?84mM<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.875 ; - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 AB@>5==K5 - ?0:5BK ?;0AB8:>2K5 (5) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O@;%A !-002298731.03.2010 (2716-@/10) 4030539064491  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]3;8:;8=><5;L N4-550 M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K B@5E:0<5@=K5 - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 (6) /1 :0<5@0: 5.5% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (400 <;); 2 :0<5@0: 20% @0AB2>@ 45:AB@>7K A :0;LF85< (400 <;); 3 :0<5@0: 10% ;8?84=0O M<C;LA8O (200 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==50:AB5@ !.. - 5;L38O@j#A# ! -005752/08711.03.2010 (1872-@/10) 5413760306759  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]3;8:;8=><5;L N4-550 M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.5 ; - :>=B59=5@K B@5E:0<5@=K5 - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 (4) /1 :0<5@0: 5.5% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (600 <;); 2 :0<5@0: 20% @0AB2>@ 45:AB@>7K A :0;LF85< (600 <;); 3 :0<5@0: 10% ;8?84=0O M<C;LA8O (300 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>50:AB5@ !.. - 5;L38O~ @= ףpɳ@# ! -005752/08711.03.2010 (1872-@/10) 5413760306742  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]3;8:;8=><5;L N4-550 M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K B@5E:0<5@=K5 - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5 (4) /1 :0<5@0: 5.5% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B A M;5:B@>;8B0<8 (800 <;); 2 :0<5@0: 20% @0AB2>@ 45:AB@>7K A :0;LF85< (800 <;); 3 :0<5@0: 10% ;8?84=0O M<C;LA8O (400 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==50:AB5@ !.. - 5;L38O@g!A# ! -005752/08711.03.2010 (1872-@/10) 5413760306735  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5;8:;8=><5;L N7-1000 M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1 ; - :>=B59=5@K B@5E:0<5@=K5 (6) /1 :0<5@0: 10% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B (400 <;); 2 :0<5@0: 40% @0AB2>@ 45:AB@>7K (2 # - 3;N:>7K) A :0;LF85< (400 <;); 3 :0<5@0: 20% ;8?84=0O M<C;LA8O (200 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K550:AB5@ !.. - 5;L38O@$ !-000011731.03.2010 (2715-@/10) 5413760251448  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5;8:;8=><5;L N7-1000 M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 1.5 ; - :>=B59=5@K B@5E:0<5@=K5 (4) /1 :0<5@0: 10% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B (600 <;); 2 :0<5@0: 40% @0AB2>@ 45:AB@>7K (2 # - 3;N:>7K) A :0;LF85< (600 <;); 3 :0<5@0: 20% ;8?84=0O M<C;LA8O (300 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K550:AB5@ !.. - 5;L38O@} A !-000011731.03.2010 (2715-@/10) 5413760251455  {<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8@>2K5 M<C;LA88 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+5:AB@>70+8=5@0;K]5;8:;8=><5;L N7-1000 M<C;LA8O 4;O 8=DC789, 2 ; - :>=B59=5@K B@5E:0<5@=K5 (4) /1 :0<5@0: 10% @0AB2>@ 0<8=>:8A;>B (800 <;); 2 :0<5@0: 40% @0AB2>@ 45:AB@>7K (2 # - 3;N:>7K) A :0;LF85< (800 <;); 3 :0<5@0: 20% ;8?84=0O M<C;LA8O (400 <;)/ - :>@>1:8 :0@B>==K550:AB5@ !.. - 5;L38O@b! !-000011731.03.2010 (2715-@/10) 5413760265605  D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]?<8=>?;07<0;L . @0C= 10a,@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O?D@ +# ! -003844/09727.04.2010 (3516-@/10) 4030539090520  D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]?<8=>?;07<0;L . @0C= 10E@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O$@A# ! -003844/09704.03.2010 (1729-@/10) 4030539090544  D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]=<8=>?;07<0;L . @0C= 5a,@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O? @ +# ! -003845/09727.04.2010 (3516-@/10) 4030539090537  D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]=<8=>?;07<0;L . @0C= 5E@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O$@IA# ! -003845/09704.03.2010 (1729-@/10) 4030539090551  D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]+<8=>?;07<0;L 10a,@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O?D@ +! N012990/01727.04.2010 (3516-@/10) 4030539003162  Di(2(8f6d" /! ." /# .$ .% /& .' /( .) .* /+ ., /- .. ./ /0 .1 /2 .3 .4 /5 .6 /7 .8 .9 /: .; /< .= .> /? . D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]+ <8=>?;07<0;L 10 E@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5I .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O $@A !  N012990/017 24.03.2010 (2393-@/10)  4030539003162  !D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]+!<8=>?;07<0;L 15a!,@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8I! .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O!?@ !+!! N012990/017!27.04.2010 (3516-@/10)! 4030539049887 ! "D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]+"<8=>?;07<0;L 15"E@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5I" .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O"$@A"!" N012990/017"31.03.2010 (2716-@/10)" 4030539049870 " #D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K])#<8=>?;07<0;L 5a#,@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8I# .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O#? @ #+!# N012990/017#27.04.2010 (3516-@/10)# 4030539030755 # $D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K])$<8=>?;07<0;L 5$E@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 1 HB., 500 <; - 1CBK;:8 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5I$ .@0C= 5;L7C=35= - 5@<0=8O$$@IA$!$ N012990/017$24.03.2010 (2393-@/10)$ 4030539030755 $ %D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]%%<8=>A>;-5> %b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5%h%5<>D0@< .. - !5@18O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.-%5<><>=B ... - '5@=>3>@8O;K?.:.-%5<>D0@< .. - !5@18O~ %?%= ףpYp@%% !-000963C%19.04.2016 (20-4-4009558-87<)% 8600097306270 % &D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]%&<8=>A>;-5> &b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K55&%5<>D0@< .. - !5@18O~ &?&= ףpYp@&& !-0009637&22.03.2010 (2287-@/10)& 8600097306270 & 'D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]%'<8=>A>;-5> 'b@0AB2>@ 4;O 8=DC789 10%, 500 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - ?0G:8 :0@B>==K5_'+%5<>D0@< :>=F5@= .. - !5@18O 8 '5@=>3>@8O~ '?'= ףpYp@'' !-0009637'13.05.2010 (4198-@/10)' 8600097306270 ' (D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]( =D57>; 100(e@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 250 <; - D;0:>=K (10) /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - :>@>1:8 :0@B>==K5(Q;. - 5@;8=-%5<8/5=0@8=8 $0@<0 <1% - 5@<0=8O; @. - 5@;8=-%5<8 - 5@<0=8O($@A(!( N015159/017(17.03.2010 (2173-@/10)( 4013054004531 ( )D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]) =D57>; 100)e@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 500 <; - D;0:>=K (10) /2 :><?;5:B5 A 45@60B5;5< 4;O D;0:>=0/ - :>@>1:8 :0@B>==K5)Q;. - 5@;8=-%5<8/5=0@8=8 $0@<0 <1% - 5@<0=8O; @. - 5@;8=-%5<8 - 5@<0=8O)$@=HA)!) N015159/017)17.03.2010 (2173-@/10)) 4013054004548 ) *D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]* =D57>; 40*<@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 100 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5*Q;. - "5@;8=-$0@<0" - >AA8O; @. - 5@;8=-%5<8 /5=0@8=8 @C?? - 5@<0=8O*$@@*!* N012478/017*17.03.2010 (2173-@/10)* 4013054002445 * +D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K]+ =D57>; 40+<@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 250 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5+Q;. - "5@;8=-$0@<0" - >AA8O; @. - 5@;8=-%5<8 /5=0@8=8 @C?? - 5@<0=8O+$@A+!+ N012478/017+17.03.2010 (2173-@/10)+ 4013054002421 + ,D<8=>:8A;>BK 4;O ?0@5=B5@0;L=>3> ?8B0=8O+@>G85 ?@5?0@0BK [8=5@0;K], =D57>; 40,<@0AB2>@ 4;O 8=DC789, 500 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5,Q;. - "5@;8=-$0@<0" - >AA8O; @. - 5@;8=-%5<8 /5=0@8=8 @C?? - 5@<0=8O,$@oA,!, N012478/017,17.03.2010 (2173-@/10), 4013054001813 , 9-<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0-:20?0A:-bB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 300 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O-# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O-r@@-#- ! -004406/107-14.05.2010 (4239-@/10)- 4602193011380 - 9.<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0.:20?0A:.bB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 600 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O.# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O.@@.#. ! -004406/107.14.05.2010 (4239-@/10). 4602193011397 . 9/<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B09/<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0/`B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 500 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O/@@@/!/  N003659/017/09.06.2010 (5342-@/10)/ 4607018265412 / 90<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B00-!M03@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 100 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5O0#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O0?)\A0!0 N015260/017028.05.2010 (4881-@/10)0 8901463000274 0 91<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B01-!1}3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 4 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O1#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O1?@1!1 N015260/017109.06.2010 (5344-@/10)1 8901463001301 1 92<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B02-! 23@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 4 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5O2#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O2$@A2!2 N015260/017209.06.2010 (5344-@/10)2 8901463001554 2 93<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B03-! 33@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 4 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (25) - :>@>1:8 :0@B>==K5O3#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O39@A3!3 N015260/017309.06.2010 (5344-@/10)3 8901463001561 3 94<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B04-!4}3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 5 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O4#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O4?@4!4 N015260/017409.06.2010 (5344-@/10)4 8901463001318 4 95<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B05-! 53@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 5 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5O5#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O5$@YDA5!5 N015260/017509.06.2010 (5344-@/10)5 8901463001578 5 96<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B06-! 63@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 5 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (25) - :>@>1:8 :0@B>==K5O6#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O69@oA6!6 N015260/017609.06.2010 (5344-@/10)6 8901463001585 6 97<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B07-! 73@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 5.34 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O7#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O7?@7!7 N015260/017709.06.2010 (5344-@/10)7 8901463001325 7 98<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B08-!83@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 5.34 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5O8#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O8$@A8!8 N015260/017809.06.2010 (5344-@/10)8 8901463001592 8 99<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B09-!93@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 5.34 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (25) - :>@>1:8 :0@B>==K5O9#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O~ 99@9= ףj@9!9 N015260/017909.06.2010 (5344-@/10)9 8901463001608 9 9:<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0:-!:}3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 6 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O:#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O:?@:!: N015260/017:09.06.2010 (5344-@/10): 8901463001332 : 9;<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0;-! ;3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 6 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5O;#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O~ ;$@;q= #ۡ@;!; N015260/017;09.06.2010 (5344-@/10); 8901463001615 ; 9<<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0<-! <3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 6 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (25) - :>@>1:8 :0@B>==K5O<#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O<9@"<!< N015260/017<09.06.2010 (5344-@/10)< 8901463001622 < 9=<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=-! =3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 6.67 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O=#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O=?@=!= N015260/017=09.06.2010 (5344-@/10)= 8901463001349 = 9><8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0>-!>3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 6.67 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5O>#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O~ >$@>ffffأ@>!> N015260/017>09.06.2010 (5344-@/10)> 8901463001639 > 9?<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0?-!?3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 6.67 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (25) - :>@>1:8 :0@B>==K5O?#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O?9@"A?!? N015260/017?09.06.2010 (5344-@/10)? 8901463001646 ? DP"P N$t((xZddZdd`jtZnd`tj@ /A .B .C /D .E /F .G .H /I .J /K .L .M /N .O /P .Q .R /S .T /U .V .W /X .Y /Z .[ .\ /] .^ /_ .9@<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0@-! @3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 8.34 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - :>@>1:8 :0@B>==K5O@#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48O@?a=@@!@ N015260/017@09.06.2010 (5344-@/10)@ 8901463001356 @ 9A<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0A-!A3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 8.34 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (10) - :>@>1:8 :0@B>==K5OA#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48OA$@eAA!A N015260/017A09.06.2010 (5344-@/10)A 8901463001653 A 9B<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0B-!B3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 8.34 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (25) - :>@>1:8 :0@B>==K5OB#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48OB9@i'AB!B N015260/017B09.06.2010 (5344-@/10)B 8901463001660 B 9C<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0C-!/C3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 600 <3/3, 100 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K5OC#0:;5>47 $0@<0ALNB8:0;7 B4 - =48OC?)\AC!C N015260/017C31.03.2010 (2715-@/10)C 8901463000274 C 9D<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=D0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BD|3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9, 100 3 - ?0:5BK ?>;8MB8;5=>2K5 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5=D "$0@<0A8=B57" - >AA8OD?AD!D  N001475/017D11.03.2010 (1872-@/10)D 4605310001028 D 9E<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=E0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BE^3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9, 4 3 - ?0:5BK B5@<>A20@8205<K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=E "$0@<0A8=B57" - >AA8OE?k@E!E  N001475/017E11.03.2010 (1872-@/10)E 4605310000922 E 9F<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=F0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BFc3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9, 4 3 - ?0:5BK B5@<>A20@8205<K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5=F "$0@<0A8=B57" - >AA8OF$@@F!F  N001475/017F11.03.2010 (1872-@/10)F 4605310001677 F 9G<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=G0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BGc3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9, 5 3 - ?0:5BK B5@<>A20@8205<K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5=G "$0@<0A8=B57" - >AA8OG$@@G!G  N001475/017G11.03.2010 (1872-@/10)G 4605310001714 G H <8>40@>=H <8>40@>=H@B01;5B:8 200 <3, 30 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K57H "@30=8:0" - >AA8OH>@@H!H  N000583/027H27.02.2010 (1488-@/10)H 4602424003702 H 9I<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=I0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BIf3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9, 5 3 - ?0:5BK B5@<>A20@8205<K5 (100) - :>@>1:8 :0@B>==K5=I "$0@<0A8=B57" - >AA8OIY@^@I!I  N001475/017I19.08.2010 (8385-@/10)I 4605310001813 I 9J<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=J0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BJkB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 500 HB. - ?0:5BK ?>;8MB8;5=>2K5 - :>=B59=5@K ?>;8<5@=K5?J "8-4>@>2L5" - >AA8OJ@@MJJ !-0002297J27.02.2010 (1488-@/10)J 4607085310589 J 9K<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0=K0B@8O ?0@0-0<8=>A0;8F8;0BK}3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 800 <3/3, 4 3 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 - ?0G:8 :0@B>==K5?K "8-4>@>2L5" - >AA8O~ K?K`@KK !-0002307K27.02.2010 (1488-@/10)K 4607085310725 K 9L<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0L ! 0B@8OL3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 800 <3/3, 100 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 - ?0:5BK ?>;8MB8;5=>2K5 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9 8 ?0:5B8:>< A8;8:035;O/ - :>=B59=5@K ?>;8<5@=K5L];., @. - ! $0@<0ALNB8:0;A M=4 5<8:0;A 2B.B4 - =48O; #?. - "%$ ":@8E8=" - >AA8OL?A~ALL ! -0000567L22.03.2010 (2287-@/10)L 4601969005288 L 9M<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0M ! 0B@8OM3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 800 <3/3, 100 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 - ?0:5BK ?>;8MB8;5=>2K5 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9 8 ?0:5B8:>< A8;8:035;O/ - ?0G:8 :0@B>==K5MY;., @. - ! $0@<0ALNB8:0;A M=4 5<8:0;A 2B.B4 - =48O; #?. - "!=56$0@<" - >AA8OM?˧@MM ! -0000567M25.03.2010 (2450-@/10)M 4607155970118 M 9N<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0N ! 0B@8ON3@0=C;K ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 800 <3/3, 100 3 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 - ?0:5BK ?>;8MB8;5=>2K5 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9 8 ?0:5B8:>< A8;8:035;O/ - ?0G:8 :0@B>==K5NZ;., @. - ! $0@<0ALNB8:0;A M=4 5<8:0;A 2B.B4 - =48O; #?. - "$0@<0F52B" - >AA8ON?@NN ! -0000567N12.04.2010 (3079-@/10)N 4607043021236 N 9O<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0O!ONB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 500 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5=O "$0@<0A8=B57" - >AA8OO@@4@O#O ! -007579/087O11.03.2010 (1872-@/10)O 4605310001967 O 9P<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0P!PQB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 500 <3, 100 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5=P "$0@<0A8=B57" - >AA8OPY@@P#P ! -007579/087P11.03.2010 (1872-@/10)P 4605310001912 P 9Q<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0Q !-:@8QdB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 100 HB. - 10=:8 ?>;8MB8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5?Q "%$ ":@8E8=" - >AA8OQY@@Q!Q  N002565/017Q22.03.2010 (2287-@/10)Q 4601969004526 Q 9R<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0R !-:@8RoB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 1 3, 500 HB. - ?0:5BK ?>;8MB8;5=>2K5 - :>=B59=5@K ?>;8MB8;5=>2K5?R "%$ ":@8E8=" - >AA8OR@@RR!R  N002565/017R11.03.2010 (1872-@/10)R 4601969004533 R 9S<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0S0A:>=0BS@@0AB2>@ 4;O 8=DC789 30 <3/<;, 400 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5;S ".@8O-$0@<" - #:@08=0S?1H@SS !-0026607S24.03.2010 (2393-@/10)S 4820023310407 S 9T<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0T !-$0B>; Ts;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 11.82 3, 13.49 3 - D;0:>=K 4;O :@>2570<5=8B5;59 - ?0G:8 :0@B>==K5OT#$0B>; @F=09<8BB5;L <1% - 5@<0=8OT? ATT !-0001577T02.06.2010 (5148-@/10)T 4033552091956 T 9U<8=>A0;8F8;>20O :8A;>B0U !-$0B>; Ux;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 11.82 3, 13.49 3 - D;0:>=K 4;O :@>2570<5=8B5;59 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5OU#$0B>; @F=09<8BB5;L <1% - 5@<0=8OU$@UU !-0001577U27.04.2010 (3516-@/10)U 4033552016959 U V <8=>D8;;8=+V<8=>D8;;8=--A:><V}@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5sV5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OV$@t@V#V ! -001741/097V22.03.2010 (2288-@/10)V 4605453001459 V W <8=>D8;;8=+W<8=>D8;;8=--A:>< W@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5sW5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OW4@t@W#W ! -001741/097W22.03.2010 (2288-@/10)W 4605453001466 W X <8=>D8;;8=+X<8=>D8;;8=--A:><X|@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5sX5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OX@t@X#X ! -001741/097X22.03.2010 (2288-@/10)X 4605453001435 X Y <8=>D8;;8=+Y<8=>D8;;8=--A:>< Y@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5sY5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OY$@t@Y#Y ! -001741/097Y22.03.2010 (2288-@/10)Y 4605453001442 Y Z <8=>D8;;8=+Z<8=>D8;;8=--A:><Z|@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5sZ5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OZ$@@Z#Z ! -001741/097Z22.03.2010 (2288-@/10)Z 4605453001411 Z [ <8=>D8;;8=+[<8=>D8;;8=--A:>< [@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5s[5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O[4@@[#[ ! -001741/097[22.03.2010 (2288-@/10)[ 4605453001428 [ \ <8=>D8;;8=+\<8=>D8;;8=--A:><\{@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5s\5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O\@@\#\ ! -001741/097\22.03.2010 (2288-@/10)\ 4605453001398 \ ] <8=>D8;;8=+]<8=>D8;;8=--A:><]@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5s]5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O]$@@]#] ! -001741/097]22.03.2010 (2288-@/10)] 4605453001404 ] ^ <8=>D8;;8=^-CD8;;8=^}@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5^O;. - 0?8G5< - (259F0@8O; @. - !8HC8 A8@:0=3 $0@<0ALNB8:0; >.B4 - 8B09^$@@^^ ! -0000557^21.04.2010 (3193-@/10)^ 6930169700050 ^ _ <8=>D8;;8=_-CD8;;8=e_@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - :>@>1:8 :0@B>==K5C_ ">2>A81E8<D0@<" - >AA8O_$@ȶ@_!_  N002436/017_27.02.2010 (1488-@/10)_ 4602212000067 _ DdO(jjl0::@FtXDF2HRzxxv~` .a /b .c /d .e .f /g .h /i .j .k /l .m /n .o .p /q .r /s .t .u /v .w /x .y .z /{ .| /} .~ . /` <8=>D8;;8=`-CD8;;8=a`@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5k`1$# "@<028@A:0O 18>;>38G5A:0O D01@8:0" - >AA8O`$@@`#` ! -000883/097`27.02.2010 (1488-@/10)` 4605894001025 ` a <8=>D8;;8=a-CD8;;8=aa@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Sa%$ "@<028@A:0O 18>D01@8:0" - >AA8Oa$@@a#a ! -000883/09Aa02.11.2015 (20-4-495539-87<)a 4605894001025 a b <8=>D8;;8=b-CD8;;8=ab@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Qb;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8Ob$@@bb !-0020287b31.03.2010 (2715-@/10)b 4605260002021 b c <8=>D8;;8=c-CD8;;8=ac@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5=c "0;LE8<D0@<" - >AA8Oc$@@@cc !-0017317c17.03.2010 (2173-@/10)c 4602824000448 c d <8=>D8;;8=d-CD8;;8=ad@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5kd1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8Od$@@dd !-0012687d15.03.2010 (1953-@/10)d 4600828000563 d e <8=>D8;;8=e-CD8;;8=e@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5ke1$# "@<028@A:0O 18>;>38G5A:0O D01@8:0" - >AA8Oe$@p@e#e ! -000883/097e27.02.2010 (1488-@/10)e 4605894001520 e f <8=>D8;;8=f-CD8;;8=f@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Sf%$ "@<028@A:0O 18>D01@8:0" - >AA8Of$@p@f#f ! -000883/09Af02.11.2015 (20-4-495539-87<)f 4605894001520 f g <8=>D8;;8=g-CD8;;8=g@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5kg1$# "@<028@A:0O 18>;>38G5A:0O D01@8:0" - >AA8Og@^@g#g ! -000883/097g27.02.2010 (1488-@/10)g 4605894001018 g h <8=>D8;;8=h-CD8;;8=h@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Sh%$ "@<028@A:0O 18>D01@8:0" - >AA8Oh@^@h#h ! -000883/09Ah02.11.2015 (20-4-495539-87<)h 4605894001018 h i <8=>D8;;8=i-CD8;;8=i|@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5iO;. - 0?8G5< - (259F0@8O; @. - !8HC8 A8@:0=3 $0@<0ALNB8:0; >.B4 - 8B09i$@Ȟ@ii ! -0000557i21.04.2010 (3193-@/10)i 6930169700142 i j <8=>D8;;8=j-CD8;;8=cj@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Cj ">2>A81E8<D0@<" - >AA8Oj$@@j!j  N002436/017j27.02.2010 (1488-@/10)j 4602212000463 j k <8>40@>=k 0@48>40@>=kLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Ok# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8Ok>@@k!k  N003269/017k27.02.2010 (1488-@/10)k 4602193002838 k l <8=>D8;;8=l-CD8;;8=_l@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Ql;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8Ol$@@ll !-0020287l31.03.2010 (2715-@/10)l 4605260002007 l m <8=>D8;;8=m-CD8;;8=_m@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5km1$# "@<028@A:0O 18>;>38G5A:0O D01@8:0" - >AA8Om$@@m#m ! -000883/097m27.02.2010 (1488-@/10)m 4605894001001 m n <8=>D8;;8=n-CD8;;8=_n@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Sn%$ "@<028@A:0O 18>D01@8:0" - >AA8On$@@n#n ! -000883/09An02.11.2015 (20-4-495539-87<)n 4605894001001 n o <8=>D8;;8=o-CD8;;8=o@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5 >:;55==K5 10=45@>;LNQo;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8Oo$@@oo !-0020287o13.05.2010 (4198-@/10)o 4605260002014 o p <8=>D8;;8=p-CD8;;8==p@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A> A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - :>@>1:8 :0@B>==K53p "!8=B57" - >AA8Op$@T@pp !-0021947p09.06.2010 (5344-@/10)p 4602565002688 p q <8=>D8;;8=q-CD8;;8=q@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5kq1$# "@<028@A:0O 18>;>38G5A:0O D01@8:0" - >AA8O~ q$@q(\1@q#q ! -000883/097q27.02.2010 (1488-@/10)q 4605894001513 q r <8=>D8;;8=r-CD8;;8=r@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Sr%$ "@<028@A:0O 18>D01@8:0" - >AA8O~ r$@r(\1@r#r ! -000883/09Ar02.11.2015 (20-4-495539-87<)r 4605894001513 r s <8=>D8;;8=s-CD8;;8=s@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5ks1$# "@<028@A:0O 18>;>38G5A:0O D01@8:0" - >AA8Os@,@s#s ! -000883/097s27.02.2010 (1488-@/10)s 4605894000998 s t <8=>D8;;8=t-CD8;;8=t@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5St%$ "@<028@A:0O 18>D01@8:0" - >AA8Ot@,@t#t ! -000883/09At02.11.2015 (20-4-495539-87<)t 4605894000998 t u <8=>D8;;8=u-CD8;;8=uLB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55u "AD0@<0" - >AA8Ou>@8@u#u ! -005887/087u23.03.2010 (2347-@/10)u 4607100620693 u v <8=>D8;;8=v-CD8;;8=vLB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57v "@30=8:0" - >AA8Ov>@@vv !-0001207v01.07.2010 (6253-@/10)v 4602424000411 v w <8=>D8;;8=w-CD8;;8=wLB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5uw6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8Ow>@@@w#w ! -004120/097w29.03.2010 (2529-@/10)w 4603276005418 w x <8=>D8;;8=x-CD8;;8=x\B01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 [0;.D>;L30/%] (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Cx "$ 1=>2;5=85" - >AA8Ox>@,@x#x ! -002209/077x11.03.2010 (1872-@/10)x 4603988002729 x y <8=>D8;;8=y-CD8;;8=yLB01;5B:8 150 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Wy' "$0@<AB0=40@B-5:A@54AB20" - >AA8Oy>@@yy !-0011057y27.04.2010 (3516-@/10)y 4601669004208 y z <8=>D8;;8=z-CD8;;8=kz1B01;5B:8 150 <3, 30 HB. - 10=:8 - ?0G:8 :0@B>==K59z "8>A8=B57" - >AA8Oz>@8@zz !-0015697z19.02.2010 (1230-@/10)z 4602884003052 z { <8=>D8;;8={-CD8;;8={<B01;5B:8 150 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K59{ "8>A8=B57" - >AA8O{>@8@{{ !-0015697{19.02.2010 (1230-@/10){ 4602884005681 { | <8=>D8;;8=|-CD8;;8=|LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57| "@30=8:0" - >AA8O|>@@|| !-0001207|27.04.2010 (3516-@/10)| 4602424000411 | } <8=>D8;;8=}-CD8;;8=}LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57} "@30=8:0" - >AA8O}>@@}} !-0001207}27.02.2010 (1488-@/10)} 4602424000411 } ~ <8=>D8;;8=;~-CD8;;8=0 B01;5B:8 0.15 3~LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5u~6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O~>@@@~~ 72/334/337~29.04.2010 (3572-@/10)~ 4603276000499 ~  <8=>D8;;8=)-CD8;;8=-0@=8F0_@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 24 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5g/ "$0@<0F52B8G5A:0O D8@<0 "0@=8F0" - #:@08=0$@6@! N010080/01708.04.2010 (2960-@/10) 4823006400546  DSZ . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / <8=>D8;;8=)-CD8;;8=-0@=8F0e@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 240 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5g/ "$0@<0F52B8G5A:0O D8@<0 "0@=8F0" - #:@08=0$@@! N010080/02708.04.2010 (2960-@/10) 4823006400492  <8=>D8;;8=! -CD8;;8=-#$LB01;5B:8 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "#@0;18>D0@<" - >AA8O>@<@!  N001998/01731.03.2010 (2715-@/10) 4603179000848  <8>40@>= <8>40@>=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@@!  N002426/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077004508  <8>40@>= <8>40@>=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "8>:><" - >AA8O~ >@(\A@ !-000392720.05.2010 (4431-@/10) 4605949000201  <8>40@>=%<8>40@>=-:@8LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8O>@@!  N001750/01711.03.2010 (1872-@/10) 4601969004113  <8>40@>= <8>:>@48=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5P;., @. - , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O; #?. - "5:B>@-548:0" - >AA8O>@@! N011617/01727.02.2010 (1488-@/10) 4605635000270  <8>40@>= <8>:>@48=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (6) - ?0G:8 :0@B>==K5P;., @. - , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O; #?. - "5:B>@-548:0" - >AA8ON@@! N011617/01727.02.2010 (1488-@/10) 4605635000287  <8>40@>=%5@>-<8>40@>=]@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 50 <3/<;, 3 <; - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K55 " $ " - >AA8O@@!  N002637/01A24.11.2015 (20-4-496952-87<) 4602930007751  <8>40@>=%5@>-<8>40@>=]@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 50 <3/<;, 3 <; - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O@@!  N002637/01730.07.2010 (7464-@/10) 4602930007751  <8>40@>=>@40@>={@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 50 <3/<;, 3 <; - 0<?C;K (6) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O@@! N014833/01727.02.2010 (1488-@/10) 3582910000051  <8>40@>=>@40@>=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5p;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - "% 02>4 $0@<0F52B8G5A:8E 8 %8<8G5A:8E ?@>4C:B>2" - 5=3@8O>@@! N014833/02727.04.2010 (3516-@/10) 3582910022183  <8>40@>=>@40@>=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@d@! N014833/02720.05.2010 (4431-@/10) 3582910000044  <8>40@>=>@40@>=LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @., #?. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@@! N014833/02727.02.2010 (1488-@/10) 3582910000044  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 10 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5a,$# ">A:>2A:89 M=4>:@8==K9 702>4" - >AA8O$@&@+ N002756/02-2003711.03.2010 (1872-@/10) 4602676002768  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5; "! $0@<0" - >AA8OI@@ !-001144719.02.2010 (1230-@/10) 4607011631467  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=KB01;5B:8 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5a,$# ">A:>2A:89 M=4>:@8==K9 702>4" - >AA8OI@@+ N002756/01-2003711.03.2010 (1872-@/10) 4602676003390  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=KB01;5B:8 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5; "! $0@<0" - >AA8O~ I@1@ !-001144719.02.2010 (1230-@/10) 4607011630729  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=KB01;5B:8 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5? "8-4>@>2L5" - >AA8OI@@!  N003754/01727.02.2010 (1488-@/10) 4607085310015  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=GB01;5B:8 25 <3, 50 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8OI@Ͱ@# ! -005402/08703.03.2010 (1620-@/10) 4607027762292  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=<B01;5B:8 25 <3, 500 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5; "! $0@<0" - >AA8O@@@ !-001144719.02.2010 (1230-@/10) 4607011630736  <;>48?8= <;>48?8=FB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@L@!  N003196/01711.03.2010 (1872-@/10) 4606486001973  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8OI@Ԓ@!  N003295/01715.03.2010 (1907-@/10) 4600828003595  ! <8B@8?B8;8=! <8B@8?B8;8=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5O#5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0I@հ@! N016138/01704.03.2010 (1729-@/10) 8584005011695  ! <8B@8?B8;8=1<8B@8?B8;8= 8:><54BB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 50 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0;8:><54 0=8O ?! - 0=8OI@@! N012536/01711.03.2010 (1872-@/10) 5702589924047  ! <8B@8?B8;8=1<8B@8?B8;8= 8:><54BB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 25 <3, 50 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0;8:><54 0=8O ?! - 0=8O~ I@q= ףA@! N012536/01711.03.2010 (1872-@/10) 5702589925037  ! <8B@8?B8;8=+<8B@8?B8;8=-!@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O (2 # - @0AB2>@ 4;O 8=J5:F89) 10 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@@!  N002755/01724.03.2010 (2393-@/10) 4602565017927  ! <8B@8?B8;8=+<8B@8?B8;8=-!@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O (2 # - @0AB2>@ 4;O 8=J5:F89) 10 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@T@+ N002755/01-2003712.04.2010 (3079-@/10) 4602565007348  ! <8B@8?B8;8=3<8B@8?B8;8=-@8=45:A^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K57 "@8=45:A " - 0B28OI@@! N012794/01711.03.2010 (1872-@/10) 4750232003763  ! <8B@8?B8;8=3<8B@8?B8;8=-@8=45:A^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K57 "@8=45:A " - 0B28OI@`@! N012794/01711.03.2010 (1872-@/10) 4750232003770  ! <8B@8?B8;8=/<8B@8?B8;8=-$5@59=^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5= "@K=F0;>2-" - >AA8OI@@+ N002069/01-2003726.03.2010 (2461-@/10) 4603779008268  ! <8B@8?B8;8=%!0@>B5= @5B0@4I:0?AC;K ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 50 <3, 30 HB. - :>=B59=5@K ?;0AB8:>2K53%.C=415: / - 0=8O~ >@ar@! N012120/01717.02.2010 (1089-@/10) 5702157162604  <;>48?8=<;>20ANB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5].=8: $0@<0ALNB8:0; 01>@0B>@87 (B45;5=85 D8@<K 6..5<8:0;A M=4 $0@<0ALNB8:0;A B4) - =48O>@@! N013253/01722.03.2010 (2288-@/10) 8901086010063  DG::v2< *"R . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q$ 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O4@F@ !-002020731.03.2010 (2717-@/10) 5310090001579  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5W;., @. - 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O; #?. - "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O4@@ !-002020724.02.2010 (1323-@/10) 4605964001849  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55%5<>D0@< .. - !5@18O4@@ !-002623722.03.2010 (2287-@/10) 8600097306713  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8O>@Z@ ! -000087703.03.2010 (1620-@/10) 4607027761370  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 " >7D0@<" - >AA8O>@+@# ! -001785/08703.03.2010 (1620-@/10) 4605691001594  <;>48?8= >@<>4820A:KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5? " ! $ " - >AA8O>@+@# ! -001785/08C24.02.2016 (20-4-4004771-87<) 4640018640056  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q$ 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O>@R@ !-002020731.03.2010 (2717-@/10) 5310090002729  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@D@!  N003196/01711.03.2010 (1872-@/10) 4606486000570  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5W;., @. - 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O; #?. - "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O~ >@q= ף@T@ !-002020704.03.2010 (1729-@/10) 4605964002730  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O>@@ !-002220727.02.2010 (1488-@/10) 4602193009585  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5? "8-4>@>2L5" - >AA8O~ >@(\2Q@# ! -004932/07727.02.2010 (1488-@/10) 4607085311524  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5; "! $0@<0" - >AA8O>@*@# ! -009349/09720.05.2010 (4431-@/10) 4607011632488  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O>@9@# ! -008198/08728.05.2010 (4881-@/10) 4607003243609  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8ON@@# ! -008198/08728.05.2010 (4881-@/10) 4607003243593  <;>48?8= <;>48?8=;B01;5B:8 10 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K55 " >7D0@<" - >AA8O>@b@# ! -001785/08703.03.2010 (1620-@/10) 4605691001563  <;>48?8= >@<>4820A:s5B01;5B:8 10 <3, 30 HB. - 10=:0 (1) - ?0G:8 :0@B>==K5? " ! $ " - >AA8O>@b@# ! -001785/08C24.02.2016 (20-4-4004771-87<) 4640018640087  <;>48?8= <;>48?8=GB01;5B:8 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@D@!  N003196/01711.03.2010 (1872-@/10) 4606486001980  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8ON@ @!  N003196/01711.03.2010 (1872-@/10) 4606486002086  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q$ 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O4@l@ !-002020731.03.2010 (2717-@/10) 4605964001832  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5W;., @. - 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O; #?. - "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O4@@ !-002020704.03.2010 (1729-@/10) 4605964001832  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55%5<>D0@< .. - !5@18O4@s@ !-002623722.03.2010 (2287-@/10) 8600097306706  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q$ 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O>@G@ !-002020731.03.2010 (2717-@/10) 5310090002712  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5W;., @. - 5?;5:D0@< - 5A?C1;8:0 0:54>=8O; #?. - "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O>@D@ !-002020704.03.2010 (1729-@/10) 4605964002723  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@L@!  N003196/01711.03.2010 (1872-@/10) 4606486000563  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M"0@25; 09D!09=A57 2B.B4 - =48O>@ @! N014406/01729.03.2010 (2529-@/10) 8901767221504  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 " >7D0@<" - >AA8O>@@# ! -001785/08703.03.2010 (1620-@/10) 4605691001532  <;>48?8= >@<>4820A:JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5? " ! $ " - >AA8O>@@# ! -001785/08C24.02.2016 (20-4-4004771-87<) 4640018640063  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5; "! $0@<0" - >AA8O>@@# ! -009349/09720.05.2010 (4431-@/10) 4607011632426  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O>@@!  N003983/01727.02.2010 (1488-@/10) 4602193009578  <;>48?8= <;>48?8=}:B01;5B:8 5 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K55 " >7D0@<" - >AA8O~ >@(\D@# ! -001785/08703.03.2010 (1620-@/10) 4605691001587  <;>48?8= >@<>4820A:m2B01;5B:8 5 <3, 30 HB. - 10=:0 (1)- ?0G:8 :0@B>==K5? " ! $ " - >AA8O~ >@(\D@# ! -001785/08C24.02.2016 (20-4-4004771-87<) 4640018640094  <;>48?8= <;>48?8=FB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O>@@# ! -008198/08728.05.2010 (4881-@/10) 4607003243784  D=>H<< / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . <;>48?8= <;>48?8=FB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8O>@@ ! -000087713.05.2010 (4198-@/10) 4607027761356  <;>48?8= <;>48?8=FB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8O>@@ ! -000087703.03.2010 (1620-@/10) 4607027761349  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8ON@@!  N003196/01711.03.2010 (1872-@/10) 4606486002062  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8ON@ν@# ! -008198/08728.05.2010 (4881-@/10) 4607003243586  <;>48?8=-<;>48?8= ;:0;>84KB01;5B:8 10 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O>@A~@# ! -000877/09715.03.2010 (1953-@/10) 5310001880514  <;>48?8=-<;>48?8= ;:0;>84JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O>@@# ! -000877/09715.03.2010 (1953-@/10) 5310001880293  <;>48?8=)<;>48?8= !0=4>7KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7;. - !0=4>7 4.4. - !;>25=8O; @. - 5: 4.4. - !;>25=8O>@D@# ! -005229/09703.03.2010 (1620-@/10) 3838957029990  <;>48?8=)<;>48?8= !0=4>7JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7;. - !0=4>7 4.4. - !;>25=8O; @. - 5: 4.4. - !;>25=8O>@@# ! -005229/09703.03.2010 (1620-@/10) 3838957029983  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O4@ K@# ! -008198/08727.02.2010 (1488-@/10) 4607003242787  <;>48?8= <;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O>@9@# ! -008198/08727.02.2010 (1488-@/10) 4607003242800  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O~ 4@Q B@# ! -008198/08727.02.2010 (1488-@/10) 4607003242725  <;>48?8= <;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O>@@# ! -008198/08727.02.2010 (1488-@/10) 4607003242749  <;>48?8=)<;>48?8=-8>:><KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "8>:><" - >AA8O~ >@IP@ !-001969722.03.2010 (2287-@/10) 4605949000898  <;>48?8=)<;>48?8=-8>:><JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "8>:><" - >AA8O>@@ !-001969722.03.2010 (2287-@/10) 4605949000843  <;>48?8='<;>48?8=-@0=0GB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O~ $@(\A@# ! -000849/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607020330702  <;>48?8='<;>48?8=-@0=0KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O4@˺@# ! -000849/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607020330719  <;>48?8='<;>48?8=-@0=0KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O>@@# ! -000849/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607020330726  <;>48?8='<;>48?8=-@0=0FB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O$@@# ! -000849/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607020330672  <;>48?8='<;>48?8=-@0=0JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O4@@# ! -000849/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607020330689  <;>48?8='<;>48?8=-@0=0JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O>@G@# ! -000849/10729.04.2010 (3572-@/10) 4607020330696  <;>48?8= <;>48D0@<JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5I "$0@<0:>@ ?@>40:H=" - >AA8O>@@ !-000540727.02.2010 (1488-@/10) 4603569010396  <;>48?8=<;>=3KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=8:@> 01A 8<8B54 - =48O$@ @ !-001987705.05.2010 (3872-@/10) 8901302058275  <;>48?8=<;>=3OB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5=8:@> 01A 8<8B54 - =48O>@xb@ !-001987705.05.2010 (3872-@/10) 8901302060223  <;>48?8=<;>=3JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=8:@> 01A 8<8B54 - =48O$@ @ !-001987705.05.2010 (3872-@/10) 8901302058251  <;>48?8=<;>=3NB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5=8:@> 01A 8<8B54 - =48O>@a@ !-001987705.05.2010 (3872-@/10) 8901302060216  <;>48?8=<;>@CAKB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O>@]@ !-001556722.03.2010 (2287-@/10) 4602565012038  <;>48?8=<;>@CALB01;5B:8 2.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O~ >@(\B@@ !-001556722.03.2010 (2287-@/10) 4602565012014  <;>48?8=<;>@CAJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O>@ @ !-001556722.03.2010 (2287-@/10) 4602565012021  <;>48?8=<;>B>?GB01;5B:8 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O~ >@Q`@!  N003030/01726.08.2010 (8733-@/10) 4607018262404  <;>48?8=<;>B>?FB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O~ >@Gz4T@!  N003030/01726.08.2010 (8733-@/10) 4607018262398  <;>48?8=<;>B>?GB01;5B:8 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O~ >@Q`@!  N003030/01704.03.2010 (1729-@/10) 4607018262404  <;>48?8=<;>B>?FB01;5B:8 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O~ >@Gz4T@!  N003030/01704.03.2010 (1729-@/10) 4607018262398  D<v / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . <;>48?8=%5@>-<;>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O~ >@q= ףA@!  N002653/01703.03.2010 (1620-@/10) 4602930006594  <;>48?8=%5@>-<;>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O>@n@!  N002653/01703.03.2010 (1620-@/10) 4602930006556  <;>48?8=0;G5:KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5I ?:0 01>@0B>@87 8<8B54 - =48O>@A@+ N013168/01-2001731.03.2010 (2716-@/10) 8901079001276  <;>48?8=0;G5:JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5I ?:0 01>@0B>@87 8<8B54 - =48O~ >@(\`@+ N013168/01-2001731.03.2010 (2716-@/10) 8901079001269  <;>48?8= 0@48;>?8=GB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_+ "$0@<0F52B8G5A:89 702>4 -38A" - 5=3@8O$@@! N014354/01704.03.2010 (1729-@/10) 5995327115474  <;>48?8= 0@48;>?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5_+ "$0@<0F52B8G5A:89 702>4 -38A" - 5=3@8O>@!H@! N014354/01704.03.2010 (1729-@/10) 5995327111643  <;>48?8= 0@48;>?8=FB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_+ "$0@<0F52B8G5A:89 702>4 -38A" - 5=3@8O$@@! N014354/01704.03.2010 (1729-@/10) 5995327115450  <;>48?8= 0@48;>?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5_+ "$0@<0F52B8G5A:89 702>4 -38A" - 5=3@8O>@A@! N014354/01704.03.2010 (1729-@/10) 5995327111636  <;>48?8= >@48 >@KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 ":B028A" - A;0=48O>@@ !-001653715.03.2010 (1953-@/10) 5690528102161  <;>48?8= >@48 >@JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 ":B028A" - A;0=48O>@h@ !-001653715.03.2010 (1953-@/10) 5690528102079  <;>48?8=>@2048=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "@K=F0;>2-" - >AA8O>@@!  N002478/01726.03.2010 (2461-@/10) 4603779009302  <;>48?8=>@20A:w7B01;5B:8 10 <3, 10 HB. - 1;8AB5@K (3) - ?0G:8 :0@B>==K5A;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O;@.- -$0@< 5@<0=8O <1% - 5@<0=8O>@!+@! N015567/01C15.02.2016 (20-4-4003095-87<) 5413973113311  <;>48?8=>@20A:KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ M=NDM:GC@8=3 >9G;5=4 <1% - 5@<0=8O>@!+@! N015567/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973113311  <;>48?8=>@20A:w7B01;5B:8 10 <3, 14 HB. - 1;8AB5@K (1) - ?0G:8 :0@B>==K5A;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O;@.- -$0@< 5@<0=8O <1% - 5@<0=8O,@w@! N015567/01C15.02.2016 (20-4-4003095-87<) 5413973113113  <;>48?8=>@20A:GB01;5B:8 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ M=NDM:GC@8=3 >9G;5=4 <1% - 5@<0=8O,@w@! N015567/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973113113  <;>48?8=>@20A:u6B01;5B:8 5 <3, 10 HB. - 1;8AB5@K (3) - ?0G:8 :0@B>==K5A;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O;@.- -$0@< 5@<0=8O <1% - 5@<0=8O>@@! N015567/01C15.02.2016 (20-4-4003095-87<) 5413973112314  <;>48?8=>@20A:JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ M=NDM:GC@8=3 >9G;5=4 <1% - 5@<0=8O>@@! N015567/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973112314  <;>48?8=>@20A:u6B01;5B:8 5 <3, 14 HB. - 1;8AB5@K (1) - ?0G:8 :0@B>==K5A;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O;@.- -$0@< 5@<0=8O <1% - 5@<0=8O,@A@! N015567/01C15.02.2016 (20-4-4003095-87<) 5413973112116  <;>48?8=>@20A:FB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ M=NDM:GC@8=3 >9G;5=4 <1% - 5@<0=8O,@A@! N015567/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973112116  <;>48?8=>@20A:KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - 5=@8E 0: 0A;. <1% 8 >. - 5@<0=8O>@!+@! N015567/01702.06.2010 (5148-@/10) 5413973113311  <;>48?8=>@20A:GB01;5B:8 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - 5=@8E 0: 0A;. <1% 8 >. - 5@<0=8O,@w@! N015567/01702.06.2010 (5148-@/10) 5413973113113  <;>48?8=>@20A:JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - 5=@8E 0: 0A;. <1% 8 >. - 5@<0=8O>@@! N015567/01702.06.2010 (5148-@/10) 5413973112314  <;>48?8=>@20A:FB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M;. - D0975@ <1% - 5@<0=8O; @. - 5=@8E 0: 0A;. <1% 8 >. - 5@<0=8O,@A@! N015567/01702.06.2010 (5148-@/10) 5413973112116  <;>48?8= >@<>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O~ >@q= ף.@! N012274/01705.05.2010 (3872-@/10) 5997001359433  <;>48?8= >@<>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O>@pq@! N012274/01705.05.2010 (3872-@/10) 5997001359426  <;>48?8= >@<>48?8=KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5A545>= 8EB5@ .. - 5=3@8O~ >@q= ף.@! N012274/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001359433  <;>48?8= >@<>48?8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5A545>= 8EB5@ .. - 5=3@8O>@pq@! N012274/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001359426  <;>48?8=# <5;0@ :0@48>KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@@!  N003062/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003099  <;>48?8=# <5;0@ :0@48>JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O~ >@GzDR@!  N003062/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003082  <;>48?8=# <5;0@ :0@48>JB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O~ <@ffffffR@!  N003062/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003396  <;>48?8=!B0<;> KB01;5B:8 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5O#-@ 5448'A 01>@0B>@8A B4 - =48O<@A@ !-002091724.03.2010 (2393-@/10) 8901148210417  <;>48?8=!B0<;> JB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5O#-@ 5448'A 01>@0B>@8A B4 - =48O<@@ !-002091724.03.2010 (2393-@/10) 8901148210400  D6A806.,$*" . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / <;>48?8="5=>:AKB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K;. - , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O; @., #?. - "@:0- CA" - >AA8O>@@! N015578/01727.04.2010 (3516-@/10) 4607055130292  <;>48?8="5=>:AJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K;. - , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O; @., #?. - "@:0- CA" - >AA8O>@I@! N015578/01727.04.2010 (3516-@/10) 4607055130278  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=HB01;5B:8 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "0@=0C;LA:89 702>4 <548F8=A:8E ?@5?0@0B>2" - >AA8O$@0@ !-002643722.03.2010 (2287-@/10) 4607047720401  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=LB01;5B:8 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "0@=0C;LA:89 702>4 <548F8=A:8E ?@5?0@0B>2" - >AA8O~ 4@= ףp}3@ !-002643722.03.2010 (2287-@/10) 4607047720012  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=LB01;5B:8 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 "@30=8:0" - >AA8O~ 4@Gz2@# ! -001745/09727.02.2010 (1488-@/10) 4602424004334  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=LB01;5B:8 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O~ 4@fffff&3@+ N001781/01-2002724.03.2010 (2393-@/10) 4602509005140  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=@B01;5B:8 250 <3, 24 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K57 "@30=8:0" - >AA8O~ 8@4@# ! -001745/09727.02.2010 (1488-@/10) 4602424003450  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=HB01;5B:8 500 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "0@=0C;LA:89 702>4 <548F8=A:8E ?@5?0@0B>2" - >AA8O$@Ԟ@ !-002643722.03.2010 (2287-@/10) 4607047720456  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8=LB01;5B:8 500 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "0@=0C;LA:89 702>4 <548F8=A:8E ?@5?0@0B>2" - >AA8O~ 4@B@ !-002643722.03.2010 (2287-@/10) 4607047720265  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8= LB01;5B:8 500 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O~ 4@ q= ףC@ +  N001781/01-20027 24.03.2010 (2393-@/10)  4602509006369  ! <>:A8F8;;8=! <>:A8F8;;8= @B01;5B:8 500 <3, 24 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K57 "@30=8:0" - >AA8O 8@6@ # ! -001745/097 27.02.2010 (1488-@/10)  4602424003887  ! <>:A8F8;;8=/ <>:A8F8;;8= !0=4>7 [B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 1 3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K53 !0=4>7 <1% - 2AB@8O (@@ !  N011270/017 14.07.2010 (6671-@/10)  9002260019267  ! <>:A8F8;;8=/ <>:A8F8;;8= !0=4>7 [B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 12 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53 !0=4>7 <1% - 2AB@8O (@@ !  N011270/017 14.07.2010 (6671-@/10)  9002260019250  ! <>:A8F8;;8= <>A8= HB01;5B:8 250 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O $@T@ !  N000748/027 22.03.2010 (2287-@/10)  4602565013936  ! <>:A8F8;;8=<>A8=HB01;5B:8 500 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@A@!  N000748/02722.03.2010 (2287-@/10) 4602565013950  ! <>:A8F8;;8=A?0<>:A[B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 1 3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K53!0=4>7 <1% - 2AB@8O(@@! N011270/01703.03.2010 (1620-@/10) 9002260010608  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01WB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 1 3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5S%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K4@r@ !-001852710.03.2010 (1808-@/10) 4607098450203  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01WB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 1 3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5L;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8O4@@ !-001852725.03.2010 (2450-@/10) 4606556000424  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01ZB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 125 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5S%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K4@@a@ !-001852710.03.2010 (1808-@/10) 4607098450159  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01ZB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 125 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5L;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8O4@@ !-001852725.03.2010 (2450-@/10) 4606556000394  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01ZB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 250 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5S%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K4@@e@ !-001852710.03.2010 (1808-@/10) 4607098450180  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01ZB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 250 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5L;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8O4@@ !-001852725.03.2010 (2450-@/10) 4606556000400  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01ZB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 500 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5S%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K4@k@ !-001852710.03.2010 (1808-@/10) 4607098450197  ! <>:A8F8;;8=+$;5<>:A8= !>;NB01ZB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 500 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5L;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8O4@@ !-001852725.03.2010 (2450-@/10) 4606556000417  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02W?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 125 <3+31.25 <3|5 <;, 20 4>7, 25 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 4>78@>2>G=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O?K@! N012124/03703.03.2010 (1620-@/10) 3838957498451  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 125 <3+31.25 <3|5 <;, 20 4>7, 25 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ?8?5B:>9 4>78@>2>G=>9 8 :>;?0G:>< 70I8B=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O?K@! N012124/03729.04.2010 (3572-@/10) 3838957017386  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02U?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 250 <3+62.5 <3|5 <;, 20 4>7, 25 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 4>78@>2>G=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O?x@! N012124/03703.03.2010 (1620-@/10) 3838957494262  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 250 <3+62.5 <3|5 <;, 20 4>7, 25 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ?8?5B:>9 4>78@>2>G=>9 8 :>;?0G:>< 70I8B=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O?x@! N012124/03729.04.2010 (3572-@/10) 3838957017379  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02h?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 3+200 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O@l@! N012124/02703.03.2010 (1620-@/10) 3838957498499  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02k?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 <3+100 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O@!@! N012124/02703.03.2010 (1620-@/10) 3838957498482  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02fB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 15 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O.@A@! N012124/01703.03.2010 (1620-@/10) 3838957699902  O#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02fB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 15 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O.@q@! N012124/01703.03.2010 (1620-@/10) 3838957872244  DF$V\\\,2(( .! /" .# .$ /% .& /' .( .) /* .+ /, .- .. // .0 /1 .2 .3 /4 .5 /6 .7 .8 /9 .: /; .< .= /> .? /O #<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0] <>:A8:;02 oB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/ 5: 4.4. - !;>25=8O ,@@ !  N012124/017 03.03.2010 (1620-@/10)  3838957491513  O!#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]! <>:A8:;02!oB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 875 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/!5: 4.4. - !;>25=8O!,@A@!!! N012124/017!03.03.2010 (1620-@/10)! 3838957398843 ! O"#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]-"<>:A8:;02 28:B01"aB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 500 <3+125 <3, 2 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (7) - ?0G:8 :0@B>==K5/"5: 4.4. - !;>25=8O",@T@"#" ! -005243/087"03.03.2010 (1620-@/10)" 3838957011025 " O##<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]-#<>:A8:;02 28:B01#aB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 875 <3+125 <3, 2 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (7) - ?0G:8 :0@B>==K5/#5: 4.4. - !;>25=8O#,@b@### ! -005243/087#03.03.2010 (1620-@/10)# 3838957011018 # O$#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]$@;5B$dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 14 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K53$ "!8=B57" - >AA8O$,@g@$$ !-0026777$22.03.2010 (2287-@/10)$ 4602565013080 $ O%#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]%@;5B%dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 14 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K53% "!8=B57" - >AA8O%,@@%% !-0026777%22.03.2010 (2287-@/10)% 4602565013097 % O&#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]&@;5B&dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 875 <3+125 <3, 14 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K53& "!8=B57" - >AA8O&,@*@&& !-0026777&22.03.2010 (2287-@/10)& 4602565013103 & O'#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]' C3<5=B8=''?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 125 <3+31.25 <3|5 <;, 11.5 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A <5@=K< :>;?0G:></ - ?0G:8 :0@B>==K5'\;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< 8-;!8 - 5;8:>1@8B0=8O'? @'!' N015030/017'05.08.2010 (7661-@/10)' 5000483318000 ' O(#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]( C3<5=B8='(?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 125 <3+31.25 <3|5 <;, 11.5 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A <5@=K< :>;?0G:></ - ?0G:8 :0@B>==K5g(/!<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O(? @(+( N015030/01-20037(27.02.2010 (1488-@/10)( 5000483318000 ( O)#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]) C3<5=B8=#)?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3+28.5 <3|5 <;, 7.7 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A :>;?0G:>< <5@=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5)\;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< 8-;!8 - 5;8:>1@8B0=8O)?[@)!) N015030/047)05.08.2010 (7661-@/10)) 4602233002170 ) O*#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]* C3<5=B8=!*?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 400 <3+57 <3|5 <;, 12.6 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A :>;?0G:>< <5@=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5*\;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< 8-;!8 - 5;8:>1@8B0=8O*?Aj@*!* N015030/047*05.08.2010 (7661-@/10)* 4602233002187 * O+#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+ C3<5=B8=+i?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 3+200 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5+\;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< 8-;!8 - 5;8:>1@8B0=8O+$@97A+!+ N015030/037+05.08.2010 (7661-@/10)+ 5000483323806 + O,#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0], C3<5=B8=I,B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5,\;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< 8-;!8 - 5;8:>1@8B0=8O,4@@,!, N015030/057,05.08.2010 (7661-@/10), 5000483349301 , O-#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]- C3<5=B8=I-B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5g-/!<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O-4@@-+- N015030/02-20037-27.02.2010 (1488-@/10)- 5000483349301 - O.#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]. C3<5=B8=C.B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5.d;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O.,@A@.!. N011997/017.22.07.2010 (6997-@/10). 4607008130850 . O/#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]/ C3<5=B8=G/B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 875 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/\;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< 8-;!8 - 5;8:>1@8B0=8O/,@ @/!/ N015030/027/05.08.2010 (7661-@/10)/ 4607008130140 / O0#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]!0 C3<5=B8= !/0?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 600 <3+42.9 <3/5 <;, 1 HB., 23.13 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K50W;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A> M;;:>< @>40:H5= - $@0=F8O0?@0#0 ! -003616/107030.07.2010 (7464-@/10)0 4607008131406 0 O1#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]!1 C3<5=B8= !1u?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 600 <3+42.9 <3/5 <;, 1 HB., 23.13 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K51W;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A> M;;:>< @>40:H5= - $@0=F8O1?@1#1 ! -003616/107121.06.2010 (5610-@/10)1 4607008131406 1 O2#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]2 C3<5=B8=#2?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3+28.5 <3|5 <;, 7.7 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A :>;?0G:>< <5@=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5g2/!<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O2?[@2!2 N015030/047227.02.2010 (1488-@/10)2 4602233002170 2 O3#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]3 C3<5=B8=!3?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 400 <3+57 <3|5 <;, 12.6 3 - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A :>;?0G:>< <5@=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5g3/!<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O3?Aj@3!3 N015030/047327.02.2010 (1488-@/10)3 4602233002187 3 O4#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]4 C3<5=B8=4i?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 3+200 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5g4/!<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O4$@97A4+4 N015030/03-20037427.02.2010 (1488-@/10)4 5000483323806 4 O5#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]5 C3<5=B8=35B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 875 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5g5/!<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O5,@ @5+5 N015030/02-20037527.02.2010 (1488-@/10)5 4607008130140 5 O6#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]6 C3<5=B8=C6B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0:5BK 87 0;N<8=852>9 D>;L38 ;0<8=8@>20==K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K56d;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - !<8B;O9= 8G5< $0@<0ALNB8:0;7 - 5;8:>1@8B0=8O6,@A@6!6 N011997/017627.02.2010 (1488-@/10)6 4607008130850 6 O7#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]7;0<>A0@7h?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 3+200 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K577 "8>E8<8:" - >AA8O7@z@77 !-0002877724.03.2010 (2393-@/10)7 4602509008141 7 O8#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]8;0<>A0@8k?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 <3+100 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K58Q " #!" - >AA8O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.- "8>E8<8:" - >AA8O8@@88 !-000287C825.04.2016 (20-4-4010198-87<)8 4602509008066 8 O9#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]9;0<>A0@9k?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 500 <3+100 <3 - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K579 "8>E8<8:" - >AA8O9@@99 !-0002877924.03.2010 (2393-@/10)9 4602509008066 9 O:#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]:54>:;02[:?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 125 <3+31.25 <3|5 <;, 11.78 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 100 <; /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 4>78@>2>G=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5/:54>:5<8 B4 - 8?@:?`]@:!: N014290/027:25.03.2010 (2450-@/10): 5290931000926 : O;#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0];54>:;02;oB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 8 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/;54>:5<8 B4 - 8?@;0@@;!; N014290/037;25.03.2010 (2450-@/10); 5290931000902 ; O<#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]<54>:;02<oB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 8 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/<54>:5<8 B4 - 8?@<0@A@<!< N014290/037<25.03.2010 (2450-@/10)< 5290931000896 < O=#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]=0=:;02=dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 15 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K55=%5<>D0@< .. - !5@18O=.@A@=!= N014651/017=22.03.2010 (2287-@/10)= 8600097304085 = O>#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]>0=:;02>dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 20 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K55>%5<>D0@< .. - !5@18O>4@!@>!> N014651/017>22.03.2010 (2287-@/10)> 8600097304092 > ?B5=>;>;?B5=>;>;?<B01;5B:8 100 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K59? "8>A8=B57" - >AA8O?>@@?!?  N003868/017?27.04.2010 (3516-@/10)? 4602884009375 ? D@T:00 ,6*n6*066$$@ .A .B /C .D /E .F .G /H .I /J .K .L /M .N /O .P .Q /R .S /T .U .V /W .X /Y .Z .[ /\ .] /^ ._ .O@#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]@0=:;02@ZB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 15 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5K@!%5<>D0@< :>=F5@= .. - .3>A;028O@.@A@@+@ N014651/01-20027@13.05.2010 (4198-@/10)@ 8600097304085 @ OA#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]A0=:;02AZB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 20 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5KA!%5<>D0@< :>=F5@= .. - .3>A;028OA4@!@A+A N014651/01-20027A13.05.2010 (4198-@/10)A 8600097304092 A OB#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]B 0?8:;02BiB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 250 <3+125 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5AB?:0 01>@0B>@87 B4 - =48OB.@6@B!B N016024/017B31.03.2010 (2716-@/10)B 8901079005007 B OC#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]C 0?8:;02CiB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3+125 <3, 3 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5AC?:0 01>@0B>@87 B4 - =48OC.@A@C!C N016024/017C26.03.2010 (2461-@/10)C 8901079005014 C OD#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+D$;5<>:;02 !>;NB01DcB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 125 <3+31.25 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5SD%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4KD4@l@D!D N016067/017D29.04.2010 (3572-@/10)D 4607098450012 D OE#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+E$;5<>:;02 !>;NB01EcB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 125 <3+31.25 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5EL;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8OE4@]@E!E N016067/017E27.02.2010 (1488-@/10)E 4606556000431 E OF#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+F$;5<>:;02 !>;NB01FbB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 250 <3+62.5 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5SF%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4KF4@Pt@F!F N016067/017F29.04.2010 (3572-@/10)F 4607098450036 F OG#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+G$;5<>:;02 !>;NB01GbB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 250 <3+62.5 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5GL;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8OG4@u@G!G N016067/017G27.02.2010 (1488-@/10)G 4606556000448 G OH#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+H$;5<>:;02 !>;NB01HaB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 500 <3+125 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5SH%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4KH4@p@H!H N016067/017H29.04.2010 (3572-@/10)H 4607098450050 H OI#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+I$;5<>:;02 !>;NB01IaB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 500 <3+125 <3, 4 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5IL;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8OI4@@I!I N016067/017I27.02.2010 (1488-@/10)I 4606556000455 I OJ#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+J$;5<>:;02 !>;NB01JaB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 875 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5SJ%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4KJ,@y@J#J ! -000392/097J29.04.2010 (3572-@/10)J 4607098450791 J OK#<>:A8F8;;8=+[;02C;0=>20O :8A;>B0]+K$;5<>:;02 !>;NB01KaB01;5B:8 48A?5@38@C5<K5 875 <3+125 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5KL;., @. - AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K; #?. - "@B0B" - >AA8OK,@{@K#K ! -000392/097K27.02.2010 (1488-@/10)K 4606556000462 K L <?8F8;;8=L <?8F8;;8=La?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1000 <3 - D;0:>=K3L "!8=B57" - >AA8OL?0@ L+!L  N000068/047L08.04.2010 (2960-@/10)L 4602565017538 L M <?8F8;;8=M <?8F8;;8=Ms?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1000 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K53M "!8=B57" - >AA8OM?`@M!M  N000068/047M23.03.2010 (2347-@/10)M 4602565017514 M N <?8F8;;8=N <?8F8;;8=Nx?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1000 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53N "!8=B57" - >AA8ON$@@N!N  N000068/047N05.05.2010 (3872-@/10)N 4602565017545 N O <?8F8;;8=O <?8F8;;8=Oz?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1000 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53O "!8=B57" - >AA8OOI@a@O!O  N000068/047O23.03.2010 (2347-@/10)O 4602565017552 O P <?8F8;;8=P <?8F8;;8=Po?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 2 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K53P "!8=B57" - >AA8OP?.@P!P  N000068/047P22.03.2010 (2287-@/10)P 4602565017569 P Q <?8F8;;8=Q <?8F8;;8=Qt?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 2 3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53Q "!8=B57" - >AA8OQ$@@Q!Q  N000068/047Q05.05.2010 (3872-@/10)Q 4602565017590 Q R <?8F8;;8=R <?8F8;;8=R`?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K9R "@0AD0@<0" - >AA8OR?H@ R+R !-0006587R15.03.2010 (1907-@/10)R 4602521006279 R S <?8F8;;8=S <?8F8;;8=S`?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K3S "!8=B57" - >AA8O~ S?Sffffff@ S+!S  N000068/047S08.04.2010 (2960-@/10)S 4602565017484 S T <?8F8;;8=T <?8F8;;8=Tw?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53T "!8=B57" - >AA8OT$@@T!T  N000068/047T05.05.2010 (3872-@/10)T 4602565017491 T U <?8F8;;8=U <?8F8;;8=Uy?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53U "!8=B57" - >AA8OUI@}@U!U  N000068/047U23.03.2010 (2347-@/10)U 4602565017507 U V <?8F8;;8=V <?8F8;;8=Vy?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K59V "@0AD0@<0" - >AA8OVI@@VV !-0006587V15.03.2010 (1907-@/10)V 4602521008976 V W <?8F8;;8=W <?8F8;;8=Wo?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K9W "8>A8=B57" - >AA8OW?{@WW !-0027267W17.03.2010 (2173-@/10)W 4602884000112 W X <?8F8;;8=X <?8F8;;8=X?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K59X "8>A8=B57" - >AA8OXI@k@XX !-0027267X22.07.2010 (6997-@/10)X 4602884000990 X Y <?8F8;;8=Y <?8F8;;8=YS?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K 10 <;7Y "8>E8<8:" - >AA8OY?@ Y++Y N002585/01-20037Y20.05.2010 (4431-@/10)Y 4602509006314 Y Z <?8F8;;8=Z <?8F8;;8=Zl?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K57Z "8>E8<8:" - >AA8OZI@*@Z+Z N002585/01-20037Z20.05.2010 (4431-@/10)Z 4602509006321 Z [ <?8F8;;8=[ <?8F8;;8=[W?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3, 1 HB. - D;0:>=K3[ "!8=B57" - >AA8O[?@u@ [+![  N000068/057[08.04.2010 (2960-@/10)[ 4602565017637 [ \ <?8F8;;8=\ <?8F8;;8=\n?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3, 1 HB. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53\ "!8=B57" - >AA8O~ \$@\fffffB@\!\  N000068/057\05.05.2010 (3872-@/10)\ 4602565017644 \ ] <?8F8;;8=] <?8F8;;8=]p?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 250 <3, 1 HB. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53] "!8=B57" - >AA8O]I@@]!]  N000068/057]11.03.2010 (1872-@/10)] 4602565017651 ] ^ <?8F8;;8=^ <?8F8;;8=^P?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K9^ "@0AD0@<0" - >AA8O^?H@ ^+!^  N003497/017^15.03.2010 (1907-@/10)^ 4602521000093 ^ _ <?8F8;;8=_ <?8F8;;8=_P?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K7_ "8>E8<8:" - >AA8O_?`|@ _+_ !-0026997_31.03.2010 (2716-@/10)_ 4602509000046 _ DG0<<TRPR"  >` /a .b /c .d .e /f .g /h .i .j /k .l /m .n .o /p .q /r .s .t /u .v /w .x .y /z .{ /| .} .~ / .` <?8F8;;8=` <?8F8;;8=`i?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K59` "@0AD0@<0" - >AA8O`I@@`!`  N003497/017`15.03.2010 (1907-@/10)` 4602521000109 ` a <?8F8;;8=a <?8F8;;8=ai?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K57a "8>E8<8:" - >AA8OaI@&@aa !-0026997a24.03.2010 (2393-@/10)a 4602509000053 a b <?8F8;;8=b <?8F8;;8=bW?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K3b "!8=B57" - >AA8O~ b?bffffff@ b+!b  N000068/057b08.04.2010 (2960-@/10)b 4602565017682 b c <?8F8;;8=c <?8F8;;8=cn?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53c "!8=B57" - >AA8Oc$@@c!c  N000068/057c05.05.2010 (3872-@/10)c 4602565017699 c d <?8F8;;8=d <?8F8;;8=dp?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53d "!8=B57" - >AA8OdI@s@d!d  N000068/057d23.03.2010 (2347-@/10)d 4602565017705 d e <?8F8;;8==e<?8F8;;8=0 =0B@8520O A>;Ley?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5eX;. - 0?8G5< - (259F0@8O; @. - (0=4>=3 59D0=3 $0@<0ALNB8:0; $M:B>@8 >.B4 - 8B09~ eI@e(\p@e#e ! -002212/077e04.03.2010 (1729-@/10)e 6936689110058 e f <?8F8;;8='f<?8F8;;8=-!fc;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K3f "!8=B57" - >AA8O~ f?fffffff@ f+!f  N000068/067f12.04.2010 (3079-@/10)f 4602565007881 f g <?8F8;;8='g<?8F8;;8=-!g|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53g "!8=B57" - >AA8OgI@}@g!g  N000068/067g12.04.2010 (3079-@/10)g 4602565007898 g h <?8F8;;8='h<?8F8;;8=-!hh;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K 10 <;3h "!8=B57" - >AA8O~ h?hffffff@ h+!h  N000068/077h12.04.2010 (3079-@/10)h 4602565007973 h i <?8F8;;8='i<?8F8;;8=-! i;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 500 <3 (2 # - 0.5 3) - D;0:>=K 10 <; (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53i "!8=B57" - >AA8OiI@s@i!i  N000068/077i12.04.2010 (3079-@/10)i 4602565007980 i j <?8F8;;8='j<?8F8;;8=-!j]?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K3j "!8=B57" - >AA8Oj?0@ j++j N000068/04-20037j12.04.2010 (3079-@/10)j 4602565006211 j k <?8F8;;8='k<?8F8;;8=-!ko?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K53k "!8=B57" - >AA8Ok?`@k+k N000068/04-20037k12.04.2010 (3079-@/10)k 4602565006488 k l <?8F8;;8='l<?8F8;;8=-!lv?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 3 - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53l "!8=B57" - >AA8OlI@a@l+l N000068/04-20037l12.04.2010 (3079-@/10)l 4602565006235 l m <?8F8;;8='m<?8F8;;8=-!mo?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 2 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K53m "!8=B57" - >AA8Om?.@m+m N000068/04-20037m12.04.2010 (3079-@/10)m 4602565006518 m #n <D>B5@8F8= B#n <D>B5@8F8= n];8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 50 BKA. - D;0:>=K 10 <; - ?0G:8 :0@B>==K53n "!8=B57" - >AA8O~ n?n(\O0@n!n  N003065/017n22.03.2010 (2287-@/10)n 4602565000097 n #o <D>B5@8F8= Bo$C=387>=oS;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 50 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Go@8AB>;-095@A !:2811 - $@0=F8Oo?a@o!o N016134/017o17.03.2010 (2173-@/10)o 4602505001603 o p =0AB@>7>;p=0AB5@0pgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5pb;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0~ p<@pGް@pp !-0021717p15.03.2010 (1907-@/10)p 7793397020333 p q =0AB@>7>;q=0AB5@0qgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 q;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0; #?. - "@>B5@0" - >AA8O~ q<@qfffff˲@qq !-0021717q09.06.2010 (5342-@/10)q 4607159610249 q r =0AB@>7>;r=0AB5@0rgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5rb;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0~ r>@r(\߳@rr !-0021717r15.03.2010 (1907-@/10)r 7793397020210 r sB5=>;>;sB5=>;>;sKB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K59s "8>A8=B57" - >AA8Os4@@s!s  N003868/017s27.04.2010 (3516-@/10)s 4602884008736 s t =0AB@>7>;t=0AB5@0tgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 t;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0; #?. - "@>B5@0" - >AA8Ot>@ Att !-0021717t09.06.2010 (5342-@/10)t 4607159610256 t u =0AB@>7>;u=0AB5@0ugB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5uQ;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - ;8?0: !.. - @35=B8=0~ u<@uGް@uu !-0021717u20.05.2010 (4431-@/10)u 7793397025338 u v =0AB@>7>;v=0AB5@0vgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5vQ;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - ;8?0: !.. - @35=B8=0~ v>@v(\߳@vv !-0021717v20.05.2010 (4431-@/10)v 7793397025215 v w =0AB@>7>;'w=0AB@>7>;-"520wfB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5wv;., @. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; #?. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 "520 @092MB >.B4 - 5=3@8Ow<@!@w#w ! -001175/107w23.03.2010 (2347-@/10)w 7290102062911 w x =0AB@>7>;'x=0AB@>7>;-"520xfB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (8) - ?0G:8 :0@B>==K5xv;., @. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; #?. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 "520 @092MB >.B4 - 5=3@8OxL@!@x#x ! -001175/107x23.03.2010 (2347-@/10)x 7290102064229 x y =0AB@>7>;y @8<845:Ay]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 1 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5yX;. - AB@05=5:0 . 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; @. - AB@05=5:0 $0@<0ALNB8:0;7 - !(y<@!Ay!y N013285/017y29.04.2010 (3572-@/10)y 5000455006324 y z =0AB@>7>;z @8<845:Az]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 1 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5zX;. - AB@05=5:0 . 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; @. - AB@05=5:0 $0@<0ALNB8:0;7 - !(z<@!Az!z N013285/017z10.03.2010 (1808-@/10)z 5000455006324 z { =0AB@>7>;'{5@>-=0AB@>7>;{gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55{ "5@>D0@<" - >AA8O{>@@{#{ ! -002520/07A{07.12.2015 (20-4-497920-87<){ 4607083724487 { | =0AB@>7>;'|5@>-=0AB@>7>;|gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57| "5@>D0@<" - >AA8O|>@@|#| ! -002520/077|04.03.2010 (1729-@/10)| 4607083724487 | } =0AB@>7>;'}5@>-=0AB@>7>;}fB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K55} "5@>D0@<" - >AA8O}<@^!A}#} ! -002520/07A}07.12.2015 (20-4-497920-87<)} 4607083724494 } ~ =0AB@>7>;'~5@>-=0AB@>7>;~fB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 1 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K57~ "5@>D0@<" - >AA8O~<@^!A~#~ ! -002520/077~03.03.2010 (1620-@/10)~ 4607083724494 ~ I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9Q=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O$@d@ !-000331722.03.2010 (2287-@/10) 4602784000519  DL 0: . ttll v / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / .I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9Q=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@d@ !-000331722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003140  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55545:5 <1% - 5@<0=8O,@G@! N014014/01707.07.2010 (6531-@/10) 5413973262217  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8O~ $@(\O0@ !-000511714.07.2010 (6671-@/10) 4602824014995  I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9Q=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@d@ !-000331721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000248  I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9w=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=>2 684:89 (!- 0=0B>:A8=)qACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5 U& "8><54" 8<...5G=8:>20 - >AA8O$@@+ N002668/01-2003725.03.2010 (2450-@/10) 4601861000190  I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9w=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=>2 684:89 (!--0=0B>:A8=)ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O~ $@(\R@ !-000283722.03.2010 (2287-@/10) 4602784000366  I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9w=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=>2 684:89 (!--0=0B>:A8=)ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ $@(\R@ !-000283722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003157  I =0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9w=0B>:A8= 48DB5@89=>-AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=>2 684:89 (!--0=0B>:A8=)ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ $@(\R@ !-000283721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000255  3=0B>:A8= 48DB5@89=K9j=0B>:A8= 48DB5@89=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=0 684:89 (- 0=0B>:A8=)ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O$@K@ !-000284722.03.2010 (2287-@/10) 4602784000526  3=0B>:A8= 48DB5@89=K9j=0B>:A8= 48DB5@89=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=0 684:89 (- 0=0B>:A8=)ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@K@ !-000284722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003164  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55545:5 <1% - 5@<0=8O>@q@! N014014/01707.07.2010 (6531-@/10) 5413973263313  3=0B>:A8= 48DB5@89=K9j=0B>:A8= 48DB5@89=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=0 684:89 (- 0=0B>:A8=)rACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U& "8><54" 8<...5G=8:>20 - >AA8O~ $@fffffR@+ N002665/01-2003711.03.2010 (1872-@/10) 4601861001913  3=0B>:A8= 48DB5@89=K9j=0B>:A8= 48DB5@89=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 A C<5=LH5==K< A>45@60=85< 0=B835=0 684:89 (- 0=0B>:A8=)pACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U& "8><54" 8<...5G=8:>20 - >AA8O$@@+ N002665/01-2003725.03.2010 (2450-@/10) 4601861001906  3=0B>:A8= AB>;1=OG=K9E=0B>:A8= AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)%ACA?5=78O 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U& "8><54" 8<...5G=8:>20 - >AA8O~ $@fffffR@+ N002667/01-2003725.03.2010 (2450-@/10) 4601861000183  3=0B>:A8= AB>;1=OG=K9E=0B>:A8= AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)sACA?5=78O 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O~ $@QR@ !-000434722.03.2010 (2287-@/10) 4602784000373  3=0B>:A8= AB>;1=OG=K9E=0B>:A8= AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)sACA?5=78O 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ $@QR@ !-000434722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003171  3=0B>:A8= AB>;1=OG=K9E=0B>:A8= AB>;1=OG=K9 >G8I5==K9 04A>@18@>20==K9 684:89 (!-0=0B>:A8=)sACA?5=78O 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ $@QR@ !-000434721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000262  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 A ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-001212722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001610  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 A ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O@@ !-001212722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003218  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 A ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-001212721.06.2010 (5610-@/10) 4602789000217  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 A ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O@@ !-001212721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000972  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Oe@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O~ @q= ף@ !-001213722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001627  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Oe@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ @q= ף@ !-001213722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003225  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Oe@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O~ @q= ף@ !-001213721.06.2010 (5610-@/10) 4602789000224  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Oe@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ @q= ף@ !-001213721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000996  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ @Q@ !-001214722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003232  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O~ @Q@ !-001214722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001658  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55545:5 <1% - 5@<0=8O,@!V@! N014014/01707.07.2010 (6531-@/10) 5413973263214  B@>?8=B@>?8=V:0?;8 3;07=K5 1%, 5 <; - D;0:>=K /2 :><?;5:B5 A :@KH:>9-:0?5;L=8F59/ - ?0G:8 :0@B>==K5a,$# ">A:>2A:89 M=4>:@8==K9 702>4" - >AA8O?@@ !-001248711.03.2010 (1872-@/10) 4602676003543  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O~ @Q@ !-001214721.06.2010 (5610-@/10) 4602789000231  I =B8B>:A8= 1>BC;8=8G5A:89 B8?0 S!K2>@>B:0 ?@>B82>1>BC;8=8G5A:0O B8?0 ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0Og@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 10 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 5 HB., =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O~ @Q@ !-001214721.06.2010 (5610-@/10) 4600488001009  7=B8B>:A8= 30=3@5=>7=K9X!K2>@>B:0 ?@>B82>30=3@5=>7=0O ?>;820;5=B=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 30 BKA., 1 4>70 - 0<?C;K - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O?)A !-001035722.03.2010 (2287-@/10) 4602784000304  D>vB HHHfdfdnlnlnppn . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . /5=B8B>:A8= 48DB5@89=K9I!K2>@>B:0 ?@>B82>48DB5@89=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 10 BKA., 10000 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O@@ !-001409722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003195  5=B8B>:A8= 48DB5@89=K9I!K2>@>B:0 ?@>B82>48DB5@89=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 10 BKA., 10000 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O@@ !-001409721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000514  5=B8B>:A8= 48DB5@89=K9I!K2>@>B:0 ?@>B82>48DB5@89=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 10 BKA., 10000 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-001409722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001733  5=B8B>:A8= 48DB5@89=K9I!K2>@>B:0 ?@>B82>48DB5@89=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 10 BKA., 10000 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-001409721.06.2010 (5610-@/10) 4602789000200  F8:;>28@ F8:;>28@J<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5o3$# "C@><A:89 ?@81>@>AB@>8B5;L=K9 702>4" - >AA8O~ ?Gz0@ !-001566715.03.2010 (1953-@/10) 4600053020367  5=B8B>:A8= AB>;1=OG=K9h!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O (!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O)i@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 3 BKA. - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-000058722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001603  5=B8B>:A8= AB>;1=OG=K9h!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O (!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O)i@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 3 BKA. - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O@@ !-000058722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003201  5=B8B>:A8= AB>;1=OG=K9h!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O (!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O)i@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 3 BKA. - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-000058721.06.2010 (5610-@/10) 4602789000194  5=B8B>:A8= AB>;1=OG=K9h!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O ;>H048=0O >G8I5==0O :>=F5=B@8@>20==0O 684:0O (!K2>@>B:0 ?@>B82>AB>;1=OG=0O)i@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 3 BKA. - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A AK2>@>B:>9 ;>H048=>9 @072545==>9 1:100 (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O@@ !-000058721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000873  ?@>B8=8=?@>B5:Am;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 10 BKA."@ - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O$@!v@!  N002505/01715.03.2010 (1907-@/10) 4605095002722  ?@>B8=8= 5@>-0@:0?h;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 30 BKA."@ - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K55 " $ " - >AA8O~ ?Gz@ !-000693A22.12.2015 (20-4-499286-87<) 4607083721387  ?@>B8=8= 5@>-0@:0?h;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 30 BKA."@ - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O~ ?Gz@ !-000693703.03.2010 (1620-@/10) 4607083721387  ?@>B8=8=>@4>:AO:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 10 BKA./<;, 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (5) - ?0G:8 :0@B>==K5A545>= 8EB5@ .. - 5=3@8O9@UA! N013656/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001352311  ?@>B8=8= >=B@8:0;;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8?>;>AB=>3> 22545=8O (2 # - ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@81@NH8==>3> 22545=8O) 10 BKA."@ - D;0:>=K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A @0Z;. - .D0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O; @. - <?DHB>DD25@: 5AA0C-">@=0C <1% - 5@<0=8O$@ @! N012371/01717.03.2010 (2173-@/10) 4043589000104  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0W'4@065 50 <3, 200 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8Oi@ė@ ! -000049717.03.2010 (2173-@/10) 4602824014247  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0W'4@065 50 <3, 200 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5R "$0@<AB0=40@B-#D8<A:89 28B0<8==K9 702>4" ( "$0@<AB0=40@B-#D0"") - >AA8Oi@ȑ@ !-002472710.03.2010 (1808-@/10) 4601808000030  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0W'4@065 50 <3, 200 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5R "$0@<AB0=40@B-#D8<A:89 28B0<8==K9 702>4" ( "$0@<AB0=40@B-#D0"") - >AA8Oi@ȑ@ !-002472705.08.2010 (7661-@/10) 4601808000030  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0W'4@065 50 <3, 200 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5; "0@18>D0@<" - >AA8Oi@\@ !-000912722.03.2010 (2287-@/10) 4602876000687  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 100 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K59 "8>A8=B57" - >AA8O$@&@ !-001815719.02.2010 (1230-@/10) 4602884000556  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8O$@ @ !-000511714.07.2010 (6671-@/10) 4602824000332  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8O$@ @ !-000511717.03.2010 (2173-@/10) 4602824000332  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O$@ @# ! -001493/09703.03.2010 (1620-@/10) 4602509002811  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8O~ $@(\O0@ !-000511717.03.2010 (2173-@/10) 4602824014995  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5C ">2>A81E8<D0@<" - >AA8O$@@!  N002218/01727.02.2010 (1488-@/10) 4602212000814  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0{9B01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K57 "548A>@1" - >AA8O$@m@!  N003344/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603182000224  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0?B01;5B:8 50 <3, 50 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K59 "8>A8=B57" - >AA8OI@@ !-001929702.06.2010 (5148-@/10) 4602884000778  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8O$@@!  N003312/01715.03.2010 (1953-@/10) 4600828000211  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B05@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5=>G5@=55 ?@54?@8OB85 "L2>2480;5:" "#:@<54?@><" - #:@08=0$@H@! N010979/01703.03.2010 (1620-@/10) 4820011030058  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B03@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5s5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O$@@# ! -005603/09722.03.2010 (2288-@/10) 4605453001381  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B0;@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5s5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O4@@# ! -005603/09722.03.2010 (2288-@/10) 4605453001367  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B01@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5s5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O@@# ! -005603/09722.03.2010 (2288-@/10) 4605453001350  1A:>@18=>20O :8A;>B01A:>@18=>20O :8A;>B09@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5s5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8O$@@# ! -005603/09722.03.2010 (2288-@/10) 4605453001374  Dbj~|~|xz . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . /1A:>@18=>20O :8A;>B0;A:>@18=>20O :8A;>B0-80;+@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5g;. - "80;" - >AA8O; @. - !8HC8 A8@:0=3 $0@<0ALNB8:0; >.B4 - 8B09; #?. - "7>=" - >AA8O$@`@# ! -000781/08729.06.2010 (6118-@/10) 4607027763374  1A:>@18=>20O :8A;>B0;A:>@18=>20O :8A;>B0-80;+@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5g;. - "80;" - >AA8O; @. - !8HC8 A8@:0=3 $0@<0ALNB8:0; >.B4 - 8B09; #?. - "7>=" - >AA8O$@@# ! -000781/08729.06.2010 (6118-@/10) 4607027763381  1A:>@18=>20O :8A;>B0;A:>@18=>20O :8A;>B0-80;+@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5L;. - "80;" - >AA8O; @. - !8HC8 A8@:0=3 $0@<0ALNB8:0; >.B4 - 8B09$@l@# ! -000781/08717.03.2010 (2173-@/10) 6930169707608  1A:>@18=>20O :8A;>B0;A:>@18=>20O :8A;>B0-80;+@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 50 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5L;. - "80;" - >AA8O; @. - !8HC8 A8@:0=3 $0@<0ALNB8:0; >.B4 - 8B09$@0@# ! -000781/08717.03.2010 (2173-@/10) 6930169707516  1A:>@18=>20O :8A;>B09A:>@18=>20O :8A;>B0-#$W'4@065 50 <3, 200 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5= "#@0;18>D0@<" - >AA8Oi@$@!  N002145/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603179000442  1A:>@18=>20O :8A;>B0K!A:>@18=>2>9 :8A;>BK 4@065 0.05 3Y(4@065 50 <3, 200 HB. - 10=:8 ?;0AB8:>2K5A ";B0928B0<8=K" - >AA8Oi@@@ 73/941/10711.03.2010 (1872-@/10) 4603679000010  ! A?0@038=070-A?0@038=070 540:-;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 10 BKA. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5 (5) - C?0:>2:8 ?>;8<5@=K5I;., #?. - <540: <1% - 5@<0=8O; @. - 8>20 %0::> >38> >.B4 - /?>=8O@E5A! N012317/01715.03.2010 (1953-@/10) 4037353110007  ! A?0@038=070-A?0@038=070 540:+;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 5 BKA. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5 (5) - C?0:>2:8 ?>;8<5@=K5I;., #?. - <540: <1% - 5@<0=8O; @. - 8>20 %0::> >38> >.B4 - /?>=8O@'<! N012317/01715.03.2010 (1953-@/10) 4037353100008  ! A?0@038=070+5@>-A?0@038=070x;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 10 BKA. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K59 "-!-$0@<" - >AA8O?P@# ! -002528/07731.03.2010 (2715-@/10) 4605095006393  ! A?0@038=070+5@>-A?0@038=070};8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 10 BKA. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K59 "-!-$0@<" - >AA8O$@E@# ! -002528/07731.03.2010 (2715-@/10) 4605095006416  ! A?0@038=070+5@>-A?0@038=070|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 10 BKA. - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K59 "-!-$0@<" - >AA8O@@# ! -002528/07731.03.2010 (2715-@/10) 4605095006409  B070=028@ 50B07K:0?AC;K 150 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5[;., @. - @8AB>;-095@A !:2811 ><?0=8 - !(; #?. - @8AB>;-095@A !:2811 !.@.. - B0;8ON@"A !-000029714.07.2010 (6671-@/10) 4602505006912  B070=028@ 50B07K:0?AC;K 200 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5[;., @. - @8AB>;-095@A !:2811 ><?0=8 - !(; #?. - @8AB>;-095@A !:2811 !.@.. - B0;8ON@!'A !-000029714.07.2010 (6671-@/10) 4602505006929  B070=028@ 50B07A:0?AC;K 150 <3, 60 HB. - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5U;., @. - @8AB>;-095@A !:2811 ><?0=8 - !(; #?. - @8AB>;-095@A !:2811 - $@0=F8ON@"A !-000029711.03.2010 (1872-@/10) 4602505006912  B070=028@ 50B07A:0?AC;K 200 <3, 60 HB. - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5U;., @. - @8AB>;-095@A !:2811 ><?0=8 - !(; #?. - @8AB>;-095@A !:2811 - $@0=F8ON@!'A !-000029711.03.2010 (1872-@/10) 4602505006929  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5R "$0@<AB0=40@B-#D8<A:89 28B0<8==K9 702>4" ( "$0@<AB0=40@B-#D0"") - >AA8O>@4@# ! -001653/07710.03.2010 (1808-@/10) 4601808003819  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O>@@!  N002550/01717.03.2010 (2173-@/10) 4607020330122  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "0@=0C;LA:89 702>4 <548F8=A:8E ?@5?0@0B>2" - >AA8O>@@# ! -001491/09722.03.2010 (2287-@/10) 4607047720029  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O>@@+ N002154/01-2003717.03.2010 (2173-@/10) 4602193004962  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5; "0@18>D0@<" - >AA8O>@@!  N001152/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602876002162  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O>@@!  N002160/01723.03.2010 (2347-@/10) 4602565016791  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K!(@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O>@P@! N014109/01711.03.2010 (1872-@/10) 8902504000093  B5=>;>;B5=>;>;WB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 %/1C<030 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "$ 1=>2;5=85" - >AA8O>@B@# ! -008635/08715.03.2010 (1907-@/10) 4603988009285  B5=>;>;B5=>;>;\B01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 [0;.D>;L30/%] (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "$ 1=>2;5=85" - >AA8O>@B@# ! -008635/08715.03.2010 (1907-@/10) 4603988009278  B5=>;>;B5=>;>;HB01;5B:8 100 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O,@@! N012672/01704.03.2010 (1729-@/10) 3850114216821  B5=>;>;B5=>;>;LB01;5B:8 100 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C.6. 8>D0@< 2B.B4 - =48O<@<@! N014941/01711.03.2010 (1872-@/10) 8901767222037  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5_+;820 %@20BA:0 4.>.>. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O>@ث@! N012672/01704.03.2010 (1729-@/10) 3850114216814  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5; "$0@<?@>5:B" - >AA8O>@@@ !-001422723.03.2010 (2347-@/10) 4607019010189  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "0@=0C;LA:89 702>4 <548F8=A:8E ?@5?0@0B>2" - >AA8O>@@# ! -001491/09722.03.2010 (2287-@/10) 4607047720036  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K!(@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O>@(@! N014109/01711.03.2010 (1872-@/10) 8902504000086  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8O>@@!  N002550/01717.03.2010 (2173-@/10) 4607020330146  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O>@@!  N002160/01723.03.2010 (2347-@/10) 4602565016777  D G(8B@BB"": . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . .B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O>@X@+ N002154/01-2003727.02.2010 (1488-@/10) 4602193004948  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K59 "@0=0D0@<" - >AA8OI@@!  N002550/01717.03.2010 (2173-@/10) 4607020330184  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5; "$0@<?@>5:B" - >AA8OI@x@ !-001422723.03.2010 (2347-@/10) 4607019010158  B5=>;>;B5=>;>;VB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 %/1C<030 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "$ 1=>2;5=85" - >AA8O>@B@# ! -008635/08715.03.2010 (1907-@/10) 4603988009247  B5=>;>;B5=>;>;[B01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 [0;.D>;L30/%] (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "$ 1=>2;5=85" - >AA8O>@B@# ! -008635/08715.03.2010 (1907-@/10) 4603988009230  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C.6. 8>D0@< 2B.B4 - =48O<@@! N014941/01711.03.2010 (1872-@/10) 8901767222020  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M" ""0BE8<D0@<?@5?0@0BK" - >AA8O>@@# ! -007945/08710.03.2010 (1808-@/10) 4604060991351  B5=>;>;B5=>;>;KB01;5B:8 50 <3, 20 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5; "0@18>D0@<" - >AA8OD@+@!  N001152/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602876001684  B5=>;>;B5=>;>;;B01;5B:8 50 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5R "$0@<AB0=40@B-#D8<A:89 28B0<8==K9 702>4" ( "$0@<AB0=40@B-#D0"") - >AA8O>@@# ! -001653/07710.03.2010 (1808-@/10) 4601808004762  B5=>;>;'B5=>;>; 5;C?>eB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5c-#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - %>@20B8O,@@# ! -003701/07711.03.2010 (1872-@/10) 3850343078320  B5=>;>;'B5=>;>; 5;C?>iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5c-#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - %>@20B8O<@ @# ! -003701/07711.03.2010 (1872-@/10) 3850343032575  B5=>;>;'B5=>;>; 5;C?>dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 25 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5c-#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - %>@20B8O>@`@# ! -003701/07711.03.2010 (1872-@/10) 3850343032551  B5=>;>;'B5=>;>; 5;C?>dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5c-#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - %>@20B8O>@^@# ! -003701/07711.03.2010 (1872-@/10) 3850343032568  B5=>;>;)B5=>;>; 8:><54@B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 100 <3, 30 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5;8:><54 0=8O ?! - 0=8O>@Z@! N011912/01715.03.2010 (1953-@/10) 5702589912167  B5=>;>;)B5=>;>; 8:><54?B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 30 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5;8:><54 0=8O ?! - 0=8O>@@! N011912/01715.03.2010 (1953-@/10) 5702589930062  B5=>;>;# B5=>;>;-!LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O>@@+ N002160/01-2003712.04.2010 (3079-@/10) 4602565005528  B5=>;>;# B5=>;>;-!KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O>@@+ N002160/01-2003712.04.2010 (3079-@/10) 4602565005542  B5=>;>;-B5=>;>;-@0B8>D0@<^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5=;. - @0B8>D0@< <1% - 5@<0=8O; @. - 5@:;5 <1% - 5@<0=8O>@\@! N012622/01711.03.2010 (1872-@/10) 4030096504362  B5=>;>;! B5=>;>;-#$gB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 [1C<030 A ?>;8<. ?>:@/%] (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "#@0;18>D0@<" - >AA8O>@@+ N002527/01-2003715.03.2010 (1907-@/10) 4603179003467  B5=>;>;! B5=>;>;-$_B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@D@ !-000673710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003839  B5=>;>;! B5=>;>;-$^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 25 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@<@ !-000673710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003822  B5=>;>;! B5=>;>;-$^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@@ !-000673710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003815  B5=>;>;5B0:0@4iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5M"">@@5=B $0@<0ALNB8:0;A B4 - =48OY@@! N015507/01715.03.2010 (1907-@/10) 4602656000555  ! B>@20AB0B8==28AB0BlB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " "=B828@0;" - >AA8O; @. - 094603 $0@<0ALNB8:0;A () B4 - =48O>@@# ! -007167/09731.03.2010 (2717-@/10) 4603631002557  ! B>@20AB0B8==28AB0BkB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " "=B828@0;" - >AA8O; @. - 094603 $0@<0ALNB8:0;A () B4 - =48O,@@# ! -007167/09731.03.2010 (2717-@/10) 4603631002540  ! B>@20AB0B8==28AB0BlB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " "=B828@0;" - >AA8O; @. - 094603 $0@<0ALNB8:0;A () B4 - =48O>@A@# ! -007167/09723.03.2010 (2347-@/10) 4603631002571  ! B>@20AB0B8==28AB0BkB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " "=B828@0;" - >AA8O; @. - 094603 $0@<0ALNB8:0;A () B4 - =48O,@AR@# ! -007167/09731.03.2010 (2717-@/10) 4603631002564  ! B>@20AB0B8==28AB0BlB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " "=B828@0;" - >AA8O; @. - 094603 $0@<0ALNB8:0;A () B4 - =48O>@ab@# ! -007167/09723.03.2010 (2347-@/10) 4603631002595  ! B>@20AB0B8==28AB0BkB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " "=B828@0;" - >AA8O; @. - 094603 $0@<0ALNB8:0;A () B4 - =48O,@q@# ! -007167/09723.03.2010 (2347-@/10) 4603631002588  ! B>@20AB0B8=B><0:A^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5b;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - %5B5@> @03A 8<8B54 - =48O; #?. - "0:87-$0@<0" - >AA8O>@@+!-00134621.04.10720.05.2010 (4431-@/10) 4607018262756  ! B>@20AB0B8=B><0:A^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O>@@ !-001346704.03.2010 (1729-@/10) 4607018262756  ! B>@20AB0B8=B><0:A^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5b;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - %5B5@> @03A 8<8B54 - =48O; #?. - "0:87-$0@<0" - >AA8O>@m@+!-00134621.04.10720.05.2010 (4431-@/10) 4607018262817  DE08..F*((~~~ / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / .! B>@20AB0B8=B><0:A^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O>@m@ !-001346704.03.2010 (1729-@/10) 4607018262817  ! B>@20AB0B8=! B>@20AB0B8=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5A;. - "! $0@<0" - >AA8O; @. - "! $0@<0" - >AA8O>@A@# ! -005205/08719.02.2010 (1230-@/10) 4607011631801  ! B>@20AB0B8=! B>@20AB0B8=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@i@# ! -007014/08711.03.2010 (1872-@/10) 4606486002390  ! B>@20AB0B8=! B>@20AB0B8=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5A;. - "! $0@<0" - >AA8O; @. - "! $0@<0" - >AA8O~ >@q= ף0s@# ! -005205/08719.02.2010 (1230-@/10) 4607011631856  ! B>@20AB0B8=! B>@20AB0B8=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O~ >@Qgt@# ! -007014/08711.03.2010 (1872-@/10) 4606486002437  ! B>@20AB0B8=! B>@20AB0B8=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@A@# ! -007014/08711.03.2010 (1872-@/10) 4606486002475  ! B>@20AB0B8=+B>@20AB0B8=-"520hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5g/"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L>@@# ! -009512/08717.03.2010 (2173-@/10) 7290102062287  ! B>@20AB0B8=+B>@20AB0B8=-"520hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5g/"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L>@a@# ! -009512/08704.03.2010 (1729-@/10) 7290102062270  ! B>@20AB0B8=+B>@20AB0B8=-"520hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5g/"520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L>@Ay@# ! -009512/08704.03.2010 (1729-@/10) 7290102062263  ! B>@20AB0B8= B>@8A dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K ! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O $@i@ !  N015398/017 24.03.2010 (2393-@/10)  3838989596439  ! B>@20AB0B8= B>@8A hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5 K;., @. - , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O; #?. - "@:0- CA" - >AA8O >@i@ !  N015398/017 12.08.2010 (7983-@/10)  4607055130612  ! B>@20AB0B8= B>@8A hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K ! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O~ >@ Qss@ !  N015398/017 26.03.2010 (2460-@-10)  3838989596446  ! B>@20AB0B8= B>@8A dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K ! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O $@@ !  N015398/017 24.03.2010 (2393-@/10)  3838989596460  ! B>@20AB0B8= B>@8A hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5 K;., @. - , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O; #?. - "@:0- CA" - >AA8O >@A@ !  N015398/017 12.08.2010 (7983-@/10)  4607055130636  ! B>@20AB0B8=B>@8AhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O>@A@! N015398/01724.03.2010 (2393-@/10) 3838989596477  ! B>@20AB0B8=B>@8AdB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O$@@# ! -002153/07724.03.2010 (2393-@/10) 3838989531485  ! B>@20AB0B8=B>@8AhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5K! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O>@]@# ! -002153/07726.03.2010 (2460-@-10) 3838989531461  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48OY@A! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 4034541008207  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O>@A@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973261319  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O,@@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973261210  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48OY@y^ A! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 4034541008214  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O>@d@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973262316  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 20 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O,@G@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973262217  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O>@q@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973263313  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O,@!V@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 5413973263214  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5R;., #?. - 545:5 <1% - 5@<0=8O; @. - D0975@ 9@;5=4 $0@<0ALNB8:0;A - @;0=48O>@qP@! N014014/01704.03.2010 (1729-@/10) 4034541001956  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55545:5 <1% - 5@<0=8O>@A@! N014014/01707.07.2010 (6531-@/10) 5413973261319  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55545:5 <1% - 5@<0=8O,@@! N014014/01707.07.2010 (6531-@/10) 5413973261210  ! B>@20AB0B8=8?@8<0@^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55545:5 <1% - 5@<0=8O>@d@! N014014/01707.07.2010 (6531-@/10) 5413973262316  ! B>@20AB0B8= 8?B>=>@<^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5W;., @. - .6. 8>D0@< 2B.B4 - =48O; #?. - "$0@<AB0=40@B-5:A@54AB20" - >AA8O<@@! N016155/01704.03.2010 (1729-@/10) 4601669003140  ! B>@20AB0B8= 8?B>=>@<^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5W;., @. - .6. 8>D0@< 2B.B4 - =48O; #?. - "$0@<AB0=40@B-5:A@54AB20" - >AA8O<@a@! N016155/01704.03.2010 (1729-@/10) 4601669004116  ! B>@20AB0B8= ">@20:0@4^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0~ >@Uq@ !-000438730.07.2010 (7464-@/10) 8594739049413  DJ`"j,"FFF f f zxvzxvxvxppj /! ." .# /$ .% /& .' .( /) .* /+ ., .- /. ./ /0 .1 .2 /3 .4 /5 .6 .7 /8 .9 /: .; .< /= .> /? .! B>@20AB0B8= ">@20:0@4 ^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5 R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0~ >@ Uq@  !-0004387 22.03.2010 (2288-@/10)  8594739049413  !! B>@20AB0B8=! ">@20:0@4!^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (9) - ?0G:8 :0@B>==K5!R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0~ !V@!= ףp@!! !-0004387!30.07.2010 (7464-@/10)! 8594739049451 ! !" B>@20AB0B8=" ">@20:0@4"^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (9) - ?0G:8 :0@B>==K5"R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0~ "V@"= ףp@"" !-0004387"29.03.2010 (2529-@/10)" 8594739049451 " !# B>@20AB0B8=# ">@20:0@4#^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5#R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0#>@!@## !-0004387#30.07.2010 (7464-@/10)# 8594739049369 # !$ B>@20AB0B8=$ ">@20:0@4$^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5$R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0$>@!@$$ !-0004387$22.03.2010 (2288-@/10)$ 8594739049369 $ !% B>@20AB0B8=% ">@20:0@4%^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (9) - ?0G:8 :0@B>==K5%R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0%V@!@%% !-0004387%30.07.2010 (7464-@/10)% 8594739049482 % !& B>@20AB0B8=& ">@20:0@4&^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (9) - ?0G:8 :0@B>==K5&R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0&V@!@&& !-0004387&29.03.2010 (2529-@/10)& 8594739049482 & !' B>@20AB0B8=' ">@20:0@4'^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5'R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0'>@!@'' !-0004387'30.07.2010 (7464-@/10)' 8594739049376 ' !( B>@20AB0B8=( ">@20:0@4(^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5(R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0(>@!@(( !-0004387(22.03.2010 (2288-@/10)( 8594739049376 ( !) B>@20AB0B8=) ">@20:0@4)^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (9) - ?0G:8 :0@B>==K5)R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0)V@A)) !-0004387)30.07.2010 (7464-@/10)) 8594739049567 ) !* B>@20AB0B8=* ">@20:0@4*^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (9) - ?0G:8 :0@B>==K5*R;. - 5=B820 0.A. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - 5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0*V@A** !-0004387*23.03.2010 (2347-@/10)* 8594739049567 * !+ B>@20AB0B8=+"C;8?+^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5/+5: 4.4. - !;>25=8O+>@*@+!+ N015755/017+03.03.2010 (1620-@/10)+ 3838957886609 + !, B>@20AB0B8=,"C;8?,^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 20 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5/,5: 4.4. - !;>25=8O,>@@,!, N015755/017,03.03.2010 (1620-@/10), 3838957871629 , -B@>?8=)-B@>?8=0 AC;LD0B-@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 1 <3/<; (2 # - 0.1%), 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5=- "0;LE8<D0@<" - >AA8O-$@|@-+- N002652/01-20037-17.03.2010 (2173-@/10)- 4602824002664 - .B@>?8=).B@>?8=0 AC;LD0B.u@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5Q.$ "?KB=K9 702>4 "&!" - #:@08=0.$@(@.#. ! -002829/087.04.03.2010 (1729-@/10). 4820090051944 . !/ F5B07>;0<84/80:0@1/LB01;5B:8 250 <3, 12 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5e/.$0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0~ /8@/qa@/+/ N014889/01-20037/11.03.2010 (1872-@/10)/ 5903060000445 / ;0F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B00 !-:0@48>0rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K570 "548A>@1" - >AA8O04@@00 !-0023677015.03.2010 (1907-@/10)0 4603182002297 0 ;1F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B01A?8:>@1rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K551 "5@B5:A" - >AA8O1>@@11 !-0004407117.03.2010 (2173-@/10)1 4607003241100 1 ;2F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B02 A?8=0B 3002rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5O2# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O24@v@22 !-0007417217.03.2010 (2173-@/10)2 4602193009738 2 ;3F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0%3A?8=0B 0@48>3rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5O3# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O3>@Σ@33 !-0014147317.03.2010 (2173-@/10)3 4602193008786 3 ;4F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0%4A?8=0B 0@48>4qB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5O4# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O4>@Ρ@44 !-0019567427.02.2010 (1488-@/10)4 4602193009547 4 ;5F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B05 F5:0@4>;5rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K535 "!8=B57" - >AA8O5>@8@55 !-0006807522.03.2010 (2287-@/10)5 4602565011345 5 ;6F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B06 F5:0@4>;6rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K536 "!8=B57" - >AA8O6>@@66 !-0006807622.03.2010 (2287-@/10)6 4602565011352 6 ;7F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B07 F5:0@4>;7qB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K537 "!8=B57" - >AA8O7>@x@77 !-0006807722.03.2010 (2287-@/10)7 4602565011338 7 ;8F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B080@48!8rB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M8" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O8>@j@88 !-0026767804.03.2010 (1729-@/10)8 4606486001133 8 ;9F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B090@48!9|B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M9" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O9>@V@9!9  N003825/017904.03.2010 (1729-@/10)9 4606486000549 9 ;:F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0:0@48!:xB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M:" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O:>@V@:!:  N003825/017:04.03.2010 (1729-@/10): 4606486001218 : ;;F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0;0@48!;|B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M;" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O;N@@;!;  N003825/017;04.03.2010 (1729-@/10); 4606486002260 ; ;<F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0<0@48!<{B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M<" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O<>@@<!<  N003825/017<04.03.2010 (1729-@/10)< 4606486000532 < ;=F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0=0@48!=wB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M=" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O=>@@=!=  N003825/017=04.03.2010 (1729-@/10)= 4606486001225 = ;>F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0>0@48!>{B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M>" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>N@-@>!>  N003825/017>04.03.2010 (1729-@/10)> 4606486002246 > ;?F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0? "@><1> !!?|B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q?$0==0E5@ %09;L<8BB5;L <1% - 2AB@8O?>@^@?!? N013722/017?03.03.2010 (1620-@/10)? 9088881269540 ? DhK2jj````````N> .&HNL((&@ZRZXPXb@ .A /B .C /D .E .F /G .H /I .J .K /L .M /N .O .P /Q .R /S .T .U /V .W /X .Y .Z /[ .\ /] .^ ._ /;@F5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0@ "@><1> !!@{B01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Q@$0==0E5@ %09;L<8BB5;L <1% - 2AB@8O@>@@@!@ N013722/017@03.03.2010 (1620-@/10)@ 9088881269526 @ ;AF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0A "@><1>?>;ArB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Aj;. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0; @. - >;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0~ A>@Aq= ףpC@A#A ! -006548/097A11.03.2010 (1872-@/10)A 5903060010826 A ;BF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0B "@><1>?>;BrB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5Bj;. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0; @. - >;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0BI@@B#B ! -006548/097B11.03.2010 (1872-@/10)B 5903060009165 B ;CF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0C "@><1>?>;C]B01;5B:8 :8H5G=>@0AB2>@8<K5, ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 75 <3, 10 HB. - 1;8AB5@ (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Cj;. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0; @. - >;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0C>@ʦ@C#C ! -006548/09CC14.04.2016 (20-4-4009209-87<)C 5903060010802 C ;DF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0D "@><1>?>;DqB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 75 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Dj;. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0; @. - >;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0D>@ʦ@D#D ! -006548/097D11.03.2010 (1872-@/10)D 5903060010802 D ;EF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0E "@><1>?>;EqB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 75 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5eE.>;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0~ EI@Eq= ףpC@E#E ! -006548/097E14.07.2010 (6671-@/10)E 5903060009172 E F F8:;>28@F F8:;>28@FK<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 10 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5oF3$# "C@><A:89 ?@81>@>AB@>8B5;L=K9 702>4" - >AA8O~ F?F(\3@FF !-0015667F15.03.2010 (1953-@/10)F 4600053020381 F ;GF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0G "@><1>?>;G^B01;5B:8 :8H5G=>@0AB2>@8<K5, ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 150 <3, 10 HB. - 1;8AB5@ (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Gj;. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0; @. - >;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0~ G>@Gq= ףpC@G#G ! -006548/09CG14.04.2016 (20-4-4009209-87<)G 5903060010826 G ;HF5B8;A0;8F8;>20O :8A;>B0H "@><1>?>;HqB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 75 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Hj;. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 ">;LD0@<0" - >;LH0; @. - >;LD0@<0 $0@<0F52B8G5A:89 702>4 !.. - >;LH0~ HI@Hq= ףpC@H#H ! -006548/097H11.03.2010 (1872-@/10)H 5903060015586 H #I F5B8;F8AB58=I&&'I3@0=C;K 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L [0?5;LA8=>2K5] 100 <3, 3 3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5I?;. - 5:A0; - 5@<0=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8OI4@~@I!I N015474/017I04.03.2010 (1729-@/10)I 4030855000029 I #J F5B8;F8AB58=J&&'J3@0=C;K 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L [0?5;LA8=>2K5] 200 <3, 3 3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5J?;. - 5:A0; - 5@<0=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8OJ4@@J!J N015474/017J04.03.2010 (1729-@/10)J 4030855000036 J #K F5B8;F8AB58=K&& K3@0=C;K 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3, 3 3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5K?;. - 5:A0; - 5@<0=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8OK4@@K!K N015474/017K04.03.2010 (1729-@/10)K 4030855000050 K #L F5B8;F8AB58=L&&L3@0=C;K 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 600 <3, 3 3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (6) - ?0G:8 :0@B>==K5L?;. - 5:A0; - 5@<0=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8OL@.@L!L N015474/017L04.03.2010 (1729-@/10)L 4030855000067 L #M F5B8;F8AB58=M&&M{3@0=C;K 4;O ?@83>B>2;5=8O A8@>?0 100 <3|5 <;, 60 3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 <5@=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5M?;. - 5:A0; - 5@<0=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8OM?h@M#M ! -008982/087M04.03.2010 (1729-@/10)M 4030855466030 M #N F5B8;F8AB58=N && 8=J5:BNe@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 300 <3/3<;, 3 <; - 0<?C;0 (5) - ?0G:0 :0@B>==0ONS!0=4>7 4.4. - !;>25=8O;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-- $0@<0 5=0 <1% - 5@<0=8ON@7@N+N N013394/01-2001CN18.04.2016 (20-4-4009622-87<)N 4030855000074 N #O F5B8;F8AB58=O && 8=J5:BOS@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 100 <3/<;, 3 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5 1O5:A0; - 5@<0=8OO@7@O+O N013394/01-20017O04.03.2010 (1729-@/10)O 4030855000074 O #P F5B8;F8AB58=%P-&-@0B8>D0@<Px?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 100 <3, 2 3 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5P=;. - @0B8>D0@< <1% - 5@<0=8O; @. - 5@:;5 <1% - 5@<0=8O~ P4@PQb@PP !-0003347P11.03.2010 (1872-@/10)P 4030096100397 P #Q F5B8;F8AB58=%Q-&-@0B8>D0@<Qx?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3, 2 3 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5Q=;. - @0B8>D0@< <1% - 5@<0=8O; @. - 5@:;5 <1% - 5@<0=8O~ Q4@Q(\c@QQ !-0003347Q11.03.2010 (1872-@/10)Q 4030096100403 Q #R F5B8;F8AB58=%R-&-@0B8>D0@<Rx?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 600 <3, 3 3 - ?0:5B8:8 87 0;N<8=852>9 D>;L38 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5R=;. - @0B8>D0@< <1% - 5@<0=8O; @. - 5@:;5 <1% - 5@<0=8OR4@@RR !-0003347R11.03.2010 (1872-@/10)R 4030096100410 R #S F5B8;F8AB58=S $;C8<CF8;S~3@0=C;K 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 200 <3, 1 3 - ?0:5B8:8 <=>3>A;>9=K5 ;0<8=8@>20==K5 (20) - ?0G:8 :0@B>==K5MS"0<1>= !28BF5@;0=4 B4 - (259F0@8O~ S4@S(\zb@S!S N012975/027S11.03.2010 (1872-@/10)S 4603619000124 S #T F5B8;F8AB58=T $;C8<CF8;T@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 8 8=30;OF89 100 <3/<;, 3 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K55T0<1>= !.?.. - B0;8OT@@T!T N012974/017T11.03.2010 (1872-@/10)T 4603619000025 T U F8:;>28@U F8:;>28@UQ<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 1 HB., 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_U+ # "5;<54?@5?0@0BK" - 5A?C1;8:0 5;0@CALU?@U#U ! -008889/097U29.03.2010 (2529-@/10)U 4810133005799 U V F8:;>28@V F8:;>28@VK<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 10 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5yV8 "$0@<0F52B8G5A:0O D01@8:0 !0=:B-5B5@1C@30" - >AA8OV?@V#V ! -006065/087V03.03.2010 (1620-@/10)V 4605059002607 V W F8:;>28@W F8:;>28@WK<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 10 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5MW" ""0BE8<D0@<?@5?0@0BK" - >AA8OW?@@WW !-0004867W10.03.2010 (1808-@/10)W 4604060233017 W X F8:;>28@X F8:;>28@XK<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 10 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5AX ";B0928B0<8=K" - >AA8OX?0@X#X ! -010797/087X11.03.2010 (1872-@/10)X 4603679001291 X Y F8:;>28@Y F8:;>28@YJ<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K55Y "86D0@<" - >AA8OY?v@Y!Y  N002224/017Y03.03.2010 (1620-@/10)Y 4601026300868 Y Z F8:;>28@Z F8:;>28@ZJ<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K53Z "!8=B57" - >AA8OZ?h@Z!Z  N001595/017Z22.03.2010 (2287-@/10)Z 4602565015657 Z [ F8:;>28@[ F8:;>28@[J<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K55[ "5@B5:A" - >AA8O[?@[[ !-0004397[17.03.2010 (2173-@/10)[ 4607003240967 [ \ F8:;>28@\ F8:;>28@\LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5u\6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O\4@r@ \7\22.03.2010 (2286-@/10)\ 4603276005432 \ ] F8:;>28@] F8:;>28@]LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/] "7>=" - >AA8O]4@@]!]  N002752/017]03.03.2010 (1620-@/10)] 4607027760090 ] ^ F8:;>28@^ F8:;>28@^LB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5w^7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O^4@Б@^^ !-0009567^12.04.2010 (3079-@/10)^ 4605077001286 ^ _ F8:;>28@_ F8:;>28@_LB01;5B:8 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/_ "7>=" - >AA8O_4@@_#_ ! -006438/087_13.05.2010 (4198-@/10)_ 4607111079053 _ DK(jzxrvRF` .a /b .c .d /e .f /g .h .i /j .k /l .m .n /o .p /q .r .s /t .u /v .w .x /y .z /{ .| .} /~ . /` F8:;>28@` F8:;>28@`LB01;5B:8 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5/` "7>=" - >AA8O`4@@`#` ! -006438/087`03.03.2010 (1620-@/10)` 4607027762124 ` a F8:;>28@)aF8:;>28@ 5;C?>ahB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 400 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (7) - ?0G:8 :0@B>==K5ca-#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - %>@20B8OaA@@a#a ! -003653/077a11.03.2010 (1872-@/10)a 3850343034777 a b F8:;>28@'bF8:;>28@ D>@B5bLB01;5B:8 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5wb7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8Ob4@@b#b ! -007061/097b17.05.2010 (4347-@/10)b 4605077004539 b c F8:;>28@c F8:;>28@cLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Mc" ""0BE8<D0@<?@5?0@0BK" - >AA8Oc4@@cc !-0000977c31.03.2010 (2716-@/10)c 4604060231105 c d F8:;>28@%dF8:;>28@-!dLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K53d "!8=B57" - >AA8Od4@@d!d  N001595/027d23.03.2010 (2347-@/10)d 4602565015688 d e F8:;>28@%eF8:;>28@-!eX<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O (2 # - <07L) 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K53e "!8=B57" - >AA8Oe?h@e+e N001595/01-20027e24.05.2010 (4543-@/10)e 4602565005849 e f F8:;>28@%fF8:;>28@-:@8fJ<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5?f "%$ ":@8E8=" - >AA8Of?К@f!f  N000241/027f11.03.2010 (1872-@/10)f 4601969000184 f g F8:;>28@%gF8:;>28@-:@8gLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5?g "%$ ":@8E8=" - >AA8Og4@@gg !-0000447g11.03.2010 (1872-@/10)g 4601969000177 g h F8:;>28@%hF8:;>28@-:@8hLB01;5B:8 400 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5?h "%$ ":@8E8=" - >AA8Oh4@@hh !-0000447h11.03.2010 (1872-@/10)h 4601969002737 h i F8:;>28@)iF8:;>28@-$5@59=iLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5=i "@K=F0;>2-" - >AA8Oi4@@i!i  N000717/027i26.03.2010 (2461-@/10)i 4603779011008 i j F8:;>28@j82>@0:AjLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Sj%048;0 $0@<0ALNB8:0;7 8<8B54 - =48O~ j$@jq= ףpC@j!j N014364/017j05.05.2010 (3872-@/10)j 8901149002295 j k F8:;>28@k8@>;5:AkLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Kk! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8Ok4@@k!k N014287/047k26.03.2010 (2460-@-10)k 3838989500467 k l F8:;>28@l 5@?5@0:AlJ<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 5%, 5 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5=l8:@> 01A 8<8B54 - =48Ol?@l!l N013509/027l23.03.2010 (2347-@/10)l 8901302060391 l m F8:;>28@m 5@?5@0:AmLB01;5B:8 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5=m8:@> 01A 8<8B54 - =48Om>@@m!m N013509/017m31.03.2010 (2716-@/10)m 8901302060407 m n F8:;>28@n>28@0:An;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 250 <3 - D;0:>=K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5nc;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= M=LNDM:GC@8=3 !.?.. - B0;8On@@n!n N015101/027n12.08.2010 (7983-@/10)n 4607008130768 n o F8:;>28@o>28@0:AoR<07L 3;07=0O 30 <3/3, 4.5 3 - BC1K 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 - ?0G:8 :0@B>==K5oS;. - M;;:>< $0C=459H5= 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; @. - @0:A8A $0@<0 =: - 0=040o?=@o!o N015101/017o27.02.2010 (1488-@/10)o 4607008130713 o p F8:;>28@p>28@0:ApKB01;5B:8 200 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5p;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A> M;;:>< !.. - A?0=8O; #?. - ;0:A>!<8B;O9= $0@<0ALNB8:0;7 !.. - >;LH0p9@@p!p N015206/017p27.02.2010 (1488-@/10)p 5900008011501 p q F8:;>28@q>28@0:Aq;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 250 <3 - D;0:>=K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5Gq;0:A>!<8B;O9= !.?.. - B0;8Oq@@q!q N015101/027q27.02.2010 (1488-@/10)q 4607008130768 q r F8:;>28@r54>28@rV?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 250 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5r;. - 54>:5<8 B4 - 8?@; @.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:. - 01>@0B>@8> B0;LO=> 8>:8<8:> $0@<0G5CB8:> 870D0@<0 !.?.. - B0;8Or$@cAr!r N013627/02Cr23.03.2016 (20-4-4001191-87<)r 5290931000773 r s F8:;>28@s54>28@sV?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 250 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5sA;., #?. - 54>:5<8 B4 - 8?@; @. - =D0@< 5;;0A !.. - @5F8Os$@cAs!s N013627/027s26.03.2010 (2460-@-10)s 5290931000773 s #t 0@8O AC;LD0BIt 0@8O AC;LD0B 4;O @5=B35=>A:>?88tT?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L, 100 3 - AB0:0=G8:8 ?>;8<5@=K5et. "%8<8G5A:89 702>4 8<../.0@?>20" - >AA8Ot?@ t+!t  N000252/017t08.04.2010 (2960-@/10)t 4604226000118 t u 520F87C<01u20AB8=uq:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 100 <3/4 <;), 4 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5uN;. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - >H 803=>AB8:A <1% - 5@<0=8O~ u?u(\@uu !-0005337u21.06.2010 (5610-@/10)u 4601907002164 u v 520F87C<01v20AB8=vq:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 100 <3/4 <;), 4 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Kv!$.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O~ v?v(\@vv !-0005337v22.07.2010 (6997-@/10)v 4601907001471 v w 520F87C<01w20AB8=wq:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 100 <3/4 <;), 4 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5wB;. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - 65=5=B5: =: - !(~ w?w(\@ww !-0005337w21.06.2010 (5610-@/10)w 4601907000894 w x 520F87C<01x20AB8=xs:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 400 <3/16 <;), 16 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5xN;. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - >H 803=>AB8:A <1% - 5@<0=8Ox?Kwxx !-0005337x21.06.2010 (5610-@/10)x 4601907002188 x y 520F87C<01y20AB8=ys:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 400 <3/16 <;), 16 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Ky!$.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8Oy?Kwyy !-0005337y22.07.2010 (6997-@/10)y 4601907001488 y z 520F87C<01z20AB8=zs:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 400 <3/16 <;), 16 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5zB;. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - 65=5=B5: =: - !(z?Kwzz !-0005337z21.06.2010 (5610-@/10)z 4601907000900 z { 5B038AB8={ 5B038AB8={KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M{" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O{4@@{{ !-0023307{11.03.2010 (1872-@/10){ 4606486001034 { | 520F87C<01|20AB8=|q:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 100 <3/4 <;), 4 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5|B;. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - 65=5=B5: =: - !(~ |?|(\@|| !-0005337|11.03.2010 (1872-@/10)| 4601907000894 | } 520F87C<01}20AB8=}s:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 25 <3/<; (2 # - 400 <3/16 <;), 16 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5}B;. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - 65=5=B5: =: - !(}?Kw}} !-0005337}11.03.2010 (1872-@/10)} 4601907000900 } !~ 5:;><5B07>=!~ 5:;07>= -:> ~0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.1 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5~b>@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O~?(@~!~ N013291/017~21.06.2010 (5610-@/10)~ 5050963015622 ~ ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:>0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5b>@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O?@! N013291/01721.06.2010 (5610-@/10) 5050963015639  D:H:HB*>(j|"djd . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . .! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:> 0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 50 <:3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5b>@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O?@! N013291/01721.06.2010 (5610-@/10) 5050963015615  ! 5:;><5B07>=?5:;07>= -:> 53:>5 KE0=850M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0:B828@C5<K9 24>E>< 0.1 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - 8=30;OB>@K /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@>< 8 >?B8<870B>@>< 4>7K/ - ?0G:8 :0@B>==K5 -;. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; @., #?. - >@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O~ ?Q@! N014096/01729.06.2010 (6118-@/10) 5050963014625  ! 5:;><5B07>=?5:;07>= -:> 53:>5 KE0=850M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0:B828@C5<K9 24>E>< 0.1 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - 8=30;OB>@K /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@>< 8 >?B8<870B>@>< 4>7K/ - ?0G:8 :0@B>==K5 C>@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O~ ?Q@! N014096/01717.03.2010 (2173-@/10) 5023497610618  ! 5:;><5B07>=?5:;07>= -:> 53:>5 KE0=850M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0:B828@C5<K9 24>E>< 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - 8=30;OB>@K /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@>< 8 >?B8<870B>@>< 4>7K/ - ?0G:8 :0@B>==K5 -;. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; @., #?. - >@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O?T@! N014096/01729.06.2010 (6118-@/10) 5050963014632  ! 5:;><5B07>=?5:;07>= -:> 53:>5 KE0=850M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0:B828@C5<K9 24>E>< 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - 8=30;OB>@K /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@>< 8 >?B8<870B>@>< 4>7K/ - ?0G:8 :0@B>==K5 a;., @. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; #?. - -! $0@<0ALNB8:0;A A.@.>. - '5HA:0O 5A?C1;8:0?T@! N014096/01727.02.2010 (1488-@/10) 5023497630616  ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:> 0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.1 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O;., @. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; #?. - ..0;5=0 - '5HA:0O 5A?C1;8:0?(@! N013291/01721.06.2010 (5610-@/10) 5023497031697  ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:> 0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.1 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5;. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; @. - >@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O; #?. - -! $0@<0ALNB8:0;A A.@.>. - '5HA:0O 5A?C1;8:0?(@! N013291/01704.03.2010 (1729-@/10) 5023497031697  ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:>0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O;., @. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; #?. - ..0;5=0 - '5HA:0O 5A?C1;8:0?@! N013291/01721.06.2010 (5610-@/10) 5023497032700  ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:>0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5;. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; @. - >@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O; #?. - -! $0@<0ALNB8:0;A A.@.>. - '5HA:0O 5A?C1;8:0?@! N013291/01704.03.2010 (1729-@/10) 5023497032700  ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:> 0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 50 <:3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O;., @. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; #?. - ..0;5=0 - '5HA:0O 5A?C1;8:0?@! N013291/01721.06.2010 (5610-@/10) 5023497030683  ! 5:;><5B07>=! 5:;07>= -:> 0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 50 <:3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 - DCB;O@K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5;. - >@B>= (>B5@D>@4) - @;0=48O; @. - >@B>= >B5@D>@4, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2K< =08<5=>20=85< 92M:A $0@<0ALNB8:0;A @;0=48O - @;0=48O; #?. - -! $0@<0ALNB8:0;A A.@.>. - '5HA:0O 5A?C1;8:0?@! N013291/01704.03.2010 (1729-@/10) 5023497030683  ! 5:;><5B07>= 5:;>A?8@m0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.1 <3/4>70, 200 4>7, 14.02 3 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A @0A?K;8B5;5</ - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "$0@<0F52B8G5A:0O D01@8:0 !0=:B-5B5@1C@30" - >AA8O?@# ! -000189/09703.03.2010 (1620-@/10) 4605059018202  ! 5:;><5B07>= 5:;>A?8@o0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7, 14.02 3 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A @0A?K;8B5;5</ - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "$0@<0F52B8G5A:0O D01@8:0 !0=:B-5B5@1C@30" - >AA8O?@# ! -000189/09703.03.2010 (1620-@/10) 4605059018219  ! 5:;><5B07>= 5:;>A?8@m0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 50 <:3/4>70, 200 4>7, 14.02 3 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A @0A?K;8B5;5</ - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "$0@<0F52B8G5A:0O D01@8:0 !0=:B-5B5@1C@30" - >AA8O?A@# ! -000189/09703.03.2010 (1620-@/10) 4605059018196  ! 5:;><5B07>=;5=8;_0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A 65B-A8AB5<>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5M"L578 $0@<0F52B8G8 !.?.. - B0;8O?@ !-000419719.08.2010 (8385-@/10) 8025153232032  ! 5:;><5B07>=;5=8;[0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5M"L578 $0@<0F52B8G8 !.?.. - B0;8O?Q@ !-000419719.08.2010 (8385-@/10) 8025153222033  ! 5:;><5B07>=;5=8;[0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5M"L578 $0@<0F52B8G8 !.?.. - B0;8O?Q@ !-000419722.03.2010 (2288-@/10) 8025153222033  ! 5:;><5B07>=;5=8;_0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.25 <3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A 65B-A8AB5<>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5M"L578 $0@<0F52B8G8 !.?.. - B0;8O?@ !-000419722.03.2010 (2288-@/10) 8025153232032  ! 5:;><5B07>=;5=8;Y0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 50 <:3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5M"L578 $0@<0F52B8G8 !.?.. - B0;8O?@ !-000419719.08.2010 (8385-@/10) 8025153294757  ! 5:;><5B07>=;5=8;Y0M@>7>;L 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 50 <:3/4>70, 200 4>7 - 10;;>=K 0M@>7>;L=K5 0;N<8=852K5 A :;0?0=>< 4>78@CNI53> 459AB28O /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5M"L578 $0@<0F52B8G8 !.?.. - B0;8O?@ !-000419722.03.2010 (2288-@/10) 8025153294757  =5=70B8=0 15=78;?5=8F8;;8= 8F8;;8=-1U?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1.2 <;=. - D;0:>=K3 "!8=B57" - >AA8O?@ +!  N003970/01702.06.2010 (5148-@/10) 4602565010287  =5=70B8=0 15=78;?5=8F8;;8= 8F8;;8=-1l?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1.2 <;=. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@ȶ@!  N003970/01705.05.2010 (3872-@/10) 4602565010270  =5=70B8=0 15=78;?5=8F8;;8= 8F8;;8=-1n?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1.2 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@@!  N003970/01709.06.2010 (5344-@/10) 4602565010423  =5=70B8=0 15=78;?5=8F8;;8= 5B0@?5=?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O (2 # - ?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O) 2.4 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53!0=4>7 <1% - 2AB@8OI@A N011272703.03.2010 (1620-@/10) 9002260010561  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 10%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5= "@K=F0;>2-" - >AA8O?@!  N000868/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603779003324  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 10%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5o3$# "C@><A:89 ?@81>@>AB@>8B5;L=K9 702>4" - >AA8O?@ !-001116715.03.2010 (1953-@/10) 4600053006668  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 10%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "$0@<0F52B8G5A:0O D01@8:0 !0=:B-5B5@1C@30" - >AA8O?@# ! -001575/08703.03.2010 (1620-@/10) 4605059001822  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E "5;5=0O C1@020" - >AA8O?H@ !-001021725.03.2010 (2450-@/10) 4605370000061  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K55 "86D0@<" - >AA8O?@!  N003210/01703.03.2010 (1620-@/10) 4601026071690  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K59 "8>A8=B57" - >AA8O?x@ !-002725719.02.2010 (1230-@/10) 4602884000280  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5= "@K=F0;>2-" - >AA8O?;@!  N000868/01715.03.2010 (1907-@/10) 4603779004246  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O?@@ !-001937724.03.2010 (2393-@/10) 4602509008363  DVl&* / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / .# 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5o3$# "C@><A:89 ?@81>@>AB@>8B5;L=K9 702>4" - >AA8O?T@ !-001116715.03.2010 (1953-@/10) 4600053006729  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8 "$0@<0F52B8G5A:0O D01@8:0 !0=:B-5B5@1C@30" - >AA8O?@# ! -001575/08703.03.2010 (1620-@/10) 4605059002041  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 30 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E "5;5=0O C1@020" - >AA8O?̑@ !-001021725.03.2010 (2450-@/10) 4605370000177  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 30 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5<"0;;8==A:89 D0@<0F52B8G5A:89 702>4 - -AB>=A:0O 5A?C1;8:0~ ?Gz4@! N013387/01715.03.2010 (1953-@/10) 4740412002037  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 50 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E "5;5=0O C1@020" - >AA8O~ ?q= ף0@ !-001021725.03.2010 (2450-@/10) 4605370000085  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BFM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 100 3 - 10=:8 - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "C30=A:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - #:@08=0?ܜ@+ N014775/01-2003726.03.2010 (2461-@/10) 4823004503621  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BHM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 100 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "C30=A:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - #:@08=0~ ?3@+ N014775/01-2003723.03.2010 (2347-@/10) 4823004502365  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BEM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 50 3 - 10=:8 - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "C30=A:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - #:@08=0?$@+ N014775/01-2003726.03.2010 (2461-@/10) 4823004503614  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BGM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 50 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5o3 "$0@<0F52B8G5A:0O :><?0=8O "4>@>2L5" - #:@08=0?ܜ@! N015459/01710.03.2010 (1808-@/10) 4820044110659  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BGM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 50 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "C30=A:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - #:@08=0?@+ N014775/01-2003723.03.2010 (2347-@/10) 4823004500446  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BFM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 10 :3 - :0=8AB@K ?>;8MB8;5=>2K5e. "$0@<0F52B8G5A:>5 " 5B8=>84K" - >AA8O?@!  N001773/01727.02.2010 (1488-@/10) 4601607000903  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BHM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 100 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5e. "$0@<0F52B8G5A:>5 " 5B8=>84K" - >AA8O?@!  N001773/01724.02.2010 (1323-@/10) 4601607000224  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BHM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 200 3 - 1CBK;:8 - ?0G:8 :0@B>==K5e. "$0@<0F52B8G5A:>5 " 5B8=>84K" - >AA8O?/@!  N001773/01724.02.2010 (1323-@/10) 4601607000217  # 5=78;15=7>0B# 5=78;15=7>0BGM<C;LA8O 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 50 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5e. "$0@<0F52B8G5A:>5 " 5B8=>84K" - >AA8O?@!  N001773/01724.02.2010 (1323-@/10) 4601607000231  # 5=78;15=7>0B/5=78;15=7>0B0 <07LL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5A ";B0928B0<8=K" - >AA8O?#@94/34/9711.03.2010 (1872-@/10) 4603679001024  # 5=78;15=7>0BI 5=78;15=7>0B0 <548F8=A:>3> <07LL<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 20%, 25 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5U& "">@3>2K9 >< "%8<>?B>@3" - >AA8O?@94/158/8703.03.2010 (1620-@/10) 4607008670035  )5=78;?5=8F8;;8=)5=78;?5=8F8;;8=b?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K9 "8>A8=B57" - >AA8O?x@ + !-001481719.02.2010 (1230-@/10) 4602884000259  )5=78;?5=8F8;;8=)5=78;?5=8F8;;8={?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K59 "8>A8=B57" - >AA8OI@Z@ !-001481722.07.2010 (6997-@/10) 4602884001072  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;L{?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5X;. - 0?8G5< - (259F0@8O; @. - (0=4>=3 59D0=3 $0@<0ALNB8:0; $M:B>@8 >.B4 - 8B09~ I@Gzdc@# ! -002213/07722.03.2010 (2288-@/10) 6936689110041  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;LR?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K3 "!8=B57" - >AA8O?Px@ +!  N003931/01708.04.2010 (2960-@/10) 4602565018337  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;LC?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 1 <;=. - D;0:>=K 7 "8>E8<8:" - >AA8O?w@ ++ N001578/01-2002731.03.2010 (2716-@/10) 4602509000077  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;Li?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@@!  N003931/01705.05.2010 (3872-@/10) 4602565014735  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;Lk?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@@!  N003931/01723.03.2010 (2347-@/10) 4602565009519  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;L\?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 1 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5 7 "8>E8<8:" - >AA8OI@@+ N001578/01-2002724.03.2010 (2393-@/10) 4602509000084  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;LE?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 500 BKA. - D;0:>=K 7 "8>E8<8:" - >AA8O?q@ ++ N001578/01-2002731.03.2010 (2716-@/10) 4602509000398  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;L_?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 500 BKA. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5 7 "8>E8<8:" - >AA8OI@l@+ N001578/01-2002724.03.2010 (2393-@/10) 4602509000381  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;Lb?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K3 "!8=B57" - >AA8O?Pz@ + !-000410708.04.2010 (2960-@/10) 4602565018320  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;Ly?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@h@ !-000410705.05.2010 (3872-@/10) 4602565018542  )5=78;?5=8F8;;8=I 5=78;?5=8F8;;8=0 =0B@8520O A>;L{?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <;=. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@@ !-000410723.03.2010 (2347-@/10) 4602565009496  )5=78;?5=8F8;;8=O#5=78;?5=8F8;;8=0 =>2>:08=>20O A>;LU?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 600 BKA. - D;0:>=K3 "!8=B57" - >AA8O?t@ +!  N000631/01708.04.2010 (2960-@/10) 4602565018344  )5=78;?5=8F8;;8=O#5=78;?5=8F8;;8=0 =>2>:08=>20O A>;Ll?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 600 BKA. - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@@!  N000631/01705.05.2010 (3872-@/10) 4602565014438  )5=78;?5=8F8;;8=O#5=78;?5=8F8;;8=0 =>2>:08=>20O A>;Ln?>@>H>: 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 600 BKA. - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@A=@!  N000631/01722.03.2010 (2287-@/10) 4602565014131  DQF*" <8<,2(RVDH / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / .# 5=7>10@18B0;5=7>=0;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5a,$# ">A:>2A:89 M=4>:@8==K9 702>4" - >AA8OI@@ !-001531711.03.2010 (1872-@/10) 4602676002447  # 5=7>10@18B0;5=7>=0;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5M" ""0BE8<D0@<?@5?0@0BK" - >AA8OI@@ !-002599710.03.2010 (1808-@/10) 4604060011035  # 5=7>10@18B0;5=7>=0;KB01;5B:8 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 "AD0@<0" - >AA8O>@@ 722.03.2010 (2286-@/10) 4607100620129  # 5=7>10@18B0;5=7>=0;LB01;5B:8 100 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K55 "AD0@<0" - >AA8OI@Z@%! -004407/10 722.03.2010 (2288-@/10) 4607100620136  5B038AB8=A=8B>=KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O>@@# ! -004681/07717.03.2010 (2173-@/10) 4607003241919  5B038AB8=A=8B>=JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 "5@B5:A" - >AA8O>@<@# ! -004681/07717.03.2010 (2173-@/10) 4607003241896  5B038AB8=5B025@KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O>@A@ !-002346703.03.2010 (1620-@/10) 4602930007928  5B038AB8=5B025@KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O4@ @# ! -009873/08703.03.2010 (1620-@/10) 4607083726054  5B038AB8=5B025@KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (6) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8ON@@# ! -009873/08722.03.2010 (2288-@/10) 4607083726658  5B038AB8=5B025@KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (6) - ?0G:8 :0@B>==K55 " $ " - >AA8ON@@# ! -009873/08A24.11.2015 (20-4-496952-87<) 4607083726658  5B038AB8=5B025@JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O>@p^@ !-002346703.03.2010 (1620-@/10) 4602930007904  5B038AB8= 5B038AB8=KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5E "!525@=0O 725740" - >AA8O>@@# ! -001047/08711.03.2010 (1872-@/10) 4607005899002  5B038AB8= 5B038AB8=KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@8h@ !-002330711.03.2010 (1872-@/10) 4606486001027  5B038AB8= 5B038AB8=?B01;5B:8 16 <3, 30 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5E "!525@=0O 725740" - >AA8O>@@d@# ! -001047/08711.03.2010 (1872-@/10) 4607005899019  5B038AB8= 5B038AB8=GB01;5B:8 16 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@8h@ !-002330711.03.2010 (1872-@/10) 4606486003168  5B038AB8= 5B038AB8=KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5E "!525@=0O 725740" - >AA8O>@@# ! -001047/08711.03.2010 (1872-@/10) 4607005899026  5B038AB8= 5B038AB8=?B01;5B:8 24 <3, 30 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5E "!525@=0O 725740" - >AA8O>@@# ! -001047/08711.03.2010 (1872-@/10) 4607005899033  5B038AB8= 5B038AB8=JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@@ !-002330711.03.2010 (1872-@/10) 4606486001003  5B038AB8= 5B038AB8=JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5E "!525@=0O 725740" - >AA8O>@@# ! -001047/08711.03.2010 (1872-@/10) 4607005898982  5B038AB8= 5B038AB8=>B01;5B:8 8 <3, 30 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5E "!525@=0O 725740" - >AA8O>@[@# ! -001047/08711.03.2010 (1872-@/10) 4607005898999  5B038AB8= 5B038AB8=FB01;5B:8 8 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O>@@ !-002330711.03.2010 (1872-@/10) 4606486003137  5B038AB8=5B0A5@:KB01;5B:8 16 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5T;. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 .. - 845@;0=4K; @. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 - $@0=F8O>@A@! N013149/01727.02.2010 (1488-@/10) 3760008320193  5B038AB8=5B0A5@:GB01;5B:8 24 <3, 20 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5T;. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 .. - 845@;0=4K; @. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 - $@0=F8O4@@ !-000268727.02.2010 (1488-@/10) 3760008320216  5B038AB8=5B0A5@:KB01;5B:8 24 <3, 20 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5T;. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 .. - 845@;0=4K; @. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 - $@0=F8ON@@ !-000268727.02.2010 (1488-@/10) 3760008320995  5B038AB8=5B0A5@:FB01;5B:8 8 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5T;. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 .. - 845@;0=4K; @. - !>;259 $0@<0ALNB8:0;7 - $@0=F8O>@@! N013149/01727.02.2010 (1488-@/10) 3760008320223  5B038AB8= 5B0A5@: FB01;5B:8 8 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5f;.--11>BB %5;A:50 @>40:BA .., 845@;0=4K;@.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.--11>BB %5;A:50 !!, $@0=F8O.>@@! N013149/0121.01.2011 (38/31-11) 3760008320223  5B038AB8=07>A5@:KB01;5B:8 16 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5l;. - 5:>< !03;K: #@N=;5@8 !0=. 25 "846..(. - "C@F8O; @. - 148 1@0E8< ;OG !0=098 25 "846 .(. - "C@F8O~ >@fffff~c@# ! -009783/08712.04.2010 (3079-@/10) 4607105000193  5B038AB8=07>A5@:KB01;5B:8 24 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5l;. - 5:>< !03;K: #@N=;5@8 !0=. 25 "846..(. - "C@F8O; @. - 148 1@0E8< ;OG !0=098 25 "846 .(. - "C@F8O>@0@# ! -009783/08712.04.2010 (3079-@/10) 4607105000209  5B038AB8=07>A5@:JB01;5B:8 8 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5l;. - 5:>< !03;K: #@N=;5@8 !0=. 25 "846..(. - "C@F8O; @. - 148 1@0E8< ;OG !0=098 25 "846 .(. - "C@F8O>@@# ! -009783/08712.04.2010 (3079-@/10) 4607105000186  5B038AB8=5AB81>KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8O>@A@ !-001807726.03.2010 (2460-@-10) 4607141996139  5B038AB8=5AB81>KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8O; #?. - "56@538>=0;L=0O $0@<0F52B8G5A:0O @>872>4AB25==>-8AB@81LNB>@A:0O >@?>@0F8O "8>BM:" - >AA8O~ >@9r@ !-001807726.03.2010 (2460-@-10) 4606915000928  5B038AB8=5AB81>KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8O>@o@# ! -004481/07705.05.2010 (3872-@/10) 4607141996030  DB>084Azpn4< . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / 5B038AB8=5AB81>KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8O>@o@# ! -004481/07726.03.2010 (2460-@-10) 4607141990601  5B038AB8=5AB81>JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8O>@b@ !-001807726.03.2010 (2460-@-10) 4607141996238  5B038AB8=5AB81>JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8O; #?. - "56@538>=0;L=0O $0@<0F52B8G5A:0O @>872>4AB25==>-8AB@81LNB>@A:0O >@?>@0F8O "8>BM:" - >AA8O>@@ !-001807726.03.2010 (2460-@-10) 4606915000904  5B038AB8="038AB0KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O>@@# ! -006480/08708.04.2010 (2960-@/10) 4607018264620  5B038AB8="038AB0KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O>@@# ! -006480/08708.04.2010 (2960-@/10) 4607018264644  5B038AB8="038AB0JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O~ >@GzP@# ! -006480/08708.04.2010 (2960-@/10) 4607018264606  5B038AB8="038AB0KB01;5B:8 16 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O>@@# ! -006480/08704.03.2010 (1729-@/10) 4607018264620  5B038AB8="038AB0KB01;5B:8 24 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O>@@# ! -006480/08704.03.2010 (1729-@/10) 4607018264644  5B038AB8="038AB0JB01;5B:8 8 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8O~ >@GzP@# ! -006480/08704.03.2010 (1729-@/10) 4607018264606  5B0<5B07>=:@845@<O<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 0.064%, 15 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8O?@ !-002317711.03.2010 (1872-@/10) 4601969005486  5B0<5B07>=:@845@<O<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 0.064%, 30 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8O?̻@ !-002317711.03.2010 (1872-@/10) 4601969005493  5B0<5B07>=5;>45@<N<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 0.05%, 15 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O?@! N014679/02711.03.2010 (1872-@/10) 3850343035507  5B0<5B07>=5;>45@<N<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 0.05%, 30 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8#, ;5:0@AB20 8 :>A<5B8:0 4.4. - 5A?C1;8:0 %>@20B8O?K@! N014679/02711.03.2010 (1872-@/10) 3850343053280  5B0<5B07>= 8?@>A?0=oACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 2 <3+5 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5G(5@8=3-;0C 01> .. - 5;L38O~ ?b@! N013528/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602210000038  5B0<5B07>= 8?@>A?0=sACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 2 <3+5 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5G(5@8=3-;0C 01> .. - 5;L38O@!@! N013528/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602210000045  5B0<5B07>= $;>AB5@>=bACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 7 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K! , 4.4., >2> <5AB> - !;>25=8O@@! N015404/01723.03.2010 (2347-@/10) 3838989505547  5B0<5B07>=# &5;5AB>45@<-M<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 0.1%, 15 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5G(5@8=3-;0C 01> .. - 5;L38O?@! N012745/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602210000670  5B0<5B07>=# &5;5AB>45@<-M<07L 4;O =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 0.1%, 30 3 - BC1K 0;N<8=852K5 - ?0G:8 :0@B>==K5G(5@8=3-;0C 01> .. - 5;L38O?@! N012745/01711.03.2010 (1872-@/10) 4602210000120  8:0;CB0<848;C<84]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K55 " $ " - >AA8O<@A!  N003218/01A24.11.2015 (20-4-496952-87<) 4602930006822  8:0;CB0<848;C<84]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O<@A!  N003218/01703.03.2010 (1620-@/10) 4602930006822  8:0;CB0<84)8:0;CB0<84-"520hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 150 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5v;., @. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; #?. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 "520 @092MB >.B4 - 5=3@8O<@r@# ! -007880/09717.03.2010 (2173-@/10) 7290102062812  8:0;CB0<84)8:0;CB0<84-"520gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 7 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5v;., @. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; #?. - $0@<0F52B8G5A:89 702>4 "520 @092MB >.B4 - 5=3@8O<@@# ! -007880/09717.03.2010 (2173-@/10) 7290102062829  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5g;., @. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; #?. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0~ >@Qe@# ! -003614/10709.06.2010 (5342-@/10) 7793397025451  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5 ;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0; #?. - "@>B5@0" - >AA8O >@]0A# ! -003614/10730.07.2010 (7464-@/10) 4607159610263  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 150 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5g;., @. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; #?. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0<@q*A# ! -003614/10709.06.2010 (5342-@/10) 7793397025444  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 150 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 ;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0; #?. - "@>B5@0" - >AA8O <@i-A# ! -003614/10730.07.2010 (7464-@/10) 4607159610287  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5b;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0>@A# ! -005847/08714.07.2010 (6671-@/10) 7793397025260  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5 ;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0; #?. - "@>B5@0" - >AA8O >@^A# ! -005847/08730.07.2010 (7464-@/10) 4607159610218  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5b;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0<@A# ! -005847/08714.07.2010 (6671-@/10) 7793397025345  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 ;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0; #?. - "@>B5@0" - >AA8O ~ <@q= ףF@# ! -005847/08730.07.2010 (7464-@/10) 4607159610201  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5b;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0>@A# ! -005847/08715.03.2010 (1907-@/10) 7793397025260  8:0;CB0<84 8:0;CB5@0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5b;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O @025@8 !...!. - @35=B8=0<@A# ! -005847/08715.03.2010 (1907-@/10) 7793397025345  D0L2*( . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / 8:0;CB0<848;C<84OB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 150 <3, 28 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O<@\(A !-000723703.03.2010 (1620-@/10) 4607083722100  8:0;CB0<848;C<84lB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 150 <3, 28 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 A :>=B@>;5< ?5@2>3> 2A:@KB8O - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O<@\(A !-000723724.05.2010 (4543-@/10) 4607083722148  8:0;CB0<848;C<84^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55 " $ " - >AA8O>@A!  N003218/01A24.11.2015 (20-4-496952-87<) 4602930006839  8:0;CB0<848;C<84^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 "5@>D0@<" - >AA8O>@A!  N003218/01703.03.2010 (1620-@/10) 4602930006839  8:0;CB0<840;C<84iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 150 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O~ >@ffff@# ! -006592/08722.03.2010 (2288-@/10) 5997001361573  8:0;CB0<840;C<84hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O>@qA !-000199713.05.2010 (4198-@/10) 5997001360521  8:0;CB0<840;C<84^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 50 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5G;. - 545>= 8EB5@ .. - 5=3@8O; @. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O>@qA !-000199722.03.2010 (2288-@/10) 5997001360521  8:0;CB0<840A>45:A_B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 150 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5W'AB@05=5:0 . 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O~ <@ٯ@! N013043/01710.03.2010 (1808-@/10) 5000455005884  8:0;CB0<840A>45:AhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 50 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - AB@05=5:0 . 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; @. - >@45= $0@<0 <1% - 5@<0=8O<@A! N013292/01710.03.2010 (1808-@/10) 5000455007192   8?5@845= :8=5B>= a@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 5 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5 K;. - 5A<0 <1% - 5@<0=8O; @. - -1525 $0@<0 5A.<.1.%. D3. - 2AB@8O~ @ q= ף@ !  N015243/027 24.05.2010 (4543-@/10)  4260139090013   8?5@845= :8=5B>= JB01;5B:8 2 <3, 20 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5 O;. - 5A<0 <1% - 5@<0=8O; @. - 01>@0B>@8> $0@<0G5CB8:> !" !.@.. - B0;8O Y@@ !  N015243/017 24.05.2010 (4543-@/10)  4260139090020   8?5@845= 5=48;5:A JB01;5B:8 2 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5M ";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O I@A]@  !-0013897 15.03.2010 (1953-@/10)  5310001190965   8A0:>48; 8A0:>48; ]AC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 a;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= $0@<0ALNB8:0;7 !.. - >;LH0 $@@ !  N011954/017 30.07.2010 (7464-@/10)  5900008006446   8A0:>48; 8A0:>48; ]AC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5 a;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= $0@<0ALNB8:0;7 !.. - >;LH0 $@@ !  N011954/017 27.02.2010 (1488-@/10)  5900008006446  8A0:>48; 8A0:>48;YAC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Q$ "$0@<0?@8<" - 5A?C1;8:0 >;4>20$@@# ! -004585/09717.03.2010 (2173-@/10) 4840456000270  8A0:>48; 8A0:>48;YAC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55038AB@0 8 - C<K=8O$@@ !-000288721.06.2010 (5610-@/10) 5944710000583  8A0:>48; 8A0:>48;YAC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55038AB@0 8 - C<K=8O$@@ !-000288722.03.2010 (2287-@/10) 5944710000583  8A0:>48; 8A0:>48;pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@d@!  N001541/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077004492  8A0:>48; 8A0:>48;pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8O>@И@# ! -001448/07703.03.2010 (1620-@/10) 4607027761172  8A0:>48; 8A0:>48;pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K53 "8>:><" - >AA8O>@@# ! -008830/08722.03.2010 (2287-@/10) 4605949001437  8A0:>48; 8A0:>48;pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K57 "@8=45:A " - 0B28OD@@! N016080/01711.03.2010 (1872-@/10) 4750232000304  8A0:>48; 8A0:>48;lB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/ "7>=" - >AA8O>@И@# ! -001448/07703.03.2010 (1620-@/10) 4607027761424  8A0:>48; 8A0:>48;lB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O#0;:0=D0@<0 - C?=8F0 - >;30@8O>@ƥ@! N013214/01726.03.2010 (2460-@-10) 3800712631915  8A0:>48;%8A0:>48;-:@8pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8O>@@ !-002337711.03.2010 (1872-@/10) 4601969003314  8A0:>48;%8A0:>48;-:@8pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8OD@ĝ@ !-002337711.03.2010 (1872-@/10) 4601969002928  8A0:>48;-8A0:>48;-;LBD0@<YAC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 ";LBD0@<" - >AA8O$@&@!  N001562/01509.02.2010 (823-@/10) 4607035440052  8A0:>48;+8A0:>48;-86D0@<YAC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 5 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K55 "86D0@<" - >AA8O$@Ʀ@!  N001895/01703.03.2010 (1620-@/10) 4601026154720  8A0:>48;# 8A0:>48;-$pB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@d@!  N001541/01721.06.2010 (5610-@/10) 4605077001897  8A0:>48;-8A0:>48;-%5<>D0@<yB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 A0E0@=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K55%5<>D0@< .. - !5@18O>@$@! N014653/01722.03.2010 (2287-@/10) 8600097302579  8A0:>48; C;L:>;0:AYAC??>78B>@88 @5:B0;L=K5 10 <3, 6 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5^;. - 5@8=35@ =35;LE09< =B5@=5H=; <1% - 5@<0=8O; @. - =AB8BCB 45 =35;8 !.@.. - B0;8O~ @(\c@! N014230/01711.03.2010 (1872-@/10) 9006968004037  8A0:>48; C;L:>;0:ApB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5a;. - 5@8=35@ =35;LE09< =B5@=5H=; <1% - 5@<0=8O; @. - 5@8=35@ =35;LE09< $@0=F8O - $@0=F8O>@A@! N015358/01721.06.2010 (5610-@/10) 9006968003924  8A0:>48; C;L:>;0:ApB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5a;. - 5@8=35@ =35;LE09< =B5@=5H=; <1% - 5@<0=8O; @. - 5@8=35@ =35;LE09< $@0=F8O - $@0=F8O>@A@! N015358/01711.03.2010 (1872-@/10) 9006968003924  DFDt`0||N V0z .! ." /# .$ /% .& .' /( .) /* .+ ., /- .. // .0 .1 /2 .3 /4 .5 .6 /7 .8 /9 .: .; /< .= /> .? . 8A>?@>;>; @8B5; hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M " "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O >@@  !-0025407 11.03.2010 (1872-@/10)  4606486000921  ! 8A>?@>;>;!@8B5;!dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M!" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O!>@@!! !-0025407!11.03.2010 (1872-@/10)! 4606486003076 ! " 8A>?@>;>;"@8B5;"gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M"" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O">@@"" !-0025407"11.03.2010 (1872-@/10)" 4606486000938 " # 8A>?@>;>;#@8B5;#cB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M#" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O#>@@## !-0025407#11.03.2010 (1872-@/10)# 4606486003045 # $ 8A>?@>;>;$84>?$GB01;5B:8 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5$r;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - @;0=48O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O$,@2@$$ !-0004147$01.07.2010 (6232-@/10)$ 4605469002211 $ % 8A>?@>;>;%84>?%KB01;5B:8 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5%r;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - @;0=48O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O%<@Y@%% !-0004147%01.07.2010 (6232-@/10)% 4605469002242 % & 8A>?@>;>;&84>?&KB01;5B:8 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5&r;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - @;0=48O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O~ &L@&ffffft@&& !-0004147&01.07.2010 (6232-@/10)& 4605469002228 & ' 8A>?@>;>;'84>?'FB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5'r;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - @;0=48O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O',@:@'' !-0004147'01.07.2010 (6232-@/10)' 4605469002198 ' ( 8A>?@>;>;(84>?(JB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5(r;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - @;0=48O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O(<@#@(( !-0004147(01.07.2010 (6232-@/10)( 4605469002235 ( ) 8A>?@>;>;)84>?)JB01;5B:8 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5)r;. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - @;0=48O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O)L@@)) !-0004147)01.07.2010 (6232-@/10)) 4605469002204 ) * 8A>?@>;>;*84>?*ZB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5*X;., @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O*,@2@** !-0004147*23.03.2010 (2347-@/10)* 4605469002211 * + 8A>?@>;>;+84>?+^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5+X;., @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O+<@Y@++ !-0004147+23.03.2010 (2347-@/10)+ 4605469002242 + , 8A>?@>;>;,84>?,^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5,X;., @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O~ ,L@,ffffft@,, !-0004147,23.03.2010 (2347-@/10), 4605469002228 , - 8A>?@>;>;-84>?-YB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5-X;., @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O-,@:@-- !-0004147-23.03.2010 (2347-@/10)- 4605469002198 - . 8A>?@>;>;.84>?.]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5.X;., @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O.<@#@.. !-0004147.23.03.2010 (2347-@/10). 4605469002235 . / 8A>?@>;>;/84>?/]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5/X;., @. - 8H 5=5@8:A 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O/L@@// !-0004147/23.03.2010 (2347-@/10)/ 4605469002204 / 0 8A>?@>;>;08>;0hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K50>;. - 5: 4.4. - !;>25=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8O0>@@0#0 ! -001734/097003.03.2010 (1620-@/10)0 4030855372188 0 1 8A>?@>;>;18>;1gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K51>;. - 5: 4.4. - !;>25=8O; @. - !0;NB0A $0@<0 <1% - 5@<0=8O1>@@1#1 ! -001734/097103.03.2010 (1620-@/10)1 4030855372171 1 2 8A>?@>;>;28?@>;2^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K52>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O2>@@22 !-0015817208.04.2010 (2960-@/10)2 4607018262930 2 3 8A>?@>;>;38?@>;3^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5=3 "0:87-$0@<0" - >AA8O3>@@33 !-0015817304.03.2010 (1729-@/10)3 4607018262930 3 4 8A>?@>;>;48?@>;4]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K54>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8O~ 4>@4q= ףP@44 !-0015817408.04.2010 (2960-@/10)4 4607018262893 4 5 8A>?@>;>;58?@>;5]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5=5 "0:87-$0@<0" - >AA8O~ 5>@5q= ףP@55 !-0015817504.03.2010 (1729-@/10)5 4607018262893 5 6 8A>?@>;>;6 8A>30<<06hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K56h;. - 5@203 $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O; @. - 0C5@<0==-@F=09<8BB5;L $@0=F 0C5@<0== % - 5@<0=8O6>@@6!6 N014191/017622.03.2010 (2288-@/10)6 4030674001603 6 7 8A>?@>;>;7 8A>30<<07hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K57h;. - 5@203 $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O; @. - 0C5@<0==-@F=09<8BB5;L $@0=F 0C5@<0== % - 5@<0=8O7I@@7!7 N014191/017722.03.2010 (2288-@/10)7 4030674001610 7 8 8A>?@>;>;8 8A>30<<08gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K58W;. - 5@203 $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O; @. - @B570= $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O8>@@8!8 N014191/017822.03.2010 (2288-@/10)8 4030674001573 8 9 8A>?@>;>;9 8A>30<<09gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K59W;. - 5@203 $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O; @. - @B570= $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O~ 9I@9q= ף(b@9!9 N014191/017922.03.2010 (2288-@/10)9 4030674001580 9 : 8A>?@>;>;: 8A>?@>;>;:iB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5E: "!525@=0O 725740" - >AA8O:Y@@:#: ! -005035/087:10.08.2010 (7888-@/10): 4607005899897 : ; 8A>?@>;>;; 8A>?@>;>;;kB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1000) - OI8:8 :0@B>==K5E; "!525@=0O 725740" - >AA8O~ ;@;ffff@;#; ! -005035/087;10.08.2010 (7888-@/10); 4607005899972 ; < 8A>?@>;>;< 8A>?@>;>;<jB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (200) - OI8:8 :0@B>==K5E< "!525@=0O 725740" - >AA8O<@@D@<#< ! -005035/087<10.08.2010 (7888-@/10)< 4607005899965 < = 8A>?@>;>;= 8A>?@>;>;=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5E= "!525@=0O 725740" - >AA8O=I@ @=#= ! -005035/087=10.08.2010 (7888-@/10)= 4607005899880 = > 8A>?@>;>;> 8A>?@>;>;>YB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 100 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E> "!525@=0O 725740" - >AA8O>Y@@>#> ! -005035/087>10.08.2010 (7888-@/10)> 4607005899934 > ? 8A>?@>;>;? 8A>?@>;>;?]B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 100 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5E? "!525@=0O 725740" - >AA8O?Y@@?#? ! -005035/087?10.08.2010 (7888-@/10)? 4607005899910 ? DJfnxdllX`jV^^FD.6~"@ /A .B /C .D .E /F .G /H .I .J /K .L /M .N .O /P .Q /R .S .T /U .V /W .X .Y /Z .[ /\ .] .^ /_ .@ 8A>?@>;>;@ 8A>?@>;>;@XB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 50 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E@ "!525@=0O 725740" - >AA8O@I@@@#@ ! -005035/087@10.08.2010 (7888-@/10)@ 4607005899927 @ A 8A>?@>;>;A 8A>?@>;>;A\B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 50 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5EA "!525@=0O 725740" - >AA8OAI@@A#A ! -005035/087A10.08.2010 (7888-@/10)A 4607005899903 A B 8A>?@>;>;B 8A>?@>;>;BhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5EB "!525@=0O 725740" - >AA8OBY@ @B#B ! -005035/087B10.08.2010 (7888-@/10)B 4607005899798 B C 8A>?@>;>;C 8A>?@>;>;CjB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (1000) - OI8:8 :0@B>==K5EC "!525@=0O 725740" - >AA8OC@@@C#C ! -005035/087C10.08.2010 (7888-@/10)C 4607005899873 C D 8A>?@>;>;D 8A>?@>;>;DiB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (200) - OI8:8 :0@B>==K5ED "!525@=0O 725740" - >AA8O~ D@@Dn@D#D ! -005035/087D10.08.2010 (7888-@/10)D 4607005899866 D E 8A>?@>;>;E 8A>?@>;>;EgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5EE "!525@=0O 725740" - >AA8OEI@@E#E ! -005035/087E10.08.2010 (7888-@/10)E 4607005899781 E F 8A>?@>;>;F 8A>?@>;>;FXB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 100 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5EF "!525@=0O 725740" - >AA8OFY@ @F#F ! -005035/087F10.08.2010 (7888-@/10)F 4607005899835 F G 8A>?@>;>;G 8A>?@>;>;G\B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 100 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5EG "!525@=0O 725740" - >AA8OGY@ @G#G ! -005035/087G10.08.2010 (7888-@/10)G 4607005899811 G H 8A>?@>;>;H 8A>?@>;>;HWB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 50 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5EH "!525@=0O 725740" - >AA8OHI@v@H#H ! -005035/087H10.08.2010 (7888-@/10)H 4607005899828 H I 8A>?@>;>;I 8A>?@>;>;I[B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 50 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5EI "!525@=0O 725740" - >AA8OII@@I#I ! -005035/087I10.08.2010 (7888-@/10)I 4607005899804 I J 8A>?@>;>;J 8A>?@>;>;JhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5EJ "!525@=0O 725740" - >AA8OJ>@[@J#J ! -005035/087J19.02.2010 (1230-@/10)J 4607005897961 J K 8A>?@>;>;K 8A>?@>;>;KXB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5EK "!525@=0O 725740" - >AA8OK>@@K#K ! -005035/087K17.03.2010 (2173-@/10)K 4607005897985 K L 8A>?@>;>;L 8A>?@>;>;L\B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 30 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5EL "!525@=0O 725740" - >AA8OL>@@L#L ! -005035/087L17.03.2010 (2173-@/10)L 4607005897978 L M 8A>?@>;>;M 8A>?@>;>;MgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5EM "!525@=0O 725740" - >AA8OM>@4@M#M ! -005035/087M19.02.2010 (1230-@/10)M 4607005897923 M N 8A>?@>;>;N 8A>?@>;>;NWB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 30 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5EN "!525@=0O 725740" - >AA8ON>@@N#N ! -005035/087N17.03.2010 (2173-@/10)N 4607005897947 N O 8A>?@>;>;O 8A>?@>;>;O[B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 30 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5EO "!525@=0O 725740" - >AA8OO>@@O#O ! -005035/087O17.03.2010 (2173-@/10)O 4607005897930 O P 8A>?@>;>;)P8A>?@>;>;-C30;PKB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5wP7 "C30=A:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - #:@08=0P>@@P#P ! -006136/087P23.03.2010 (2347-@/10)P 4823004502457 P Q 8A>?@>;>;)Q8A>?@>;>;-@0=0QdB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K59Q "@0=0D0@<" - >AA8OQ$@@Q#Q ! -006031/107Q09.06.2010 (5343-@/10)Q 4607020330771 Q R 8A>?@>;>;)R8A>?@>;>;-@0=0RhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K59R "@0=0D0@<" - >AA8OR4@@R#R ! -006031/107R09.06.2010 (5343-@/10)R 4607020330788 R S 8A>?@>;>;)S8A>?@>;>;-@0=0ShB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59S "@0=0D0@<" - >AA8OS>@P@S#S ! -006031/107S09.06.2010 (5343-@/10)S 4607020330795 S T 8A>?@>;>;)T8A>?@>;>;-@0=0ThB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K59T "@0=0D0@<" - >AA8OTD@@T#T ! -006031/107T09.06.2010 (5343-@/10)T 4607020330801 T U 8A>?@>;>;)U8A>?@>;>;-@0=0UcB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K59U "@0=0D0@<" - >AA8OU$@@U#U ! -006031/107U09.06.2010 (5343-@/10)U 4607020330733 U V 8A>?@>;>;)V8A>?@>;>;-@0=0VgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K59V "@0=0D0@<" - >AA8OV4@@V#V ! -006031/107V09.06.2010 (5343-@/10)V 4607020330740 V W 8A>?@>;>;)W8A>?@>;>;-@0=0WgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K59W "@0=0D0@<" - >AA8O~ W>@WfffffR@W#W ! -006031/107W09.06.2010 (5343-@/10)W 4607020330757 W X 8A>?@>;>;)X8A>?@>;>;-@0=0XgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K59X "@0=0D0@<" - >AA8OXD@F@X#X ! -006031/107X09.06.2010 (5343-@/10)X 4607020330764 X Y 8A>?@>;>;Y>=:>@YhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K51Y5@: 0 - 5@<0=8OY>@V@Y!Y N012963/017Y27.02.2010 (1488-@/10)Y 4022536645902 Y Z 8A>?@>;>;Z>=:>@ZhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K51Z5@: 0 - 5@<0=8OZI@A%@Z!Z N012963/017Z27.02.2010 (1488-@/10)Z 4022536645919 Z [ 8A>?@>;>;[>=:>@[gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K51[5@: 0 - 5@<0=8O~ [>@[Qc@[![ N012963/017[27.02.2010 (1488-@/10)[ 4022536645872 [ \ 8A>?@>;>;\>=:>@\RB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - 1;8AB5@ (3) - ?0G:0 :0@B>==0O\`5@: 0 - 5@<0=8O, @.,5@2.#?.-5@: 0 - 5@<0=8O; B>@.#?.,K?.:.- "0=>;5:"- >AA8O~ \>@\Qc@\!\ N012963/01C\12.04.2016 (20-4-4009460-87<)\ 4640017590727 \ ] 8A>?@>;>;]>=:>@]RB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 30 HB. - 1;8AB5@ (1) - ?0G:0 :0@B>==0O]`5@: 0 - 5@<0=8O, @.,5@2.#?.-5@: 0 - 5@<0=8O; B>@.#?.,K?.:.- "0=>;5:"- >AA8O~ ]>@]Qc@]!] N012963/01C]12.04.2016 (20-4-4009462-87<)] 4640017590376 ] ^ 8A>?@>;>;^>=:>@^gB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K51^5@: 0 - 5@<0=8O^I@@^!^ N012963/017^27.02.2010 (1488-@/10)^ 4022536645889 ^ _ 8A>?@>;>;_>=:>@_SB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - 1;8AB5@ (3) - ?0G:0 :0@B>==0O_`5@: 0 - 5@<0=8O, @.,5@2.#?.-5@: 0 - 5@<0=8O; B>@.#?.,K?.:.- "0=>;5:"- >AA8O_>@V@_!_ N012963/01C_12.04.2016 (20-4-4009460-87<)_ 4640017590710 _ DTD vvn` /a .b .c /d .e /f .g .h /i .j /k .l .m /n .o /p .q .r /s .t /u .v .w /x .y /z .{ .| /} .~ / .` 8A>?@>;>;`>=:>@`RB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 30 HB. -1;8AB5@ (1) - ?0G:0 :0@B>==0O``5@: 0 - 5@<0=8O, @.,5@2.#?.-5@: 0 - 5@<0=8O; B>@.#?.,K?.:.- "0=>;5:"- >AA8O`>@V@`!` N012963/01C`12.04.2016 (20-4-4009462-87<)` 4640017590383 ` a 8A>?@>;>;a >=:>@ >@aiB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 2.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K51a5@: 0 - 5@<0=8Oa>@@a!a N013955/017a27.02.2010 (1488-@/10)a 4022536872728 a b 8A>?@>;>;b>@18AbbB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Mb".=8:5< 01>@0B>@87 8<8B54 - =48Ob>@`@bb !-0015267b23.03.2010 (2347-@/10)b 8901315207813 b c 8A>?@>;>;c>@18AcaB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Mc".=8:5< 01>@0B>@87 8<8B54 - =48O~ c>@cq= ףPT@cc !-0015267c23.03.2010 (2347-@/10)c 8901315207714 c d 8A>?@>;>;d >@48=>@<dhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5dS;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8Od>@@d#d ! -001043/087d15.03.2010 (1953-@/10)d 4607141996269 d e 8A>?@>;>;e >@48=>@<egB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5eS;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - 0B0;5=B 5@<0=8O (>@=4>@D <1% - 5@<0=8Oe>@o@e#e ! -001043/087e15.03.2010 (1953-@/10)e 4607141996252 e f 8A>?@>;>;f>@>=0;f^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Of#5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0f>@ @ff !-0009437f04.03.2010 (1729-@/10)f 8584005101402 f g 8A>?@>;>;g>@>=0;g^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (6) - ?0G:8 :0@B>==K5Og#5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0gN@@gg !-0009437g04.03.2010 (1729-@/10)g 8584005101501 g h 8A>?@>;>;h>@>=0;h]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5Oh#5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0h>@@hh !-0009437h04.03.2010 (1729-@/10)h 8584005101105 h i 8A>?@>;>;i>@>=0;i]B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (6) - ?0G:8 :0@B>==K5Oi#5=B820 0.A. - !;>20F:0O 5A?C1;8:0iN@@ii !-0009437i04.03.2010 (1729-@/10)i 8584005101204 i j 8A>?@>;>;j8?5@B5=jhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57j "@:0- CA" - >AA8Oj>@@j#j ! -008962/097j15.03.2010 (1953-@/10)j 4607055133279 j k 8A>?@>;>;k8?5@B5=kiB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 2.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57k "@:0- CA" - >AA8Ok>@߽@k#k ! -008962/097k15.03.2010 (1953-@/10)k 4607055133194 k l 8A>?@>;>;l8?5@B5=lgB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57l "@:0- CA" - >AA8Ol>@~@l#l ! -008962/097l15.03.2010 (1953-@/10)l 4607055133231 l 5m8D84>10:B5@88 18D84C<'m8D84C<10:B5@8=m{;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Gm "$8@<0 "8B0D0@<0" - >AA8Om$@#@m%m! -004514/10 7m20.05.2010 (4432-@/10)m 4607006820302 m 5n8D84>10:B5@88 18D84C<'n8D84C<10:B5@8=nu;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K57n "-:>?>;8A" - >AA8O~ n$@nC@n!n  N002188/017n30.07.2010 (7464-@/10)n 4607007170161 n 5o8D84>10:B5@88 18D84C<'o8D84C<10:B5@8=o{?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 0.85 3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (10) - ?0G:8 :0@B>==K55o "0@B=5@" - >AA8Oo$@@o!o  N000346/017o03.03.2010 (1620-@/10)o 4600561000127 o 5p8D84>10:B5@88 18D84C<'p8D84C<10:B5@8=p{?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 0.85 3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (30) - ?0G:8 :0@B>==K55p "0@B=5@" - >AA8Op>@@p!p  N000346/017p03.03.2010 (1620-@/10)p 4600561020019 p 5q8D84>10:B5@88 18D84C<3q8D84C<10:B5@8= ACE>9q{;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Uq& "8><54" 8<...5G=8:>20 - >AA8Oq$@#@q!q  N003564/017q07.04.2010 (2894-@/10)q 4601861000060 q 5r8D84>10:B5@88 18D84C<3r8D84C<10:B5@8= ACE>9r|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Qr;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [ "8@8>=" 3."><A:] - >AA8Or$@C@rr !-0021597r12.04.2010 (3079-@/10)r 4605260002052 r 5s8D84>10:B5@88 18D84C<3s8D84C<10:B5@8= ACE>9s|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5s;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [8653>@>4A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2 "<8>"] - >AA8Os$@C@ss !-0021597s21.06.2010 (5610-@/10)s 4605021001355 s 5t8D84>10:B5@88 18D84C<3t8D84C<10:B5@8= ACE>9t|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5t;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [8653>@>4A:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2 "<8>"] - >AA8Ot$@C@tt !-0021597t12.04.2010 (3079-@/10)t 4605021000839 t 5u8D84>10:B5@88 18D84C<3u8D84C<10:B5@8= ACE>9u|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Uu;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8Ou$@C@uu !-0021597u12.04.2010 (3079-@/10)u 4602789001573 u 5v8D84>10:B5@88 18D84C<3v8D84C<10:B5@8= ACE>9v|;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O 5 4>7, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5Sv;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8Ov$@C@vv !-0021597v12.04.2010 (3079-@/10)v 4602784002872 v 5w8D84>10:B5@88 18D84C<3w8D84C<10:B5@8= D>@B5we?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 5 4>7, 0.85 3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (10) - ?0G:8 :0@B>==K55w "0@B=5@" - >AA8Ow$@@w!w  N000361/017w03.03.2010 (1620-@/10)w 4600561000134 w 5x8D84>10:B5@88 18D84C<3x8D84C<10:B5@8= D>@B5xe?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 5 4>7, 0.85 3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (30) - ?0G:8 :0@B>==K55x "0@B=5@" - >AA8Ox>@A5@x!x  N000361/017x03.03.2010 (1620-@/10)x 4600561021030 x 5y8D84>10:B5@88 18D84C<'y8D84C<10:B5@8=yu;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?@85<0 2=CB@L 8 <5AB=>3> ?@8<5=5=8O, 5 4>7 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K57y "-:>?>;8A" - >AA8O~ y$@yC@y!y  N002188/017y22.03.2010 (2287-@/10)y 4607007170017 y 5z8D84>10:B5@88 18D84C<z@>18D>@zl?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 5 4>7, 5 4>7, 850 <3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (10) - ?0G:8 :0@B>==K55z "0@B=5@" - >AA8Oz$@@z!z  N000090/017z03.03.2010 (1620-@/10)z 4600561021122 z 5{8D84>10:B5@88 18D84C<{@>18D>@{l?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 5 4>7, 5 4>7, 850 <3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (30) - ?0G:8 :0@B>==K55{ "0@B=5@" - >AA8O~ {>@{q= ףS@{!{  N000090/017{03.03.2010 (1620-@/10){ 4600561021139 { 5|8D84>10:B5@88 18D84C<|@>18D>@|k?>@>H>: 4;O ?@85<0 2=CB@L 5 4>7, 5 4>7, 850 <3 - ?0:5BK 87 :><18=8@>20==KE <0B5@80;>2 (6) - ?0G:8 :0@B>==K55| "0@B=5@" - >AA8O~ |@|p@|!|  N000090/017|03.03.2010 (1620-@/10)| 4600561021115 | } ;5><8F8=c}-;5><8F5B8=0 384@>E;>@84 4;O 8=J5:F89 0.005 3]};8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 5 <3 - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5}t$# "!0=:B-5B5@1C@3A:89 20:F8= 8 AK2>@>B>: 8 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2" $ - >AA8O}$@{@}} 85/1520/67}31.03.2010 (2715-@/10)} 4602431500010 } ~ ;5><8F8=~;5>F8=~T;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 15 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5C~8??>= 09O:C >.B4 - /?>=8O~?qf@~!~ N011332/015~09.02.2010 (823-@/10)~ 4987170870014 ~  ;5><8F8=%5@>-;5><8F8=T;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 15 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O?h@# ! -008999/09731.03.2010 (2715-@/10) 4605095008199  DP4zx^HHHtlpn((H&$uT . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / ;5><8F8=%5@>-;5><8F8=X;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 5 <3 - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O$@@# ! -008999/09729.04.2010 (3572-@/10) 4605095008175  >@B57><81 <8;0= $!;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 3.5 <3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 3$-!8=B57 - >AA8O?J 714.05.2010 (4239-@/10) 4650001570024  >@B57><815;:594 ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 3.5 <3 - D;0:>=K - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5T;. - /=AA5=-!8;03 =B5@=59H=; .. - 5;L38O; @. - 5= 5=LN 01>@0B>@8A =: - !(?/( !-000654711.03.2010 (1872-@/10) 4602243001620  >@B57><815;:594x;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 3.5 <3 - D;0:>=K 38.5 <3 - ?0G:8 :0@B>==K5/;. - "6>=A>= & 6>=A>=" - >AA8O @.,5@2.#?. - L5@ $01@ 548:0<5=B @>40:H= - $@0=F8O; B>@.#?.,K?.:. - /=AA5= $0@<0F52B8:0 .. - 5;L38O?/( !-000654C23.03.2016 (20-4-4003738-87<) 4602243001620  >@B57><815;:594y;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 3.5 <3 - D;0:>=K 38.5 <3 - ?0G:8 :0@B>==K5%;. - "6>=A>= & 6>=A>=" - >AA8O @.,5@2.#?. - ! $0@<0ALNB8:0;A !.@.;. - B0;8O; B>@.#?.,K?.:. - /=AA5= $0@<0F52B8:0 .. - 5;L38O?/( !-000654C23.03.2016 (20-4-4003739-87<) 4602243001620  >@B57><818;0=D>@;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 3.5 <3, 1 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 5 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><= "$0@<-!8=B57" - >AA8O?@# ! -003337/09722.03.2010 (2287-@/10) 4603469000893  C>BC;8=8G5A:89 B>:A8= B8?0 A5><8={;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 100 - D;0:>=K - ?>44>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5b;., #?. - 5@F $0@<0 <1% 8 >.0 - 5@<0=8O; @. - <?DHB>DD25@: 5AA0C-">@=0C <1% - 5@<0=8O~ ?Q@# ! -004746/08717.03.2010 (2173-@/10) 4046222162603  K!>BC;8=8G5A:89 =59@>B>:A8= B8?0 0=B>:At;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 100 - D;0:>=K - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Z;. - "8:5-<54" - >AA8O; @. - 0=G6>CAA:89 8=AB8BCB 18>;>38G5A:>9 ?@>4C:F88 - 8B09?oD# ! -001587/08713.05.2010 (4198-@/10) 6922619400078  K!>BC;8=8G5A:89 =59@>B>:A8= B8?0 0=B>:As;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89 50 - D;0:>=K - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Z;. - "8:5-<54" - >AA8O; @. - 0=G6>CAA:89 8=AB8BCB 18>;>38G5A:>9 ?@>4C:F88 - 8B09?)%A# ! -001587/08713.05.2010 (4198-@/10) 6922619400054  o3>BC;8=8G5A:89 B>:A8= B8?0 A-35<033;NB8=8= :><?;5:A>B>:Ay;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 100 - D;0:>=K - ?>44>=K :0@B>==K5 - ?0G:8 :0@B>==K5_+;;5@30= $0@<0ALNB8:M;7 9M@;M=4 - @;0=48O?H! N011936/01729.03.2010 (2529-@/10) 5016007202038  o3>BC;8=8G5A:89 B>:A8= B8?0 A-35<033;NB8=8= :><?;5:A8A?>@B;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O (2 # - ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=J5:F89) 500 - D;0:>=K - :>@>1:8 ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E;. - ?A5= $0@<0 - $@0=F8O; @. - ?A5= 8>D0@< B4 - 5;8:>1@8B0=8O?;W! N011520/01705.05.2010 (3872-@/10) 3582185810591  o3>BC;8=8G5A:89 B>:A8= B8?0 A-35<033;NB8=8= :><?;5:A8A?>@B;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 500 - D;0:>=K - :>@>1:8 ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5T;. - >DC@ ?A5= =B5@=0AL>=0;L - $@0=F8O; @. - ?A5= 8>D0@< B4 - 5;8:>1@8B0=8O?;W! N011520/01704.03.2010 (1729-@/10) 3582185810591  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=! "@0=:2578?0<@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8O$@@!  N003747/01719.08.2010 (8385-@/10) 4602824015978  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=! "@0=:2578?0<JB01;5B:8 1 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0;LE8<D0@<" - >AA8OI@@!  N003747/02723.03.2010 (2347-@/10) 4602824016012  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=$570=5DJB01;5B:8 1 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8O~ I@QKP@!  N003954/01722.03.2010 (2287-@/10) 4601969005929  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8= $5=075?0<@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - :>@>1:8 :0@B>==K5N;. - "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O; @. - ">2>A81E8<D0@<" - >AA8O$@@# ! -001772/09703.03.2010 (1620-@/10) 4602212005697  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8= $5=075?0<LB01;5B:8 0.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8OI@@!  N003672/01717.03.2010 (2173-@/10) 4602193001039  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8= $5=075?0<<B01;5B:8 0.5 <3, 50 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8OI@o@!  N003672/01727.02.2010 (1488-@/10) 4602193001558  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8= $5=075?0<JB01;5B:8 1 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8O~ I@fffff&Q@!  N003672/01717.03.2010 (2173-@/10) 4602193001046  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8= $5=075?0<LB01;5B:8 2.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5O# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8OI@g@!  N003672/01717.03.2010 (2173-@/10) 4602193002920  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=! $5=>@5;0:A0=@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5k1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8O$@߰@!  N003863/01715.03.2010 (1907-@/10) 4600828003854  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=-;75?0<@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Y( "548F8=A:89 F5=B@ "- " - >AA8O$@@!  N001201/01711.03.2010 (1872-@/10) 4670000360044  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=-;75?0<@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (10) /2 :><?;5:B5 A> A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Y( "548F8=A:89 F5=B@ "- " - >AA8OI@@t@!  N001201/01711.03.2010 (1872-@/10) 4670000361225  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=-;75?0<@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Y( "548F8=A:89 F5=B@ "- " - >AA8O$@@!  N001201/01711.03.2010 (1872-@/10) 4670000360747  K!@><48384@>E;>@D5=8;15=7>48075?8=-;75?0<@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Y( "548F8=A:89 F5=B@ "- " - >AA8O~ @fffffR@!  N001201/01711.03.2010 (1872-@/10) 4670000360730  ! @><>:@8?B8=/@><>:@8?B8=- 8EB5@o3B01;5B:8 2.5 <3, 30 HB. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5A545>= 8EB5@ .. - 5=3@8O>@~@! N011972/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001381182  =@><>:@8?B8= [0;LD0, 15B0]15@38=JB01;5B:8 4 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5G "$0@<F5=B@ " " - >AA8O>@Az@# ! -001033/10726.03.2010 (2460-@-10) 4602329000912  C45A>=84+C45=8B !B5@8-51wACA?5=78O 4;O 8=30;OF89 0.25 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K ?>;8MB8;5=>2K5 A?0O==K5 (1;>:8 ?> 5 HB.) (4) - ?0G:8 :0@B>==K5u;. - >@B>= %M;A:M0 8<8B54, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2>9 <0@:>9 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>; @. - 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 8<8B54 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>4@!b@# ! -004200/10726.08.2010 (8733-@/10) 5023497782117  C45A>=84+C45=8B !B5@8-51'ACA?5=78O 4;O 8=30;OF89 0.25 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K ?>;8MB8;5=>2K5 A?0O==K5 (1;>:8 ?> 5 HB.) (6) - ?0G:8 :0@B>==K5 (2) - :>@>1:8 :0@B>==K5u;. - >@B>= %M;A:M0 8<8B54, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2>9 <0@:>9 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>; @. - 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 8<8B54 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>~ N@q= ףo@# ! -004200/10726.08.2010 (8733-@/10) 5023497781912  C45A>=84+C45=8B !B5@8-51vACA?5=78O 4;O 8=30;OF89 0.5 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K ?>;8MB8;5=>2K5 A?0O==K5 (1;>:8 ?> 5 HB.) (4) - ?0G:8 :0@B>==K5u;. - >@B>= %M;A:M0 8<8B54, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2>9 <0@:>9 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>; @. - 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 8<8B54 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>4@@# ! -004200/10726.08.2010 (8733-@/10) 5023497782216  C45A>=84+C45=8B !B5@8-51%ACA?5=78O 4;O 8=30;OF89 0.5 <3/<;, 1 HB., 2 <; - 0<?C;K ?>;8MB8;5=>2K5 A?0O==K5 (1;>:8 ?> 5 HB.) (6) - ?0G:8 :0@B>==K5 (2) - :>@>1:8 :0@B>==K5u;. - >@B>= %M;A:M0 8<8B54, 2KABC?0NI89 ?>4 B>@3>2>9 <0@:>9 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>; @. - 92M:A $0@<0ALNB8:0;A .:59 8<8B54 - !>548=5==>5 >@>;52AB2>N@bA# ! -004200/10726.08.2010 (8733-@/10) 5023497782018  C45A>=84 C45=>D0;L:G:0?AC;K :8H5G=>@0AB2>@8<K5 3 <3, 10 HB. - 1;8AB5@ (2) - ?0G:8 :0@B>==K5;. - @. $0;L: $0@<0 <1% - 5@<0=8O; @.,5@2.#?.,B>@.#?. - >70= $0@<0 <1% - 5@<0=8O; K?.:. - @. $0;L: $0@<0 <1% - 5@<0=8O~ 4@(\ @! N015022/01C17.05.2016 (20-4-4010514-87<) 4032717010030  D[$ 4bJ,PRlj . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / C45A>=84 C45=>D0;L:I:0?AC;K 3 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M;., #?. - @. $0;L: $0@<0 <1% - 5@<0=8O; @. - >70= $0@<0 <1% - 5@<0=8O~ 4@(\ @+ N015022/01-2003723.03.2010 (2347-@/10) 4032717010030  C45A>=84 C;L<8:>@B+ACA?5=78O 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==0O 0.25 <3/<;, 2 <; - :>=B59=5@K ?>;8MB8;5=>2K5 (5) - :>=25@BK 0;N<8=852K5 ;0<8=8@>20==K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O4@,@! N013826/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838730871  C45A>=84 C;L<8:>@B)ACA?5=78O 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==0O 0.5 <3/<;, 2 <; - :>=B59=5@K ?>;8MB8;5=>2K5 (5) - :>=25@BK 0;N<8=852K5 ;0<8=8@>20==K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O4@@! N013826/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838730888  C45A>=843C;L<8:>@B BC@1CE0;5@n?>@>H>: 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.1 <3/4>70, 200 4>7 - 8=30;OB>@K 4>78@CNI85 ""C@1CE0;5@" - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O?A2@! N013849/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838730925  C45A>=843C;L<8:>@B BC@1CE0;5@n?>@>H>: 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.2 <3/4>70, 100 4>7 - 8=30;OB>@K 4>78@CNI85 ""C@1CE0;5@" - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O?@! N013849/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838730932  C45A>=84)"0D5= >2>;0975@{?>@>H>: 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.2 <3/4>70, 200 4>7, 2.18 3 - :0@B@8468 - :>=B59=5@K ?>;8?@>?8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5G;., #?. - 5: 4.4. - !;>25=8O; @. - !>D>B5: <1% M=4 >. - 5@<0=8O?!@ !-002405703.03.2010 (1620-@/10) 3838957011872  C45A>=84)"0D5= >2>;0975@7?>@>H>: 4;O 8=30;OF89 4>78@>20==K9 0.2 <3/4>70, 200 4>7, 2.18 3 - :0@B@8468 - :>=B59=5@K ?>;8?@>?8;5=>2K5 /2 :><?;5:B5 A 8=30;OB>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5G;., #?. - 5: 4.4. - !;>25=8O; @. - !>D>B5: <1% M=4 >. - 5@<0=8O?@ !-002405703.03.2010 (1620-@/10) 3838957011766  C?820:08=;>::>!g@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 1 HB., 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5I "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O@@# ! -010453/09704.03.2010 (1729-@/10) 4605964002907  C?820:08=;>::>!k@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 1 HB., 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5I "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O$@@# ! -010453/09704.03.2010 (1729-@/10) 4605964002914  C?820:08=/C?820:08= @8=45:At@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 1 HB., 10 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5{9;. - "@8=45:A " - 0B28O; @. - "!0=8B0A" - 8B20@! @# ! -006093/10715.03.2010 (1906-@/10) 4750232007426  C?820:08==C?820:08= @8=45:A !?8=0;@0AB2>@ 4;O 8=B@0B5:0;L=>3> 22545=8O 5 <3/<;, 1 HB., 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5{9;. - "@8=45:A " - 0B28O; @. - "!0=8B0A" - 8B20~ @(\!@# ! -006092/10715.03.2010 (1906-@/10) 4750232007440  C?820:08=0@:08=C@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 20 <; - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - AB@05=5:0 . 8<8B54 - 5;8:>1@8B0=8O; @. - AB@05=5:0 >=BA - $@0=F8O@@! N014085/01713.05.2010 (4198-@/10) 7321838750633  C?820:08=%0@:08= !?8=0;`@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5u6;. - AB@05=5:0 - (25F8O; @. - !5=5:A8 - $@0=F8O~ @fffff@! N014031/01730.07.2010 (7464-@/10) 4607155430230  C?820:08=/0@:08= !?8=0; %M28`@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O@@! N014032/01730.07.2010 (7464-@/10) 7321838730642  8=?>F5B8= 8=?>F5B8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5= "0:87-$0@<0" - >AA8OI@,@!  N002235/01704.03.2010 (1729-@/10) 4607018260226  C?820:08=/0@:08= !?8=0; %M28`@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5u6;. - AB@05=5:0 - (25F8O; @. - !5=5:A8 - $@0=F8O@@! N014032/01730.07.2010 (7464-@/10) 4607155430247  C?820:08=/0@:08= !?8=0; %M28`@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O@@! N014032/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838730642  C?820:08=%0@:08= !?8=0;`@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 4 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K57AB@05=5:0 - (25F8O~ @fffff@! N014031/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838730673  C?820:08=0@:08=C@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 5 <3/<;, 20 <; - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5?AB@05=5:0 >=BA - $@0=F8O@@! N014085/01710.03.2010 (1808-@/10) 7321838750633  u6CB8;0<8=>384@>:A8?@>?>:A8D5=>:A8<5B8; <5B8;>:A04807>; @>:A>4>;>;P:0?;8 3;07=K5 1%, 1.3 <; - BN18:-:0?5;L=8FK ?>;8MB8;5=>2K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5a,$# ">A:>2A:89 M=4>:@8==K9 702>4" - >AA8O@ڠ@!  N001512/01708.04.2010 (2960-@/10) 4602676002270  u6CB8;0<8=>384@>:A8?@>?>:A8D5=>:A8<5B8; <5B8;>:A04807>; @>:A>4>;>;G:0?;8 3;07=K5 1%, 5 <; - D;0:>=-:0?5;L=8FK ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O?П@!  N001067/01722.03.2010 (2287-@/10) 4602565014575  C0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 B, 48DB5@88 8 AB>;1=O:0C1>-CACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 0.5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48</ - ?0G:8 :0@B>==K5C " "><18>B5E" - >AA8O$@A!  N000048/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602654000083  P0:F8=0 ?@>B82 :>:;NH0, 48DB5@88, AB>;1=O:0 8 35?0B8B0 B 04A>@18@>20==0O 684:0OC1>->:ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5C " "><18>B5E" - >AA8O~ $@@!  N003327/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602654000106  8=?>F5B8= 8=?>F5B8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5; "$0@<?@>5:B" - >AA8OI@@ !-000207721.06.2010 (5610-@/10) 4607111079084  8=?>F5B8= 8=?>F5B8=JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5; "$0@<?@>5:B" - >AA8OI@@ !-000207723.03.2010 (2347-@/10) 4607019010165  L0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 B, 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0d0:F8=0 ?@>B82 :>:;NH0, 48DB5@88, AB>;1=O:0 8 35?0B8B0 04A>@18@>20==0O 684:0O (0:F8=0 !-5? )ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O~ $@fffff@ !-001032722.03.2010 (2287-@/10) 4602784003206  L0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 B, 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0d0:F8=0 ?@>B82 :>:;NH0, 48DB5@88, AB>;1=O:0 8 35?0B8B0 04A>@18@>20==0O 684:0O (0:F8=0 !-5? )ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O~ $@fffff@ !-001032A26.10.2015 (20-4-494343-87<) 4602784004135  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 Y(0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O (@)ZACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 20 <:3/<;, 0.5 <; - 0<?C;K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@A !-001140722.03.2010 (2287-@/10) 8901213000806  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 Y(0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O (@)XACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 20 <:3/<;, 1 <; - 0<?C;K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@%#A !-001140728.05.2010 (4881-@/10) 8901213000813  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 Y(0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O (@)ZACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 20 <:3/<;, 10 <; - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@ۻL !-001140728.05.2010 (4881-@/10) 8901213000660  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 Y(0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O (@)YACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 20 <:3/<;, 5 <; - D;0:>=K (50) - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@ !-001140728.05.2010 (4881-@/10) 8901213000653  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 _+0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O 4@>66520OACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [157 :>=A5@20=B0] (2 # - ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O), 0.5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8C " "><18>B5E" - >AA8O$@A@!  N000738/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602654000120  DS RP""r$BBV@J|x|z . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . ./0;L?@>520O :8A;>B05?0:8=zA8@>? 50 <:3/<; (2 # - 57.64 <3/<), 150 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A ;>6:>9 4>78@>2>G=>9/ - ?0G:8 :0@B>==K5M"!0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O?A(@! N012595/01727.02.2010 (1488-@/10) 3582910000105  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 _+0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O 4@>66520OACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [157 :>=A5@20=B0] (2 # - ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O), 1 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :C " "><18>B5E" - >AA8O$@@!  N000738/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602654000113  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 _+0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O 4@>66520OACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [A :>=A5@20=B><] (2 # - ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O), 0.5 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 C " "><18>B5E" - >AA8O$@@!  N000738/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602654000021  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 _+0:F8=0 35?0B8B0 @5:><18=0=B=0O 4@>66520OACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [A :>=A5@20=B><] (2 # - ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O), 1 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0C " "><18>B5E" - >AA8O$@@!  N000738/01704.03.2010 (1729-@/10) 4602654000014  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0  53520: ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [157 :>=A5@20=B0] 20 <:3/<;, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5X;. - "8==>D0@<" - >AA8O; @. - "548:>-B5E=>;>38G5A:89 E>;48=3 ""%" - >AA8O$@@!  N003741/01726.03.2010 (2461-@/10) 4610004580185  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0  53520: ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [157 :>=A5@20=B0] 20 <:3/<;, 1 4>70, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5X;. - "8==>D0@<" - >AA8O; @. - "548:>-B5E=>;>38G5A:89 E>;48=3 ""%" - >AA8O$@@@!  N003741/01726.03.2010 (2461-@/10) 4610004580178  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0  53520: ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [A :>=A5@20=B><] 20 <:3/<;, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5X;. - "8==>D0@<" - >AA8O; @. - "548:>-B5E=>;>38G5A:89 E>;48=3 ""%" - >AA8O$@@!  N003741/01726.03.2010 (2461-@/10) 4610004580055  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0  53520: ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O [A :>=A5@20=B><] 20 <:3/<;, 1 4>70, 1 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5X;. - "8==>D0@<" - >AA8O; @. - "548:>-B5E=>;>38G5A:89 E>;48=3 ""%" - >AA8O$@@@!  N003741/01726.03.2010 (2461-@/10) 4610004580048  c-0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 28@CA=>3> 35?0B8B0 -=465@8:A RACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 20 <:3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5};. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7, >B45;5=85 !<8B;O9= 8G5< $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O; #?. - "!<8B;O9= 8G5<-8><54" - >AA8O?%@! N011718/01710.03.2010 (1808-@/10) 4602340000083  W'0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [6820O]=D;N28@};8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=B@0=070;L=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 3 4>7K - 0<?C;K /2 :><?;5:B5 A H?@8F5<-1 HB., 83;>9-1 HB. 8 =0A04:>9-@0A?K;8B5;5<-3 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [@:CBA:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O?@# ! -007988/09722.03.2010 (2287-@/10) 4605518000397  W'0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [6820O] #;LB@020:;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=B@0=070;L=>3> 22545=8O 1 4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5< - 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 1 <; - 1 HB. 8 @0A?K;8B5;5<-4>70B>@>< >4=>@07>2>3> 8A?>;L7>20=8O [A>AB>OI5< 87 H?@8F0, 83;K 8 =0A0;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [@:CBA:>5 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O?'@!  N003224/01722.03.2010 (2287-@/10) 4605518000366  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]53@820:3ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK >4=>@07>2K5 - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5y8>20@B8A 0:F8=A M=4 803=>AB8:A <1% 8 >. - 5@<0=8O?A@! N015910/01705.05.2010 (3872-@/10) 4605594000021  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O] 0:A83@8?}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5A!0=>D8 0AB5@ !.. - $@0=F8O?@! N014493/01707.07.2010 (6531-@/10) 3660053314041  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]=D;N20:1ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 0.5 <; - H?@8FK >4=>@07>2K5 A 83;>9 2?0O==>9 - C?0:>2:8 :0@B>==K5 - ?0G:8 :0@B>==K5S%!>;259 8>;>468:0;7 .. - 845@;0=4K?i@! N015694/01727.02.2010 (1488-@/10) 8715554000117  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]0=45D;NZACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70 - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@@# ! -007987/09722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003492  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]0=45D;N|ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70 - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@@# ! -007987/09722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003508  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O] $;N20:A8=9ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 HB., 0.25 <; - H?@8FK - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 [1C<030 A ?>;8<. ?>:@/%] - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - "548=B>@3" - >AA8O; @. - '0=GC=L '0=HM= 09D !095=A87 B4 - 8B09?@# ! -003842/09729.04.2010 (3572-@/10) 6921501700289  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O] $;N20:A8=bACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 HB., 0.5 <; - D;0:>=K (5) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - "548=B>@3" - >AA8O; @. - '0=GC=L '0=HM= 09D !095=A87 B4 - 8B09@@# ! -003842/09709.06.2010 (5344-@/10) 6921501700265  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O] $;N20:A8=7ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 HB., 0.5 <; - H?@8FK - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 [1C<030 A ?>;8<. ?>:@/%] - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - "548=B>@3" - >AA8O; @. - '0=GC=L '0=HM= 09D !095=A87 B4 - 8B09?@# ! -003842/09709.06.2010 (5344-@/10) 6921501700302  D0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]+7>:A8<5@0 1@><84@8??>;@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O [c :>=A5@20=B><] 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@c@!  !003865/01730.07.2010 (7464-@/10) 4600488003249  D0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]+7>:A8<5@0 1@><84@8??>;@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O [c :>=A5@20=B><] 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@@!  !003865/01730.07.2010 (7464-@/10) 4600488003256  D0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]+7>:A8<5@0 1@><84@8??>;@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Q;. - " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O; @. - $# "!0=:B-5B5@1C@3A:89 20:F8= 8 AK2>@>B>: 8 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2" $ - >AA8O $@@!  N003865/01720.05.2010 (4431-@/10) 4602431501031  D0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]+7>:A8<5@0 1@><84F@8??>; [0:F8=0 3@8??>7=0O B@820;5=B=0O ?>;8<5@-AC1J548=8G=0O 684:0O]@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5O;. - " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O; @. - $# "!0=:B-5B5@1C@3A:89 20:F8= 8 AK2>@>B>: 8 ?@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2" $ - >AA8O$@@!  N003865/01C09.12.2015 (20-4-2095688-87<) 4602431501918  D0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]+7>:A8<5@0 1@><84 @8??>; 5>3ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK >4=>@07>2K5 - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5S% " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O ?i@# ! -006029/09725.03.2010 (2450-@/10) 4630002180040  D0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 3@8??0 [8=0:B828@>20==0O]+7>:A8<5@0 1@><84! @8??>; ?;NA3ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK >4=>@07>2K5 - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M" " 5B@>20:A $0@<" - >AA8O ?@# ! -006981/08725.03.2010 (2450-@/10) 4630002180019  u60:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0M0:F8=0 :>:;NH=>-48DB5@89=>-AB>;1=OG=0O 04A>@18@>20==0O 684:0O (!-20:F8=0)}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [5@<A:>5 "8><54"] - >AA8O$@@ !-000659722.03.2010 (2287-@/10) 4602784002773  u60:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0M0:F8=0 :>:;NH=>-48DB5@89=>-AB>;1=OG=0O 04A>@18@>20==0O 684:0O (!-20:F8=0)}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@@ !-000659722.03.2010 (2287-@/10) 4600488003188  u60:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0M0:F8=0 :>:;NH=>-48DB5@89=>-AB>;1=OG=0O 04A>@18@>20==0O 684:0O (!-20:F8=0)}ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5S;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [<<C=>?@5?0@0B, 3.#D0] - >AA8O$@@ !-000659721.06.2010 (5610-@/10) 4600488000477  u60:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0M0:F8=0 :>:;NH=>-48DB5@89=>-AB>;1=OG=0O 04A>@18@>20==0O 684:0O (!-20:F8=0)ACA?5=78O 4;O 8=J5:F89 0.5 <;/4>70, 2 4>7K, 1 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5 U& "8><54" 8<...5G=8:>20 - >AA8O$@@+ N002666/01-2003725.03.2010 (2450-@/10) 4601861000220  u60:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0 =D0=@8:A?ACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A 83;0<8 8=J5:F8>==K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5a;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38O?@! N016083/01710.08.2010 (7888-@/10) 4607008130645  u60:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0 8 AB>;1=O:0 =D0=@8:AWACA?5=78O 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A 83;0<8 8=J5:F8>==K<8-2 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K57;., @. - ;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38O; #?. - ;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7, >B45;5=85 !<8B;O9= 8G5< $0@<0 <1% 8 >. - 5@<0=8O?@! N016083/01727.02.2010 (1488-@/10) 4607008130638  x0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 48DB5@88, :>:;NH0, ?>;8><85;8B0, AB>;1=O:0 8 8=D5:F89, 2K7K205<KE Haemophilus influenzae B8?0 b 5=B0:A8<;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 1 4>70, 1 4>70 - D;0:>=K - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 /2 :><?;5:B5 A ACA?5=7859 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O (H?@8FK) 0.5 <;-1 HB. [A 70:@5?;5==>9 83;>9 8;8 2 :><?;5:B5 A 2 83;0<8]/ - ?A!0=>D8 0AB5@ !.. - $@0=F8O?!@# ! -005121/08715.03.2010 (1953-@/10) 3660053283262  DxdHP lH@R / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / .C0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8O#0:F8=0 :>@520O :C;LBC@0;L=0O 6820O3;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 4>70 - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48</ - ?0G:8 :0@B>==K5b$# ">AC40@AB25==K9 =0CG=K9 F5=B@ 28@CA>;>388 8 18>B5E=>;>388 "5:B>@" >A?>B@51=047>@0 - >AA8O$@A@!  N001586/01726.03.2010 (2460-@-10) 4602280002314  C0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8O#0:F8=0 :>@520O :C;LBC@0;L=0O 6820O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 4>70 - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" [>A:>2A:>5 ?>4@0745;5=85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O$@A@ !-002140722.03.2010 (2287-@/10) 4603782000020  C0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8[)0:F8=0 ?@>B82 :>@8 6820O 0BB5=C8@>20==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 (50) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 0.5 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@YA# ! -005239/09722.03.2010 (2287-@/10) 8901213000462  C0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8[)0:F8=0 ?@>B82 :>@8 6820O 0BB5=C8@>20==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 10 4>7 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 (50) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 5 <;/ - ?0G:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@A# ! -005239/09728.05.2010 (4881-@/10) 8901213000486  Y(0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8 8 ?0@>B8B0c-0:F8=0 ?0@>B8B=>-:>@520O :C;LBC@0;L=0O 6820O3;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 4>70 - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48</ - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" [>A:>2A:>5 ?>4@0745;5=85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O$@1@!  N000544/01722.03.2010 (2287-@/10) 4603782002383  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8, :@0A=CE8 8 ?0@>B8B0=0:F8=0 ?@>B82 :>@8, ?0@>B8B0, :@0A=CE8 6820O 0BB5=C8@>20==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 1 4>70, 1 4>70 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 (50) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 0.5 <;-50 HB./ - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@$A! N013192/01728.05.2010 (4881-@/10) 8901213000035  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8, :@0A=CE8 8 ?0@>B8B0=0:F8=0 ?@>B82 :>@8, ?0@>B8B0, :@0A=CE8 6820O 0BB5=C8@>20==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 10 4>7, 10 4>7 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 (50) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 5 <;-50 HB/ - :>@>1:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@[ o! N013192/01728.05.2010 (4881-@/10) 8901213000530  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8, :@0A=CE8 8 ?0@>B8B0@8>@8:Aa;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 1 4>70 - D;0:>=Ka,;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38O?@ +! N015888/01719.08.2010 (8385-@/10) 4607008131475  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8, :@0A=CE8 8 ?0@>B8B0@8>@8:A ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 1 4>70 - D;0:>=K (100) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 0.5 <;-100 HB/ - :>@>1:8 :0@B>==K5a,;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38OY@! N015888/01719.08.2010 (8385-@/10) 4607008130577  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8, :@0A=CE8 8 ?0@>B8B0@8>@8:Aa;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 1 4>70 - D;0:>=Ka,;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38O?@ +! N015888/01717.03.2010 (2173-@/10) 4607008131475  m20:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :>@8, :@0A=CE8 8 ?0@>B8B0@8>@8:A;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 8 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O, 1 4>70 - D;0:>=K (100) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 0.5 <;-100 HB/ - :>@>1:8 :0@B>==K5a,;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38OY@! N015888/01717.03.2010 (2173-@/10) 4607008130577  K!0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :@0A=CE8c-0:F8=0 ?@>B82 :@0A=CE8 6820O 0BB5=C8@>20==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 (50) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 0.5 <;-50 HB./ - ?0G:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48OI@X@! N015218/01705.05.2010 (3872-@/10) 8901213000028  K!0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :@0A=CE8c-0:F8=0 ?@>B82 :@0A=CE8 6820O 0BB5=C8@>20==0O;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 10 4>7 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 (50) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: 2>40 4;O 8=J5:F89 (0<?C;K) 5 <;-50 HB/ - ?0G:8 :0@B>==K5Q$!5@C< =AB8BLNB >D =48O B4 - =48O~ I@= ף0ݰ@! N015218/01705.05.2010 (3872-@/10) 8901213000011  +>4>@>40 ?5@>:A84+5@5:8AL 2>4>@>40O@0AB2>@ 4;O <5AB=>3> 8 =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 3%, 100 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;03 "-;01" - >AA8O?P|@!  N002031/01703.03.2010 (1620-@/10) 4602546006919  +>4>@>40 ?5@>:A84+5@5:8AL 2>4>@>40O@0AB2>@ 4;O <5AB=>3> 8 =0@C6=>3> ?@8<5=5=8O 3%, 100 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0A "!0<0@0<54?@><" - >AA8O?~@ !-001240717.03.2010 (2173-@/10) 4603933000015  /0;L?@>520O :8A;>B0# 5?0:8= E@>=>vB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 300 <3, 50 HB. - D;0:>=K ?>;8?@>?8;5=>2K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M"!0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8OY@z@! N013004/01727.02.2010 (1488-@/10) 3582910004318  K!0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 :@0A=CE8;0:F8=0 ?@>B82 :@0A=CE8 :C;LBC@0;L=0O 6820O 0BB5=C8@>20==0Oe;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 4>70 - 0<?C;K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" [>A:>2A:>5 ?>4@0745;5=85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O~ $@= ףps@ !-002230722.03.2010 (2287-@/10) 4603782003182  K!0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 ?0@>B8B0U&0:F8=0 ?0@>B8B=0O :C;LBC@0;L=0O 6820O3;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O ?>4:>6=>3> 22545=8O, 1 4>70 - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K<, 5A;8 =5>1E>48</ - ?0G:8 :0@B>==K5;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" [>A:>2A:>5 ?>4@0745;5=85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE ?@5?0@0B>2] - >AA8O$@@!  N000262/01722.03.2010 (2287-@/10) 4603782000013  S%0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 ?>;8><85;8B0i00:F8=0 ?>;8><85;8B=0O ?5@>@0;L=0O 1, 2, 3 B8?>2[@0AB2>@ 4;O ?@85<0 2=CB@L [20:F8=0 I+II+III], 10 4>7, 2 <; - D;0:>=K (10) - ?0G:8 :0@B>==K5)$# "@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE 8 28@CA=KE ?@5?0@0B>2 =AB8BCB0 ?>;8><85;8B0 8 28@CA=KE M=F5D0;8B>2 8<...'C<0:>20 " - >AA8O$@ @!  N000181/01703.03.2010 (1620-@/10) 4603993000109  S%0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 ?>;8><85;8B0# <>20:A >;8>?@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK >4=>@07>2K5 A 83;>9 - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5A!0=>D8 0AB5@ !.. - $@0=F8O?@! N015627/01712.04.2010 (3079-@/10) 3660053059041  S%0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 ?>;8><85;8B0# <>20:A >;8>O@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 8 ?>4:>6=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - H?@8FK >4=>@07>2K5 A 83;>9 (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (4) - ?0G:8 :0@B>==K5;., @. - !0=>D8 0AB5@ !.. - $@0=F8O; #?. - $# "@54?@8OB85 ?> ?@>872>4AB2C 10:B5@89=KE 8 28@CA=KE ?@5?0@0B>2 =AB8BCB0 ?>;8><85;8B0 8 28@CA=KE M=F5D0;8B>2 8<...'C<0:>20 " - >AA8O4@@! N015627/01731.03.2010 (2715-@/10) 3660053059065  S%0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 ?>;8><85;8B0 >;8>@8:AJ@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - D;0:>=Ka;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38O~ ?Gzq@ +# ! -006668/09717.03.2010 (2173-@/10) 4607008131468  S%0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 ?>;8><85;8B0 >;8>@8:Ab@0AB2>@ 4;O 2=CB@8<KH5G=>3> 22545=8O 0.5 <;/4>70, 1 4>70, 0.5 <; - D;0:>=K (100) - ?0G:8 :0@B>==K5a;. - ";0:A>!<8B;O9= "@5948=3" - >AA8O; @. - ;0:A>!<8B;O9= 09>;>468:0;7 A.0. - 5;L38OY@@# ! -006668/09717.03.2010 (2173-@/10) 4607008131314  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O (&);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 50 <:3/4>70, 10 4>7 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 1 <;-5 HB. 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5R- 8<..$. 0<0;58 ($8;80; "5430<0;" - 8<..$. 0<0;58 ) - >AA8O@}@!  N001969/01723.03.2010 (2347-@/10) 4602379000054  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O (&);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 50 <:3/4>70, 20 4>7 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 2 <;-5 HB. 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5R- 8<..$. 0<0;58 ($8;80; "5430<0;" - 8<..$. 0<0;58 ) - >AA8O@@!  N001969/01723.03.2010 (2347-@/10) 4602379000061  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O (&);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 50 <:3/4>70, 10 4>7 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-000574721.06.2010 (5610-@/10) 4602789001207  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O (&);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 50 <:3/4>70, 10 4>7 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 1 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@ !-000574722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001665  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O (&);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 50 <:3/4>70, 20 4>7 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 2 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@@d@ !-000574722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001672  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O 4;O I04OI59 ?5@28G=>9 8<<C=870F88 (&-);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 25 <:3/4>70, 20 4>7 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 2 <;-5 HB. 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5R- 8<..$. 0<0;58 ($8;80; "5430<0;" - 8<..$. 0<0;58 ) - >AA8O@@!  N001972/01723.03.2010 (2347-@/10) 4602379000078  Q$0:F8=0 4;O ?@>D8;0:B8:8 BC15@:C;570?0:F8=0 BC15@:C;57=0O 4;O I04OI59 ?5@28G=>9 8<<C=870F88 (&-);8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O ACA?5=788 4;O 2=CB@8:>6=>3> 22545=8O 25 <:3/4>70, 20 4>7, 50 <:3 - 0<?C;K (5) /2 :><?;5:B5 A @0AB2>@8B5;5<: =0B@8O E;>@840 @0AB2>@ 0.9% (0<?C;K) 2 <; 8 =>6>< 0<?C;L=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5U;. - $# " ?> <548F8=A:8< 8<<C=>18>;>38G5A:8< ?@5?0@0B0< "8:@>35=" 8=74@020 >AA88 - >AA8O; @. - $# " "8:@>35=" $ [;;5@35=, 3.!B02@>?>;L] - >AA8O@v@ !-001143722.03.2010 (2287-@/10) 4602789001689  %0;30=F8:;>28@0;LF8BUB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 450 <3, 60 HB. - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5H;., #?. - $.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8O; @. - 0B5>= =:. - 0=040N@]<! N015446/01711.03.2010 (1872-@/10) 4601907000849  /0;L?@>520O :8A;>B0! 0;L?0@8= % B01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5M"">@@5=B $0@<0ALNB8:0;A B4 - =48OY@@+ N015033/01-2003715.03.2010 (1907-@/10) 4602656000869  Dlf62Bn0n.RVL&\>>>@z / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / ./0;L?@>520O :8A;>B0! 0;L?0@8= % B01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M"">@@5=B $0@<0ALNB8:0;A B4 - =48O>@@+ N015033/01-2003715.03.2010 (1907-@/10) 4602656001316  /0;L?@>520O :8A;>B0! 0;L?0@8= % B01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5M"">@@5=B $0@<0ALNB8:0;A B4 - =48OY@a@@+ N015033/01-2003715.03.2010 (1907-@/10) 4602656000876  /0;L?@>520O :8A;>B0# 5?0:8= E@>=>rB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 30 HB. - D;0:>=K ?>;8?@>?8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M"!0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@a@! N013004/01727.02.2010 (1488-@/10) 3582910004301  /0;L?@>520O :8A;>B0-5?0:8= %@>=>AD5@0x3@0=C;K ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 4;O ?@85<0 2=CB@L 1 3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (30) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@7@# ! -005197/08727.02.2010 (1488-@/10) 3582910020448  /0;L?@>520O :8A;>B0-5?0:8= %@>=>AD5@0{3@0=C;K ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 4;O ?@85<0 2=CB@L 100 <3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (30) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@a@# ! -005197/08727.02.2010 (1488-@/10) 3582910020400  /0;L?@>520O :8A;>B0-5?0:8= %@>=>AD5@0{3@0=C;K ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 4;O ?@85<0 2=CB@L 250 <3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (30) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@~@# ! -005197/08727.02.2010 (1488-@/10) 3582910020417  /0;L?@>520O :8A;>B0-5?0:8= %@>=>AD5@0{3@0=C;K ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 4;O ?@85<0 2=CB@L 500 <3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (30) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@@# ! -005197/08727.02.2010 (1488-@/10) 3582910020424  /0;L?@>520O :8A;>B0-5?0:8= %@>=>AD5@0{3@0=C;K ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O 4;O ?@85<0 2=CB@L 750 <3 - ?0:5B8:8 87 :><18=8@>20==>3> <0B5@80;0 (30) - ?0G:8 :0@B>==K5N;. - !0=>D8-25=B8A $@0=A - $@0=F8O; @. - !0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8O>@A@# ! -005197/08727.02.2010 (1488-@/10) 3582910020431  /0;L?@>520O :8A;>B0/5?0:8= M=B5@8: 300sB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5M"!0=>D8 8=B@>? =4CAB@8O - $@0=F8OY@Y@! N013995/01719.02.2010 (1230-@/10) 3582910000068  / 0;L?@>520O :8A;>B0 >=2C;5:A |@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 100 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5K !5@>B $0@<0F>9B8:0 <1% - 2AB@8O @Q@  !-0025677 04.03.2010 (1729-@/10)  9088882448432  / 0;L?@>520O :8A;>B0 >=2C;5:A lA8@>? [4;O 45B59] 50 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A H?@8F5< <5@=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5K !5@>B $0@<0F>9B8:0 <1% - 2AB@8O ?1@ !  N011170/017 29.06.2010 (6119-@/10)  9088880678701  / 0;L?@>520O :8A;>B0 >=2C;5:A lA8@>? [4;O 45B59] 50 <3/<;, 100 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 /2 :><?;5:B5 A H?@8F5< <5@=K</ - ?0G:8 :0@B>==K5K !5@>B $0@<0F>9B8:0 <1% - 2AB@8O ?1@ !  N011170/017 04.03.2010 (1729-@/10)  9088880678701  / 0;L?@>520O :8A;>B0 >=2C;5:A pB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 300 <3, 50 HB. - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K !5@>B $0@<0F>9B8:0 <1% - 2AB@8O I@@ !  N015315/017 04.03.2010 (1729-@/10)  9088882428229  / 0;L?@>520O :8A;>B0 >=2C;5:A pB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 500 <3, 50 HB. - D;0:>=K ?>;8MB8;5=>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K !5@>B $0@<0F>9B8:0 <1% - 2AB@8O I@@ !  N015315/017 04.03.2010 (1729-@/10)  9088882428243  /0;L?@>520O :8A;>B0-=:>@0BwB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5W'!0= $0@<0ALNB8:0; =40AB@87 B4 - =48OY@@ N011201717.03.2010 (2173-@/10) 8901127000671  /0;L?@>520O :8A;>B0-=:>@0BwB01;5B:8 ?>:@KBK5 :8H5G=>@0AB2>@8<>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5W'!0= $0@<0ALNB8:0; =40AB@87 B4 - =48OY@_@ N011201717.03.2010 (2173-@/10) 8901127000695  /0;L?@>520O :8A;>B0# -=:>@0B E@>=>#B01;5B:8 A :>=B@>;8@C5<K< 2KA2>1>645=85< ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 200 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5W'!0= $0@<0ALNB8:0; =40AB@87 B4 - =48O>@e@+ N014475/01-2002721.04.2010 (3193-@/10) 8901127004075  /0;L?@>520O :8A;>B0# -=:>@0B E@>=>#B01;5B:8 A :>=B@>;8@C5<K< 2KA2>1>645=85< ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 300 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5W'!0= $0@<0ALNB8:0; =40AB@87 B4 - =48O>@@+ N014475/01-2002729.03.2010 (2529-@/10) 8901127004082  /0;L?@>520O :8A;>B0# -=:>@0B E@>=>#B01;5B:8 A :>=B@>;8@C5<K< 2KA2>1>645=85< ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 500 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 157JOG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5W'!0= $0@<0ALNB8:0; =40AB@87 B4 - =48O>@@+ N014475/01-2002729.03.2010 (2529-@/10) 8901127004099  0=:><8F8= 0=:><01>;Q;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K55 "<54" - >AA8O?!@# ! -000126/09703.03.2010 (1620-@/10) 4603953001184  0=:><8F8= 0=:><01>;T;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K55 "<54" - >AA8O?@# ! -000126/09703.03.2010 (1620-@/10) 4603953001177  0=:><8F8='0=:><8F8=-"520Q;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5 ;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - %C<0= / ?> ?@>872>4AB2C 20:F8= 8 ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 - 5=3@8O?@+ N014771/01-2003717.03.2010 (2173-@/10) 5997000501024  0=:><8F8='0=:><8F8=-"520T;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5 ;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - %C<0= / ?> ?@>872>4AB2C 20:F8= 8 ;5:0@AB25==KE ?@5?0@0B>2 - 5=3@8O?@+ N014771/01-2003704.03.2010 (1729-@/10) 5997000501017  0=:><8F8=0=:>@CAQ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O?@ !-000602722.03.2010 (2287-@/10) 4602565011376  0=:><8F8=0=:>@CAT;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O~ ?(\b@ !-000602722.03.2010 (2287-@/10) 4602565011369  0=:><8F8='5@>-0=:><8F8=X;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 3, 1 HB. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O?@!  N001886/01729.04.2010 (3572-@/10) 4605095008090  0=:><8F8='5@>-0=:><8F8=X;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 3, 1 HB. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O?@!  N001886/01715.03.2010 (1907-@/10) 4605095002128  0=:><8F8='5@>-0=:><8F8=[;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O?@!  N001886/01729.04.2010 (3572-@/10) 4605095008052  0=:><8F8='5@>-0=:><8F8=[;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3, 1 HB. - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5P;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O?@!  N001886/01715.03.2010 (1907-@/10) 4605095002098  0=:><8F8=-48F8=Q;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 1 3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O?!@ N010233703.03.2010 (1620-@/10) 3838957690497  0=:><8F8=-48F8=T;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3 - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5/5: 4.4. - !;>25=8O?@ N010233703.03.2010 (1620-@/10) 3838957695997  0@D0@8= 0@D0@5:A>B01;5B:8 3 <3, 100 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K57 "@8=45:A " - 0B28OY@@! N015623/01711.03.2010 (1872-@/10) 4750232006238  DdL@zDRH..66FF^^dd .! /" .# /$ .% .& /' .( /) .* .+ /, .- /. ./ .0 /1 .2 /3 .4 .5 /6 .7 /8 .9 .: /; .< /= .> .? / 0@D0@8= 0@D0@5:A =B01;5B:8 3 <3, 30 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K57 "@8=45:A " - 0B28O >@ݴ@ !  N015623/017 11.03.2010 (1872-@/10)  4750232006160  !0@D0@8=! 0@D0@5:A!>B01;5B:8 5 <3, 100 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K57! "@8=45:A " - 0B28O!Y@@!!! N015623/017!11.03.2010 (1872-@/10)! 4750232006245 ! "0@D0@8=" 0@D0@5:A"=B01;5B:8 5 <3, 30 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K57" "@8=45:A " - 0B28O">@3@"!" N015623/017"11.03.2010 (1872-@/10)" 4750232006177 " #0@D0@8=#0@D0@8=#MB01;5B:8 2.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (10) - ?0G:8 :0@B>==K5M#" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O#Y@@### ! -006276/097#11.03.2010 (1872-@/10)# 4606486003991 # $0@D0@8=$0@D0@8=$LB01;5B:8 2.5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5M$" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O$I@@$#$ ! -006276/097$11.03.2010 (1872-@/10)$ 4606486003984 $ %0@D0@8=%0@D0@8=%LB01;5B:8 2.5 <3, 20 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5M%" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O%Y@@%#% ! -006276/097%28.05.2010 (4881-@/10)% 4606486006428 % &0@D0@8=)&0@D0@8= 8:><54e&.B01;5B:8 2.5 <3, 100 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5;&8:><54 0=8O ?! - 0=8O&Y@@&!& N013469/017&15.03.2010 (1953-@/10)& 5702589927192 & '0@D0@8=)'0@D0@8= 8:><54c'-B01;5B:8 2.5 <3, 50 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5;'8:><54 0=8O ?! - 0=8O~ 'I@'= ףpMS@'!' N013469/017'15.03.2010 (1953-@/10)' 5702589926102 ' (0@D0@8=(0@520=(>B01;5B:8 3 <3, 100 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Y((@8>= >@?>@59H= @8>= $0@<0 - $8=;O=48O(Y@I@(( !-0026067(11.03.2010 (1872-@/10)( 6432100005915 ( )0@D0@8=)0@520=)=B01;5B:8 3 <3, 30 HB. - D;0:>=K ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Y)(@8>= >@?>@59H= @8>= $0@<0 - $8=;O=48O)>@[@)) !-0026067)11.03.2010 (1872-@/10)) 6432100005908 ) * 5@0?0<8;* 5@0?0<8;*t@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2.5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M*";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O*$@]@*!* N011991/027*15.03.2010 (1953-@/10)* 5310001065911 * + 5@0?0<8;+ 5@0?0<8;+^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5u+6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O+4@@+#+ ! -008214/087+29.03.2010 (2529-@/10)+ 4603276005289 + , 5@0?0<8;, 5@0?0<8;,^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w,7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O,>@@,+, N002457/01-20037,19.08.2010 (8385-@/10), 4605077004669 , - 5@0?0<8;- 5@0?0<8;-^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5u-6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O-I@@-#- ! -008214/087-29.03.2010 (2529-@/10)- 4603276003391 - . 5@0?0<8;. 5@0?0<8;.^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M.";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O.>@@.!. N011991/017.29.06.2010 (6118-@/10). 5310001203818 . / 5@0?0<8;/ 5@0?0<8;/^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5E/ "!525@=0O 725740" - >AA8O/4@@/!/  N002317/017/11.03.2010 (1872-@/10)/ 4607005891495 / 0 5@0?0<8;0 5@0?0<8;0^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5u06 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O04@@0#0 ! -008214/087029.03.2010 (2529-@/10)0 4603276004435 0 1 5@0?0<8;1 5@0?0<8;1^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w17 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O~ 1>@1= ףpP@1+1 N002457/01-20037119.08.2010 (8385-@/10)1 4605077004676 1 2 5@0?0<8;2 5@0?0<8;2^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5u26 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8O2I@@2#2 ! -008214/087229.03.2010 (2529-@/10)2 4603276003407 2 3 5@0?0<8;3 5@0?0<8;3^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5E3 "!525@=0O 725740" - >AA8O3I@@3!3  N002317/017319.02.2010 (1230-@/10)3 4607005891501 3 4 5@0?0<8;4 5@0?0<8;4^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5?4 "!"-54-!>@1" - >AA8O4I@j@44 !-0026647403.03.2010 (1620-@/10)4 4607003665340 4 5 5@0?0<8;5 5@0?0<8;5^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M5";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O5>@@5!5 N011991/017529.06.2010 (6118-@/10)5 5310001203825 5 6 5@0?0<8;6 5@0?0<8;6RB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 50 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5E6 "!525@=0O 725740" - >AA8O6I@Գ@6!6  N002317/017611.03.2010 (1872-@/10)6 4607005891464 6 7 5@0?0<8;7 5@0?0<8;7hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K57K;. - (@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O; @. - !5@5=0 $0@<0 2B.B4 - =48O7I@@7+7 N013974/01-20027711.03.2010 (1872-@/10)7 8902504000338 7 8 5@0?0<8;8 5@0?0<8;8hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5?8 "%$ ":@8E8=" - >AA8O8I@&@8!8  N001573/017811.03.2010 (1872-@/10)8 4601969002386 8 9 5@0?0<8;9 5@0?0<8;9hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5E9 "!525@=0O 725740" - >AA8O9I@F@9#9 ! -010487/087919.02.2010 (1230-@/10)9 4607005897855 9 : 5@0?0<8;: 5@0?0<8;:XB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 50 HB. - 10=:8 ?>;8<5@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5E: "!525@=0O 725740" - >AA8O:I@@@:#: ! -010487/087:11.03.2010 (1872-@/10): 4607005897879 : ; 5@0?0<8;; 5@0?0<8;;\B01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 50 HB. - 10=:8 B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5E; "!525@=0O 725740" - >AA8O;I@@@;#; ! -010487/087;11.03.2010 (1872-@/10); 4607005897886 ; < 5@0?0<8;< 5@0?0<8;<dB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 50 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5/< "7>=" - >AA8O<I@@<< !-0025417<03.03.2010 (1620-@/10)< 4607027761264 < = 5@0?0<8;= 5@0?0<8;=hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5?= "%$ ":@8E8=" - >AA8O~ =4@=Q+1@=!=  N001573/017=11.03.2010 (1872-@/10)= 4601969004045 = > 5@0?0<8;> 5@0?0<8;>hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5>K;. - (@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O; @. - !5@5=0 $0@<0 2B.B4 - =48O>I@@>+> N013974/01-20027>11.03.2010 (1872-@/10)> 8902504000406 > ? 5@0?0<8;? 5@0?0<8;?zB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 240 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5M?";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8O?4@@?!? N011991/037?29.06.2010 (6118-@/10)? 5310001203832 ? DAn,*4**>*pp8@ .A /B .C .D /E .F /G .H .I /J .K /L .M .N /O .P /Q .R .S /T .U /V .W .X /Y .Z /[ .\ .] /^ ._ /@ 5@0?0<8;+@5@0?0<8; !>D0@<0@hB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K53@#=8D0@< - >;30@8O~ @I@@QC@@#@ ! -009922/087@11.03.2010 (1872-@/10)@ 3800041903073 @ A 5@0?0<8;+A5@0?0<8; !>D0@<0AhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K53A#=8D0@< - >;30@8OAI@1@A#A ! -009922/087A11.03.2010 (1872-@/10)A 3800041903059 A B 5@0?0<8;B 5@0?0<8;BTB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 40 <3, 30 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5MB";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8OB>@@B!B N011991/017B15.03.2010 (1953-@/10)B 5310001059286 B C 5@0?0<8;C 5@0?0<8;CTB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 50 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5MC";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8OCI@]@C!C N011991/017C15.03.2010 (1953-@/10)C 5310001059279 C D 5@0?0<8;D 5@0?0<8;DhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 40 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5OD# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8ODI@@D!D  N001232/017D27.02.2010 (1488-@/10)D 4602193005839 D E 5@0?0<8;E 5@0?0<8;EhB01;5B:8 ?>:@KBK5 ?;5=>G=>9 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5OE# "0;5=B0 $0@<0F52B8:0" - >AA8OEI@@E!E  N001232/017E27.02.2010 (1488-@/10)E 4602193005846 E F 5@0?0<8;F 5@0?0<8;FpB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 240 <3, 20 HB. - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5MF";:0;>84 - 5A?C1;8:0 0:54>=8OF4@@F!F N011991/037F15.03.2010 (1953-@/10)F 5310001065720 F G 5@0?0<8;oG35@0?0<8;0 384@>E;>@840 B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9G^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 80 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5uG6 ""N<5=A:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8OGI@@GG 84/881/167G03.03.2010 (1620-@/10)G 4602809000050 G H 5@0?0<8;'H5@0?0<8;--A:><H}@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2.5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5sH5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OH$@@H#H ! -000167/097H22.03.2010 (2288-@/10)H 4605453001039 H I 5@0?0<8;'I5@0?0<8;--A:>< I@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2.5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5sI5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OI4@@I#I ! -000167/097I22.03.2010 (2288-@/10)I 4605453001053 I J 5@0?0<8;'J5@0?0<8;--A:><J|@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2.5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5sJ5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OJ@@J#J ! -000167/097J22.03.2010 (2288-@/10)J 4605453001022 J K 5@0?0<8;'K5@0?0<8;--A:>< K@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 2.5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5sK5 "0CG=>-?@>872>4AB25==K9 :>=F5@= "-!" - >AA8OK$@@K#K ! -000167/097K22.03.2010 (2288-@/10)K 4605453001046 K L 5@0?0<8;)L5@>30;84  240LkB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 240 <3, 30 HB. - 10=:8 ?;0AB8:>2K5 - ?0G:8 :0@B>==K5La;., #?. - -! $0@<0ALNB8:0;A A.@.>. - '5HA:0O 5A?C1;8:0; @. - -! 01>@0B>@857 B4 - !(L>@8@L!L N012624/017L04.03.2010 (1729-@/10)L 8594737196812 L M 5@0?0<8;%M7>?B8= ! 240MzB01;5B:8 ?@>;>=38@>20==>3> 459AB28O ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 240 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5EM-11>BB <1% 8 >. - 5@<0=8O~ M>@MGzr@M!M N015230/017M17.03.2010 (2173-@/10)M 4032046650068 M !N 8;403;8?B8=N0;2CANKB01;5B:8 50 <3, 14 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5NN;. - >20@B8A $0@<0 - (259F0@8O; @. - >20@B8A $0@<0 (B59= - (259F0@8ON<@!@N#N ! -008119/087N17.02.2010 (1089-@/10)N 4603695001572 N O 8=1;0AB8='O8=1;0AB8=--!Op;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 5 <3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5OP;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8OO?@O!O  N000203/017O15.03.2010 (1907-@/10)O 4605095000926 O P 0=F8:;>28@P&8<525=PZ;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 500 <3 - D;0:>=K 10 <; - ?0G:8 :0@B>==K5KP!$.%>DD<0==-O >H B4 - (259F0@8OP?AP!P N011681/017P11.03.2010 (1872-@/10)P 7680491889020 P Q 8=1;0AB8='Q8=1;0AB8=-"520Qq;8>D8;870B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 10 <3 - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5QX;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - $0@<0E5<8 .. - 845@;0=4KQ?)@Q!Q N014735/017Q17.03.2010 (2173-@/10)Q 8711218560003 Q R 8=:@8AB8='R5@>-8=:@8AB8=RN@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 0.5 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5RP;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8OR?@R+R N002383/01-20037R15.03.2010 (1907-@/10)R 4605095002555 R S 8=:@8AB8='S5@>-8=:@8AB8=SN@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 0.5 <3/<;, 2 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5SP;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8OS?@S+S N002383/01-20037S15.03.2010 (1907-@/10)S 4605095002579 S T 8=:@8AB8='T8=:@8AB8=-"520T[@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5TX;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - $0@<0E5<8 .. - 845@;0=4KT?@T!T N015355/017T17.03.2010 (2173-@/10)T 8711218450007 T U 8=:@8AB8='U8=:@8AB8=-"520U[@0AB2>@ 4;O 2=CB@825==>3> 22545=8O 1 <3/<;, 2 <; - D;0:>=K B5<=>3> AB5:;0 - ?0G:8 :0@B>==K5UX;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - $0@<0E5<8 .. - 845@;0=4KU?@U!U N015355/017U17.03.2010 (2173-@/10)U 8711218550004 U V 8=>@5;18=V5;18=V\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5VJ;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - !. !8=40=-$0@<0 !.@.. - C<K=8O~ V?V@VV !-0026977V15.03.2010 (1953-@/10)V 4607141990625 V W 8=>@5;18=W5;18=W\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 5 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5WJ;. - :B028A @C?? - A;0=48O; @. - !. !8=40=-$0@<0 !.@.. - C<K=8OW?@@WW !-0026977W15.03.2010 (1953-@/10)W 4607141990632 W X 8=>@5;18=X 8=5;L18=Xc:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 HB., 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5X];. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 =:>;>468 8<8B54 - =48OX?qBAXX !-0014847X10.03.2010 (1808-@/10)X 8901038060979 X Y 8=>@5;18=Y 8=5;L18=Yc:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 HB., 5 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Y];. - $@575=8CA 018 >9G;0=4 <1% - 5@<0=8O; @. - $@575=8CA 018 =:>;>468 8<8B54 - =48OY?AYY !-0014847Y10.03.2010 (1808-@/10)Y 8901038060986 Y Z 8=>@5;18=!Z 8=:0@5;L18=Z\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5Z^;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O !...!. - @35=B8=0Z?AZ!Z N016076/017Z27.04.2010 (3516-@/10)Z 7793397025086 Z [ 8=>@5;18=![ 8=:0@5;L18=[\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 5 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5[^;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O !...!. - @35=B8=0[?'[![ N016076/017[27.04.2010 (3516-@/10)[ 7793397025062 [ \ 8=>@5;18=\ 8=:0B5@0\\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5\^;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O !...!. - @35=B8=0\?A\!\ N016076/017\15.03.2010 (1907-@/10)\ 7793397025390 \ ] 8=>@5;18=] 8=:0B5@0]\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 5 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5]^;. - 01>@0B>@8O "NB>@ !..!..$... - @35=B8=0; @. - 01>@0B>@8O !...!. - @35=B8=0]?']!] N016076/017]17.03.2010 (2173-@/10)] 7793397025406 ] ^ 8=>@5;18=)^8=>@5;18= <540:^\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5^P;., #?. - <540: <1% - 5@<0=8O; @. - -1525 $0@<0 5A.<.1.%. D3. - 2AB@8O^?<A^#^ ! -006189/087^15.03.2010 (1953-@/10)^ 4037353000544 ^ _ 8=>@5;18=)_8=>@5;18= <540:_\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 5 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5_P;., #?. - <540: <1% - 5@<0=8O; @. - -1525 $0@<0 5A.<.1.%. D3. - 2AB@8O_?/x"_#_ ! -006189/087_15.03.2010 (1953-@/10)_ 4037353000568 _ DM $mrzpxD4TTttLB||||vvjj` .a .b /c .d /e .f .g /h .i /j .k .l /m .n /o .p .q /r .s /t .u .v /w .x /y .z .{ /| .} /~ . .` 8=>@5;18='`8=>@5;18=-"520%`:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 HB., 1 <; - D;0:>=K - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5`Z;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - 5<5@8 !.. 45 !.. - 5:A8:0`?`@`#` ! -009543/097`23.03.2010 (2347-@/10)` 7501559602675 ` a 8=>@5;18='a8=>@5;18=-"520%a:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 HB., 5 <; - D;0:>=K - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5aZ;. - "520 $0@<0F52B8G5A:85 @54?@8OB8O B4 - 7@08;L; @. - 5<5@8 !.. 45 !.. - 5:A8:0a?@a#a ! -009543/097a23.03.2010 (2347-@/10)a 7501559602682 a b 8=>@5;18=b025@5:Ab\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5bP;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8Ob?+ Ab!b  N003822/017b15.03.2010 (1907-@/10)b 4605095004740 b c 8=>@5;18=c025@5:Ac\:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 5 <; - D;0:>=K - ?0G:8 :0@B>==K5cP;. - "-!-$0@<" - >AA8O; @. - "M=A-$0@<" [?>A.>;L38=A:89] - >AA8O~ c?c= ף@c!c  N003822/017c15.03.2010 (1907-@/10)c 4605095004801 c d 8=>@5;18=d 025;L18=dE:0?AC;K 20 <3, 1 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5Wd'L5@ $01@ 548:0<5=B @>40:H= - $@0=F8Od?yAdd !-0007047d22.03.2010 (2287-@/10)d 3573994000051 d e 8=>@5;18=e 025;L18=eE:0?AC;K 30 <3, 1 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5We'L5@ $01@ 548:0<5=B @>40:H= - $@0=F8Oe?c#Aee !-0007047e22.03.2010 (2287-@/10)e 3573994000068 e f 8=>@5;18=f 025;L18=fr:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 10 <3/<;, 1 <; - D;0:>=K (10) - B5@<>:>=B59=5@ - ?0G:8 :0@B>==K5Wf'L5@ $01@ 548:0<5=B @>40:H= - $@0=F8Of$@K{f!f N011707/017f22.03.2010 (2287-@/10)f 3573991426090 f g 8=?>F5B8=g @028=B>=g:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5=g "@K=F0;>2-" - >AA8Og$@$@g!g  N000345/017g15.03.2010 (1907-@/10)g 4603779005571 g h 8=?>F5B8=h @028=B>=hJB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5=h "@K=F0;>2-" - >AA8OhI@@h+h N000345/02-20017h26.03.2010 (2461-@/10)h 4603779007087 h i 8=?>F5B8=i 8=?>F5B8=5i@0AB2>@ 4;O 8=J5:F89 0,5 %, 2 <; - 0<?C;K (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@></ - ?0G:8 :0@B>==K5 ki1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8Oi$@:@i!i  N000182/027i15.03.2010 (1907-@/10)i 4600828003540 i j 8=?>F5B8=j 8=?>F5B8=j:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K5Cj "><?0=8O "5:>" - >AA8Oj$@$@j#j ! -006068/087j08.04.2010 (2960-@/10)j 4605391001979 j k 8=?>F5B8=k 8=?>F5B8=)k:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Ik "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8Ok$@@kk !-0003687k29.04.2010 (3572-@/10)k 4605964001054 k l 8=?>F5B8=l 8=?>F5B8=lJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5ul6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8Ol4@@l#l ! -005753/087l29.03.2010 (2529-@/10)l 4603276005449 l m 8=?>F5B8=m 8=?>F5B8=mJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5mA;. - "! $0@<0" - >AA8O; @. - "! $0@<0" - >AA8O~ m4@mQk0@m!m  N003245/017m19.02.2010 (1230-@/10)m 4607011630330 m n 8=?>F5B8=n 8=?>F5B8=nJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5nA;. - "! $0@<0" - >AA8O; @. - "! $0@<0" - >AA8On>@(@n!n  N003245/017n19.02.2010 (1230-@/10)n 4607011630941 n o 8=?>F5B8=o 8=?>F5B8=oJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5uo6 "@18BA:89 E8<8:>-D0@<0F52B8G5A:89 702>4" - >AA8OoI@q@o#o ! -005753/087o29.03.2010 (2529-@/10)o 4603276004244 o p 8=?>F5B8=p 8=?>F5B8=pJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5wp7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8OpI@@p!p  N001368/017p10.03.2010 (1808-@/10)p 4605077000296 p q 8=?>F5B8=q 8=?>F5B8=qJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5=q "#@0;18>D0@<" - >AA8OqI@Q@qq !-0008017q31.03.2010 (2715-@/10)q 4603179003009 q r 8=?>F5B8=r 028=B07>;rJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5=r "#@0;18>D0@<" - >AA8OrI@Q@rr !-000801Cr11.04.2016 (20-4-4008792-87<)r 4603179004617 r s 8=?>F5B8=s 8=?>F5B8=sJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K53s "8>:><" - >AA8OsI@>@s!s  N003905/017s22.03.2010 (2287-@/10)s 4605949000058 s t 8=?>F5B8=t 8=?>F5B8=tJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5tA;. - "! $0@<0" - >AA8O; @. - "! $0@<0" - >AA8OtI@3@t!t  N003245/017t19.02.2010 (1230-@/10)t 4607011630538 t u 8=?>F5B8=u 8=?>F5B8=uJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5ku1 ">AE8<D0@<?@5?0@0BK 8<...!5<0H:>" - >AA8OuI@@u!u  N000182/017u15.03.2010 (1907-@/10)u 4600828001942 u v 8=?>F5B8=v 8=?>F5B8=vJB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5;v "$0@<?@>5:B" - >AA8OvI@@vv !-0002077v07.07.2010 (6532-@/10)v 4607019010165 v w 8=?>F5B8=w 8=?>F5B8=wFB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K53w>25:A !.. - A?0=8Ow9@ @w!w N015345/017w31.03.2010 (2715-@/10)w 4602456000021 w x 8=?>F5B8=x 8=?>F5B8=xJB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5xM>25:A !.. - A?0=8O; @.,5@2.#?.,B>@.#?.,K?.:.-5@= $0@<0 !.. - A?0=8OxI@]@x!x N015345/01Cx24.03.2016 (20-4-4007198-87<)x 4602456000014 x y 8=?>F5B8=y 8=?>F5B8=yJB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K53y>25:A !.. - A?0=8OyI@]@y!y N015345/017y17.03.2010 (2173-@/10)y 4602456000014 y z 8=?>F5B8=z 8=?>F5B8=zJB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5Cz.6. 8>D0@< 2B.B4 - =48OzI@@z+z N014192/01-20027z11.03.2010 (1872-@/10)z 8901767221269 z { 8=?>F5B8={ 8=?>F5B8={JB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C{ "545>= 8EB5@" - 5=3@8O{I@@{!{ N014778/017{22.03.2010 (2288-@/10){ 5997001358948 { | 8=?>F5B8=| 8=?>F5B8=|FB01;5B:8 5 <3, 50 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5K|!(@5O 09D !05=A87 2B.B4 - =48O|I@@|!| N014184/017|11.03.2010 (1872-@/10)| 8906000570494 | } 8=?>F5B8=)}8=?>F5B8= D>@B5}KB01;5B:8 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5M}" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O}>@ٸ@}} !-0017577}11.03.2010 (1872-@/10)} 4606486000648 } ~ 8=?>F5B8=)~8=?>F5B8= D>@B5~GB01;5B:8 10 <3, 30 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5M~" "0=>=D0@<0 ?@>40:H=" - >AA8O~>@ٸ@~~ !-0017577~11.03.2010 (1872-@/10)~ 4606486003106 ~  8=?>F5B8=)8=?>F5B8= (B040JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5>;. - "86D0@<" - >AA8O; @. - "0:87-$0@<0" - >AA8OI@,@!  N002235/01728.05.2010 (4881-@/10) 4607018260226  DlFXb4 ,^$> / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . / . . / . 8=?>F5B8= 8=?>F5B8=):>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5I "$0@<$8@<0 "!>B5:A" - >AA8O$@@ !-000368704.03.2010 (1729-@/10) 4605964001054  8=?>F5B8='8=?>F5B8=-!:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) /2 :><?;5:B5 A> A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8O$@b@+ N001925/01-2002723.03.2010 (2347-@/10) 4602565007171  8=?>F5B8='8=?>F5B8=-!JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@D@!  N001925/02722.03.2010 (2287-@/10) 4602565016265  8=?>F5B8='8=?>F5B8=-![B01;5B:8 5 <3 (2 # - 0.005 3), 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K53 "!8=B57" - >AA8OI@D@+ N001925/02-2003722.07.2010 (6997-@/10) 4602565006969  8=?>F5B8='8=?>F5B8=-:@8JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K5? "%$ ":@8E8=" - >AA8OI@ @!  N002144/01711.03.2010 (1872-@/10) 4601969002584  8=?>F5B8=%8=?>F5B8=-!0@{:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K (10) /2 :><?;5:B5 A =>6>< 0<?C;L=K< 8;8 A:0@8D8:0B>@><, 5A;8 =5>1E>48< 4;O 0<?C; 40==>3> B8?0/ - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O$@@+ N002623/01-2003724.03.2010 (2393-@/10) 4602509006420  8=?>F5B8=%8=?>F5B8=-!0@JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O4@@!  N002623/02704.03.2010 (1729-@/10) 4602509006543  8=?>F5B8=%8=?>F5B8=-!0@JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8O>@l@!  N002623/02704.03.2010 (1729-@/10) 4602509006529  8=?>F5B8=%8=?>F5B8=-!0@JB01;5B:8 5 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (5) - ?0G:8 :0@B>==K57 "8>E8<8:" - >AA8OI@/@!  N002623/02724.03.2010 (2393-@/10) 4602509006550  8=?>F5B8=028=B>=;:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 10 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O@=@! N014725/02722.03.2010 (2288-@/10) 5997001362105  8=?>F5B8=028=B>=A:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 2 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O$@A@! N014725/02722.03.2010 (2288-@/10) 5997001390184  8=?>F5B8=028=B>=A:>=F5=B@0B 4;O ?@83>B>2;5=8O @0AB2>@0 4;O 8=DC789 5 <3/<;, 5 <; - 0<?C;K B5<=>3> AB5:;0 (5) - C?0:>2:8 :>=BC@=K5 ?;0AB8:>2K5 (?>44>=K) (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O$@@! N014725/02722.03.2010 (2288-@/10) 5997001362099  8=?>F5B8=028=B>=JB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O~ I@Q[a@! N014725/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001380239  8=?>F5B8=028=B>=JB01;5B:8 5 <3, 25 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5P;., @. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8OI@@! N014725/01723.03.2010 (2347-@/10) 4605469001610  8=?>F5B8=%028=B>= D>@B5KB01;5B:8 10 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8O>@Af@! N014556/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001359754  8=?>F5B8=%028=B>= D>@B5KB01;5B:8 10 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (2) - ?0G:8 :0@B>==K5P;., @. - "545>= 8EB5@" - 5=3@8O; #?. - "545>= 8EB5@- #!" - >AA8O>@@! N014556/01723.03.2010 (2347-@/10) 4605469001627  8=?>F5B8=%028=B>= D>@B5KB01;5B:8 10 <3, 15 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (6) - ?0G:8 :0@B>==K5C "545>= 8EB5@" - 5=3@8OV@B@! N014556/01722.03.2010 (2288-@/10) 5997001359631  8=?>F5B8="5;5:B>;^B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 10 <3, 10 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (3) - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O>@@!  N003891/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003372  8=?>F5B8="5;5:B>;YB01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 5 <3, 20 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 - ?0G:8 :0@B>==K5w7 "$0@<0F52B8G5A:>5 ?@54?@8OB85 "1>;5=A:>5" - >AA8O4@W@!  N003891/01710.03.2010 (1808-@/10) 4605077003518  ;8A<CB0 B@8:0;8O 48F8B@0B5->;_B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 120 <3, 8 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (14) - ?0G:8 :0@B>==K5S%AB5;;0A $0@<0 .@>? .. - 845@;0=4K\@@! N012626/01710.03.2010 (1808-@/10) 4607098450364  ;8A<CB0 B@8:0;8O 48F8B@0B5->;_B01;5B:8 ?>:@KBK5 >1>;>G:>9 120 <3, 8 HB. - C?0:>2:8 OG59:>2K5 :>=BC@=K5 (14) - ?0G:8 :0@B>==K5L;., @. - AB5;;0A $